1. Anasayfa
 2. Sözler

Türkler Hakkında Söylenmiş Atasözleri ve Deyimler Listesi


Türkler Hakkında Söylenmiş Atasözleri ve Deyimler Türk kültürü, binlerce yıllık tarihiyle derin bir köklere sahiptir. Bu uzun tarih boyunca Türk halkı, yaşadıkları deneyimleri ve gözlemleri atasözleri ve deyimler aracılığıyla nesilden nesile aktarmıştır. Atasözleri ve deyimler, halkın bilgelik, tecrübe, ahlaki değerler ve dikkat çeken durumlar üzerine düşüncelerini ifade etmek için kullanılmıştır. Bu yazıda, Türkler hakkında söylenmiş bazı ünlü atasözleri ve deyimlere odaklanacağız.

Türk atasözleri ve deyimlerinin karakteristik özelliklerinden biri, kısalık ve özlülüktür. Birçok atasözü veya deyim, birkaç kelime veya cümle ile derin bir anlam ifade eder. Örneğin, Damlaya damlaya göl olur atasözü, sürekli ve sabırlı çalışmanın başarıya ulaşmak için gerekli olduğunu vurgular. Başka bir örnek ise El elin eşeğini türkü çağırarak arar deyimidir, bu da işbirliği ve dayanışmanın önemini dile getirir.

Atasözleri ve deyimler, Türk halkının çeşitli konularda ortak değerleri, kültürel normları ve yaşam felsefesini yansıtır. Mesela, Yiğit düşmanı korkutmadan, dostunu güldürmeden ölmez atasözü, dürüstlük, cesaret ve dostluğun Türk toplumunda önemli değerler olduğunu gösterir. Diğer bir örnek olarak Gülme komşuna, gelir başına deyimi, hoşgörü, yardımseverlik ve insan ilişkilerinin nasıl yönetilmesi gerektiğini anlatır.

Türk atasözleri ve deyimlerinde doğa, hayvanlar, tarım gibi günlük yaşamın unsurları sıkça kullanılır. Dağ fare doğurdu veya Boş boğaz, dolu karnı doyurmaz gibi deyimler, gerçekçilik, doğal dengeler ve pratik bilgeliği temsil eder. Bu sözler, Türk halkının yaşadığı coğrafyanın etkilerini ve hayatın gerçekliklerini yansıtır.

Atasözleri ve deyimlerin Türk kültüründe önemli bir yeri vardır. Bu sözler, nesilden nesile aktarılarak Türk halkının birikimini gelecek kuşaklara taşır. Ayrıca, atasözleri ve deyimler, toplumun düşünce yapılarını şekillendirir ve ortak bir değer sistemi oluşturur. Türk atasözleri ve deyimleri, zenginlikleri ve derin anlamlarıyla Türk kültürünü benzersiz kılan unsurlardan biridir.

Sonuç olarak, Türk kültürü büyük bir atasözleri ve deyimler hazinesine sahiptir. Bu yazıda sadece bazı örnekleri ele alabildik, ancak bu sözlerin çeşitliliği ve derinliği Türk halkının yaşam felsefesini ve değerlerini yansıtmaktadır. Atasözleri ve deyimler, Türk halkının bilgelik, deneyim ve ahlaki değerlerini kuşaktan kuşağa aktarırken, aynı zamanda iletişim aracı olarak da kullanılır. Bu sözler, insanların düşüncelerini ifade etmek, bir durumu özetlemek veya bir noktaya vurgu yapmak için sıklıkla kullanılır.

Türk atasözleri ve deyimlerinin bir başka özelliği ise metaforik anlatım biçimidir. Doğa, hayvanlar, tarım gibi günlük yaşamın unsurları, insan ilişkileri ve davranışlarıyla ilişkilendirilerek anlam kazanır. Örneğin, Tencere dibin kara, seninki benden kara deyimi, karşılıklı eleştirme veya kusurları sergileme amacıyla kullanılırken, Yüksek dağlara çıkan, dereden büyük su getirir atasözü, zorlu bir görevin üstesinden gelmek için gereken azmi ve gayreti anlatır.

Ayrıca, Türk atasözleri ve deyimleri toplumun sosyal yapısını yansıtır. Aile, komşuluk ilişkileri, evlilik, dostluk gibi konular üzerinde sıkça durulur. Baba oğlunu terbiye etmezse, oğul babayı rezil eder atasözü, aile ilişkilerinde eğitim ve terbiyenin önemini vurgularken, Komşu komşunun külüne muhtaçtır deyimi ise dayanışma, yardımlaşma ve komşuluk ilişkilerinin değerini anlatır.

