1. Ana Sayfa
  2. Nedir

Tecvidin Tanımı Amacı Ve Önemi Nedir? Hükmü Hakkında Bilgiler


0

Tecvid ne demektir ve nerede kullanılır? Tecvid kavramının önemi ve amacı nedir hakkındaki bilgileri sizler için derledik. 

Tecvid kelime manası olarak güzelleştirmek, güzel yapmak ve süslemek anlamına gelmektedir. Kavram olarak tecvid ise Kur’an-ı Kerim’i en güzel ve doğru şekilde okuma anlamına gelmektedir. Tecvid kuralları olan ve okuma kurallarını içeren bir ilim olarak kabul edilmektedir.

 Kuran-ı Kerim kavramı olarak tecvid anlamı Kur’an harflerinin mahreç ve sıfatlarını ve nasıl okunmaları gerektiğini belirleyen ilim olmaktadır. 

Tecvidin Tanımı Amacı Ve Önemi Nedir? Hükmü Hakkında Bilgiler
Tecvidin Tanımı Amacı Ve Önemi Nedir? Hükmü Hakkında Bilgiler

Kuran-ı Kerim’i güzel okumak ve okurken anlama uygun olarak harfleri çıkarmak oldukça önemlidir. Kuran-ı Kerim’i dinlemek farz olduğu için okunuşun en iyi şekilde yapılması ve harfleri ve manayı dinleyenlerin anlayabilmesi amacıyla tecvid kuralları belirlenmiştir. Böylece okuyuşta bir hata yapılmadan manalara zarar vermeden harflerin çıkışı sağlanabilmektedir. 

Kur’an-ı Kerim Arapça bir kitaptır. Allah (c.c) tarafından Arapça olarak indirilmiş ve hiçbir değişikliğe uğramadan Allah tarafından korunarak bugüne ulaşmıştır. Kur’an’ın içinde bulunan lafızlar ile içindeki yüce manaları korunmaktadır. Bunun için Kur’an’ın lafızlarının doğru şekilde okunması gerekmektedir. 

Peygamberimiz Kur’an’ı tecvid kurallarına uyarak tecvidli okumuştur. Ondan sonra gelen nesiller de tecvidli okumaya özen göstermiştir. 

Tecvid ve tecvid kurallarının amacı ilk olarak Kur’an-ı Kerim’in indirildiği şekilde okunmasını sağlamaktır. Böylece Tecvid kurallarını uygulayan herkes Kur’an’ı Kerim’i doğru ve güzel bir şekilde okuyabilmektedir. Bu yolla Kuran-ı Kerim hatalı ve yanlış okuyuşlardan muhafaza edilmiş olmaktadır. Tecvid ilmi doğru okuma ve harflerin uygun şekilde okunması için belirlenen kurallar ile okunuşun ahenkli ve düzgün olmasına imkan sağlamaktadır. 

Tecvidin Hükmü Nedir? 

  • Kur’an’ı Kerim’in tecvitli okunması farzdır.
  • Namaz kabul olacak kadar Kur’an’ın tecvitli okunması farz-ı ayn,
  • Kur’an’ın tamamının tecvitli okunması farz-ı kifayedir.
İlginizi Çekebilir;  Kutuplara Doğru Gidildikçe Sıcaklık Neden Düşer?

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?