1. Ana Sayfa
  2. Nedir

Hilful Fudul Cemiyeti Nedir? Anlaşma Metni İçeriği


0

Hilful Fudul cemiyeti ne demektir ve ne zaman kurulmuştur? Hilful Fudul cemiyetinin özellikleri nelerdir

Hilful Fudul Cemiyeti anlamı haksızlığa uğrayanları korumak ve bu tür durumları engellemek için kurulan cemiyet demektir. Hilful Fudul cemiyeti Hz. Peygamber gençliğinde  kurulmuş olan bir cemiyettir. Kuruluş amacı ise o dönemde Mekke’de bozulmuş olan toplum düzenini sağlamak ve haksızlığa uğrayanların hakkını aramaktır. 

 Hilful Füdul Arapça kelimelerden oluşmuştur. Anlamı ise Erdemliler İttifakı olmaktadır. 580 yıllarında  Arap kabileleri arasında süregelen mücadelelerden başta Ficâr savaşları sonrasında ortaya çıkan anarşi ortamından kaynaklanan can ve mal güvenliğinin yok olmasını engellemek amacıyla kurulmuştur. Bu cemiyet içinde sözü geçen saygın kişilerin önder olduğu ve toplantıların bu kişilerin önderliğinde yapıldığı bilinmektedir. Hazreti Muhammed (sav) de bir dönem bu toplantılara katılmıştır. Daha sonra siyasi bir kurum haline gelen Hilful Fudul cemiyeti hicret sonrası ise İslam Devletinin tek Siyasi Partisi olmuştur. Bu parti Hazreti Osman’ın ölümüyle kapanmıştır. 

Hilful Fudul Cemiyeti Nedir? Anlaşma Metni İçeriği
Hilful Fudul Cemiyeti Nedir? Anlaşma Metni İçeriği

Erdemliler İttifakı kurum yapısı tarihsel bir özellikte olmasının yanında farklı düşüncelere de açık olan temel ahlaki kavramlarda anlaşma sağlayan insanlardan oluşmuştur. Bu sayede barış ve uzlaşmanın toplumsal bir gereklilik olduğu belirtilmiştir. 

Hilful Fudul Anlaşma metini şunları içermektedir

  1. Mekke’de yaşayan herkes Mekke halkından olsun veya olmasın  herhangi bir kişinin zulme uğradığı zaman onunla birlikte olacak ve ona yardım edecektir. 
  2. Zulme uğrayanın hakkı zalimden alınıncaya kadar zalimlik yapanların karşısında olacaklardır. Diğer bir deyişle zulme uğrayana hakkı iade edilinceye kadar onunla zalime karşı birlik olacaklardı.
  3. Denizler çoğalıp bir tek tüyü ıslatıncaya, Sebir ve Hira dağları yerlerinde kaldığı müddetçe ve durumda tam bir eşitlik sağlanana dek bu maddeler geçerli olmalıdır. 

İlginizi Çekebilir;  Metinlerin Sınıflandırılması
Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?