Türk atasözleri ve deyimlerinin dilimize yerleşmiş olması, Türk kültürünün derin bir şekilde içselleştirildiğini gösterir. Bu sözler, toplumun ortak belleği haline gelerek kültürel kimliğin bir parçası haline gelmiştir. Ayrıca, atasözleri ve deyimler, edebiyat, konuşma, yazılı iletişim gibi farklı alanlarda da aktif bir şekilde kullanılır.

Sonuç olarak, Türk atasözleri ve deyimleri, Türk halkının bilgelik, deneyim ve ahlaki değerlerini yansıtan önemli unsurlardır. Kısa ve özlü olmalarıyla dikkat çeken bu sözler, Türk kültürünü derinlemesine anlamak ve anlatmak için vazgeçilmez bir araçtır. Atasözleri ve deyimler, geçmişten günümüze uzanan zengin bir mirası temsil eder ve Türk kültürünün benzersiz özelliklerinden biridir.Makale:

İlginizi Çekebilir;  Büyüme Sözleri: İçsel Değişim ve Motivasyonun Gücü

Türk atasözleri ve deyimlerinin kökeni, Türk halkının tarih boyunca yaşadığı deneyimlere, gözlemlere ve düşüncelere dayanır. Bu sözler, sadece iletişim aracı olmanın ötesinde, toplumun ahlaki değerlerini aktarmak, yaşam felsefesini anlatmak ve gelenekleri sürdürmek amacını taşır.

Türk kültüründe atasözleri ve deyimlerinin kullanımı oldukça yaygındır. Her konuda bir atasözü veya deyim bulmak mümkündür. Örneğin, çalışma disiplini üzerine Emek olmadan yemek olmaz ya da dostluğu anlatan Dost kara günde belli olur gibi pek çok örnek mevcuttur.

Atasözleri ve deyimler, sadece kelime oyunlarından veya boş sözlerden ibaret değildir. Her bir söz, derin bir anlam taşır ve toplumun ortak birikimini yansıtır. İyi çocuk babayı, iyi kötü çıkarsa ana bilir atasözü, ebeveynlik rolünün önemini ve çocuk yetiştirmenin sorumluluklarını vurgularken, Kağıt kadar malum, makbuzu yok deyimi ise güvenilmez kişilerle ilgili bir uyarı niteliği taşır.

Türk atasözleri ve deyimlerinin günümüzde hala kullanılması, bu sözlerin toplumun içerisinde yaşatıldığını ve değer verildiğini gösterir. Ayrıca, atasözleri ve deyimler, edebiyat eserlerinde, konuşmalarda, tartışmalarda ve hatta medya üzerinde bile sık sık kullanılır. Bu sözler, iletişimde anlamı yoğunlaştırmak, karşı tarafa derin bir mesaj vermek veya bir durumu özetlemek için etkili bir şekilde kullanılabilir.

Atasözleri ve deyimlerin özlü yapısı, onları ezberlemeyi kolaylaştırır ve insanların günlük hayatta sıkça kullanmasını sağlar. Bunun sonucunda, atasözleri ve deyimler nesilden nesile aktarılırken dilimize yerleşmiş ve kültürel bir miras haline gelmiştir. Türk kültürünün zenginliğini ve derinliğini yansıtan bu sözler, aynı zamanda ortak bir kimlik oluşturur ve toplumun birbirine bağlanmasını sağlar.

Sonuç olarak, Türk atasözleri ve deyimleri, Türk kültürünün önemli bir parçasıdır. Kısa ve özlü yapılarıyla dikkat çeken bu sözler, halk bilgeliğini, ahlaki değerleri ve yaşam felsefesini yansıtır. Atasözleri ve deyimler, iletişimde etkili bir araç olarak kullanılırken, toplumun ortak belleğini oluşturur ve kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarır. Türk atasözleri ve deyimleri, dilimizin renklerinden biridir ve Türk kültürünün derinliklerine ulaşmak için keşfedilmesi gereken zengin bir kaynaktır.

Türkler
Türkler Hakkında Söylenmiş Atasözleri ve Deyimler Listesi

Türkler Hakkında Söylenmiş Atasözleri ve Deyimler

Dost kara günde belli olur.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Ata binen, tepeye bakar.

Ayıp olacak diye ayıbı örtme, gün olur kötü çıkarsın ortaya.

Deli gönül, aklı pek.

Güneş giren eve doktor girmez.

Göz görmeyince gönül katlanır.

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Hızlı koşanın gölgesi yavaş da olsa yetişmez.

Acele işe şeytan karışır.

Akıllı bir kişiye bir söz yeter.

İnsan yiyeceğini yapar, kaderde yemesi var.

Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner.

Bir koyup üç almak.

Su uyur, düşman uyumaz.

