1. Ana Sayfa
  2. Nedir

Hilful Fudul Nedir? Kuruluş Amaçları Ve Faaliyetleri Nelerdir?


0

Hilful Fudul ne demektir? Hilful Fudul kuruluş amaçları ve faaliyetleri

Hılfü’l-Fudûl Cemiyeti insanlar arasında zulüm ve düşmanlık faaliyetlerini sonlandırmak için kurulan bir cemiyettir. Bu cemiyet ilk olarak Âs bin Vâil’den Zübeydli adındaki kişinin hakkını almakla başlamıştır. Daha sonra ise Mekke’de tüm zulüm ve haksızlıklara karşı çalışmalar yapmıştır. Özellikle zulme uğrayan pek çok kimsenin imdâdına koşarak haklarını savunmuş ve almıştır. 

Resûlullâh’ın da bu cemiyete katıldığı ve bu cemiyeti onayladığı bilinmektedir. Hilful Fudul cemiyetinin adaletli bir cemiyet olması ve zalimlere karşı faaliyetler sürdürmesi nedeniyle Hazreti Peygamber bu cemiyete dahil olmuştur. Hatta bu cemiyet ve faaliyetleri hakkında Hazreti Peygamberin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. 

Hilful Fudul Nedir? Kuruluş Amaçları Ve Faaliyetleri Nelerdir?
Hilful Fudul Nedir? Kuruluş Amaçları Ve Faaliyetleri Nelerdir?

“Abdullâh bin Cüd’ân’ın evinde amcalarımla birlikte, Hılfü’l-Fudûl’de hazır bulun­dum. O meclisten o kadar memnun oldum ki, ona bedel bana kızıl develer (yâni en kıymetli dünyâ metâı) verilse, o kadar sevinmezdim. O antlaşmaya şimdi de çağrılsam, yine icâbet ede­rim.” (İbn-i Kesîr, el-Bidâye, II, 295)

Hilful Fudul Cemiyetinin diğer adı Erdemliler Cemiyeti olarak kabul edilmektedir. Cemiyeti kuran kişilerin erdemli olması ve faaliyetlerinin haksızlığa uğrayan kişileri savunmak olması nedeniyle bu isimle adlandırılmıştır. Bu cemiyetin varlığı ve faaliyetleri sayesinde zalimlik yapan kişilerin bu hallerden uzaklaştırılarak caydırılmaları sağlanmıştır. Zulme ve haksızlığa uğrayanlar ise kendilerine yardım edecek bir kurumun varlığı ile güven içinde yaşayabilmişlerdir. Böylece toplumsal barış ve huzur alanı oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Hilful Fudul cemiyetini kuran kişiler ilk başlarda küçük problemleri çözerken zamanla halkın takdiri ve onayı ile daha büyük sorunları ve zulümleri de çözmeye başlamışlardır. Cahiliye döneminde en ideal cemiyet olarak bu faaliyetler kabul edilmektedir. 

İlginizi Çekebilir;  Alegori nedir? Özellikleri, türleri ve örnekleri
Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?