Söz gümüşse sükut altındır.

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Uyanık koyun kolundan kendini keser.

İt ürür, kervan yürür.

Aşınan taşınmakla değil, içindeki su bitmekle belli olur.

İlginizi Çekebilir;  Sergen Yalçın'ın Sözleri: İnspire Edici ve Motivasyon Verici

Boş çuval ayakta durmaz.

Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

El elin eşeğini türkü çağırarak arar.

Her şeyin başı sağlık.

İyi dost kara günde belli olur.

Kısa Türk Atasözleri ve Deyimler

Kargalar da kendi gözlerini çıkarmaz.

Ne ekersen onu biçersin.

Sabrın sonu selamettir.

Söz uçar, yazı kalır.

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Zorla güzellik olmaz.

Arkadaşın sözüne bak, sakın arkadaşına bakma.

Bülbülü altın kafese koymuşlar, aşkı için yanıp tutuşmuş.

Güzel söz insanı açar, kaba söz kapar.

İyi ağaç meyve verir, kötü ağaç kucak yakar.

Kötü komşu insanı mal sahibi yapar.

Üzüm üzüme baka baka kararır.

Yatanın dostu yorgan.

İşleyen demir pas tutmaz.

Aldanma dünya malına, gideceğin yere kadar.

Bir çiçekle bahar gelmez.

Deliye kızıp dağa mı bakılır?

Eğri otur, doğru konuş.

Güvenme dostuna, kara gün dostuna.

Her taşın altından yılan çıkar.

İnsan insanın kurdudur.

Körle yatan şaşı kalkar.

Ne olursan ol, ol aklı başında.

Sabahın köründe işe giden, akşamın köründe döner.

Söz gümüşse sükut altındır.

Taşıma suyla değirmen dönmez.

Uzaktaki köy, misafirlikteki gözlük.

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Zenginin gönlü olmuş fukaranın halini sormaz.

Aç kurt bile güzele bakar.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

İnsan yaşadıkça öğrenir.

Kalp kalbe karşıdır.

Yüzünden suyu akıtmak.

Akıllı araba yokuşu yukarıdan iner.

Başa gelen çekilir.

Çıkmaz sokakta hızlı yürüme.

Anlamlı Türk Atasözleri ve Deyimler

Dost düşmana yakınken, düşman dost olur.

Herkes kendi işine baksın, keşiş dövmeyi bıraksın.

İyi bilen iyi söyler, iyi dinleyen iyi anlar.

Kısmet kapıyı çalar, itibar kapıyı açar.

Ne kadar gidersen git, dönüp dolaşacağın yer yine kendindir.

Sabır tükenir, iş bitmez.

Söz sükutla gizlenir, öfkeli dille azalır.

Üzümünü ye bağını sorma.

Yol bilen kervana katılır.

Bir lokma bir hırka.

Çalışan demir pas tutmaz.

Güzele bakmak sevaptır.

İt iti ısırır.

Kalp kırgınlığı, çorak toprağa benzer.

Öfke, delinin elindeki çöp gibidir.

Söz geçirmez, örnek geçer.

Yere göğe sığdıramamak.

Aşkın gözlüğü kör olur.

Bir adım önde olmak, bin adım öteye geçmektir.

Deveye hendek atlatmak.

Güneş balçıkla sıvanmaz.

İyi dost kara günde belli olur.

Köprüyü geçene kadar ayıya dayı deme.

Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır.

Sabrın sonu selamettir, sabret ki gün gelir devran döner.

Söz gümüşse sükut altındır, sükutla anlatılanlar gönüllere işler.

Yatanın dostu yorgan, ölenin dostu kara topraktır.

Zenginin gönlü olmuş fukaranın halini sormaz.

Akıl para ile satılmaz.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Çalışmadan, yorulmadan, üç kuruşa dört köfte olmaz.

Dost acı söyler.

İnsanı insan yapan söz söyleme kabiliyetidir.

Manalı Türk Atasözleri ve Deyimler

Körle yatan şaşı kalkar.

Sağlık, para ile satın alınamayan en büyük servettir.

Söz uçar, yazı kalır.

Zenginlik ağırdır, aşk hafif.

Akıllı düşman, aptal dosttan iyidir.

Başkalarının çiftliğindeki öküzün ağlamasına bakma.

Dost kara günde belli olur, güneşli günlerde herkes dost olur.

Güzele bakmak sevaptır, ama dikkat et kalbini kaptırma.

İyi dost kara günde belli olur, zor zamanda kim yanında duruyorsa gerçek dost odur.

Kalkan takmayan göğsüne ok gelir.

Ne ekersen onu biçersin, iyilik yaparsan iyilik bulursun.

Sabah erken kalkan, şansını daha çabuk yakalar.

Söz geçirmez, örnek geçer, davranışların insanları etkiler.

İlginizi Çekebilir;  Gazi Sözleri: Kahramanlık ve Fedakarlığın Sembolleri

Yol yürümekle, borç ödemekle aşınır.

Adalet mülkün temelidir.

Bir dil bir insan, iki dil iki insan.

Gün doğmadan neler doğar.

İyi ağaç meyve verir, kötü ağaç kucak yakar.

Körle yatan şaşı kalkar, yanlış insanlarla ilişkide bulunursan sonunda zarar görürsün.

Öküz altında buzağı aranmaz.

Söz atınca keklik, keklik atanı arar.

Yaşa ve gör.

Zora gelince delikanlı çıkar.

İnsan insanın kurdudur, bazen en yakınında bile sana zarar verebilecek kişiler olabilir.

Aşk kıskançlıkla beslenir.

Bir kuş bin kuşa değmez.

Deli ile çarık arasında hiçbir fark yoktur.

Güzel söz her derde devadır.

İhtiyarlık erken gelir, akıllık geç gelir.

Karanlıkta göz açmak.

Ne yaparsan yap, toprağa karışacaksın.

Sabır acının ilacıdır.

Söyleyene değil, söyletene bak.

Yola çıkana Allah yardım eder.

Akıllı bir kişi kendi hatasından ders alır.

Baş başa vermeyen, dert üstüne vermeyen.

Türkçe en güzel atasözleri ve deyimler

Düşmanın yemeyip yedirdiği kebabı sakın ye.

Güzel kuşun çektiği öldürür.

İyi dost kara günde belli olur.

Kılı kırk yararak iş yapılmaz.

Ne yaparsan yap, başkasının gönlünde taht kuramazsın.

Sabırla gelen muradına erer.

Söz uçar, yazı kalır.

Yorulmadan, usanmadan çalışan, başarıya ulaşır.

Akıllı at, gözlüğünü kendisi takar.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Çalma düdüğü çalgıcıya.

Dost acı söyler.

Gülme komşuna, gelir başına.

İki el bir baş içindir.

Körler sağırlar birbirini ağırlar.

Ne kadar gidersen git, dönüp dolaşacağın yer yine kendindir.

Sabırla döşek, lafı sabırsızlık yıkar.

Söz gümüşse sükut altındır.

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Zorla güzellik olmaz.

Bir ağaçtan maşa olmaz.

Çok söyleyen değil, doğru söyleyen bilge sayılır.

El elin eşeğini türkü çağırarak arar.

İşleyen demir pas tutmaz.

Kervan yolda düzülür.

Ne olursan ol, olmak istediğin kişi ol.

Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.

Yüzünde güneş, gönlünde sevgi olsun.

        161  Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir savaşı kurtarır.

Dal sarkar, bal tutar.

Güzele bakmak sevaptır, güzel söz söylemek ise daha büyük sevaptır.

İyi dost kara günde belli olur, iyi dost zor zamanda yanında olan dosttur.

Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.

Ne kadar zengin olursan ol, sağlık ve huzur olmadan hiçbir şey ifade etmez.

Sabır her derde devadır.

Söz insanı yutar, söz insanı kurtarır.

Yarası olan gocunur.

Ağaç yaşken eğilir.

Bir karış toprağı olanın, bir karış göğsü olur.

Çok bilen çok yanılır.

Eşeğin arkası nereye dönerse, kuyruğu da oraya döner.

İhtiyarlık erken gelir, akıllık geç gelir.

Karanlıkta göz açmak.

Ne verirsen elinle o gelir seninle.

Sabrın sonu selamettir, sabır tükenir ama sonunda başarıya ulaşılır.

Sözün varsa icraatın olsun.

Yol gösterenin yolundan git.

Akıllı insan işitmeden, gözlemeden konuşmaz.

Bir günlük dünya için bir ömür yeter.

Çalma düdüğü çalgıcıya.

Dost kara günde belli olur.

Gülme komşuna, gelir başına.

İki el bir baş içindir.

Körler sağırlar birbirini ağırlar.

Ne kadar gidersen git, dönüp dolaşacağın yer yine kendindir.

Sabırla döşek, lafı sabırsızlık yıkar.

Söz gümüşse sükut altındır.

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Zorla güzellik olmaz.

Bir ağaçtan maşa olmaz.

Çok söyleyen değil, doğru söyleyen bilge sayılır.

El elin eşeğini türkü çağırarak arar.

İşleyen demir pas tutmaz.

Kervan yolda düzülür.

Ne olursan ol, olmak istediğin kişi ol.

Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.

Yüzünde güneş, gönlünde sevgi olsun.

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  k_t_
  Kötü