1. Ana Sayfa
 2. Sözler

Frida Kahlo’nun Kalbe Dokunan Aşk ve Acı Sözleri


Frida Kahlo, 20. yüzyılın en önemli ve etkileyici ressamlarından biri olarak kabul edilir. Meksikalı ressamın yaşamı, acı ve aşkla dolu deneyimlerle şekillenmiştir ve bu deneyimler, sanatında ve sözlerinde derin izler bırakmıştır. İşte, Frida Kahlo’nun aşk, acı ve yaşam hakkındaki en güzel ve etkileyici sözlerine bir göz atalım.

Frida Kahlo Sözleri

 • I am my own muse. I am the subject I know best. The subject I want to know better. (Kendim benim ilham kaynağımım. En iyi bildiğim konu da kendimim. Daha iyi tanımak istediğim konu da kendimim.)
 • Feet, what do I need you for when I have wings to fly? (Ayaklarım, kanatlarımdan uçmak için neye ihtiyacım var ki?)
 • I never paint dreams or nightmares. I paint my own reality. (Asla hayaller ya da kabuslar resmetmem. Kendi gerçeğimi resmederim.)
 • I paint flowers so they will not die. (Çiçekleri ölmesinler diye resmederim.)
 • I hope the exit is joyful and I hope never to return. (Çıkışın neşeli olmasını umarım ve asla geri dönmeyi ummam.)
 • I tried to drown my sorrows, but the bastards learned how to swim, and now I am overwhelmed by this decent and good feeling. (Kederimi boğmaya çalıştım ama o yavruları yüzmeyi öğrendi ve şimdi bu iyi ve uygun hisle boğuluyorum.)
 • I am not sick. I am broken. But I am happy to be alive as long as I can paint. (Ben hasta değilim. Kırıldım. Ama resim yapabildiğim sürece hayatta olmaktan mutluyum.)
 • At the end of the day we can endure much more than we think we can. (Günün sonunda, düşündüğümüzden çok daha fazla dayanabiliriz.)
 • I drank to drown my sorrows, but the damned things learned how to swim. (Kederimi boğmak için içki içtim ama lanet şeyler yüzmeyi öğrendi.)
 • Nothing is absolute. Everything changes, everything moves, everything revolves, everything flies and goes away. (Hiçbir şey mutlak değildir. Her şey değişir, her şey hareket eder, her şey döner, her şey uçar ve gider.)
 • I paint self-portraits because I am so often alone, because I am the person I know best. (Kendimi resmetmemin nedeni, çoğu zaman yalnız olmam, çünkü kendimi en iyi bilen kişi benim.)
 • I never paint dreams. I paint my own reality. (Asla hayaller resmetmem. Kendi gerçeğimi resmederim.)
 • I am not sick. I am broken. But I am happy to be alive as long as I can paint. (Ben hasta değilim. Kırıldım. Ama resim yapabildiğim sürece hayatta olmaktan mutluyum.)
 • I am not a surrealist. I paint my reality. (Ben bir sürealist değilim. Kendi gerçeğimi resmederim.)
 • I never knew I was a surrealist until André Breton came to Mexico and told me I was. (André Breton Meksika’ya gelene kadar bir sürealist olduğumu hiç bilmiyordum.)
 • Nothing is worth more than laughter. It is strength to laugh and to abandon oneself, to be light. Tragedy is the most ridiculous thing. (Hiçbir şey gülmenin değeri kadar yüksek değildir. Gülmenin ve kendini bırakmanın, hafif olmanın bir gücü vardır. Tragedi en saçma şeydir.)

I paint flowers so they will not die. (Çiçekleri ölmesinler diye resmederim.)

I am happy to be alive, as long as I can paint. (Resim yapabildiğim sürece hayatta olmaktan mutluyum.)

I think that little by little I’ll be able to solve my problems and survive. (Sorunlarımı azar azar çözebileceğimi ve hayatta kalabileceğimi düşünüyorum.)

I am my own muse, I am the subject I know best. The subject I want to know better. (Kendim benim ilham kaynağımım. En iyi bildiğim konu da kendimim. Daha iyi tanımak istediğim konu da kendimim.)

Pain, pleasure and death are no more than a process for existence. The revolutionary struggle in this process is a doorway open to intelligence. (Ağrı, zevk ve ölüm, varoluş için bir süreçten başka bir şey değildir. Bu süreçteki devrimci mücadele, zekâya açılan bir kapıdır.)

I am not sick. I am broken. But I am happy as long as I can paint. (Hasta değilim, kırıldım. Ama resim yapabildiğim sürece mutluyum.)

I love you more than my own skin. (Kendimden daha çok seviyorum seni.)

I paint self-portraits because I am the person I know best. (Kendimi resmetmemin nedeni, kendimi en iyi bilen kişi olmamdır.)

I don’t give a shit what the world thinks. I was born a bitch, I was born a painter, I was born fucked. But I was happy in my way. You did not understand what I am. I am love. I am pleasure. I am essence. I am an idiot. I am a virgin. I am alive. (Dünya ne düşünür umurumda değil. Ben bir zamparanın kızı olarak doğdum, bir ressam olarak doğdum, beceriksiz olarak doğdum. Ama ben kendi yolumda mutluydum. Sen beni anlamadın. Ben aşkım. Ben zevkim. Ben özüm. Ben bir aptalım. Ben bakiren. Ben yaşıyorum.)

I am not sick. I am wounded. But I will recover. (Hasta değilim. Yaralıyım. Ama iyileşeceğim.)

I paint flowers so they will not die. (Çiçekleri ölümsüz kılmak için resim yaparım.)

I hope the exit is joyful, and I hope never to return. (Çıkışın neşeli olmasını dilerim ve asla geri dönmeyi ummam.)

I am in agreement with everything my father taught me and nothing my mother taught me. (Babamın bana öğrettiği her şeyle anlaşıyorum ve annemin bana öğrettiği hiçbir şeyle anlaşmıyorum.)

I don’t paint dreams or nightmares. I paint my own reality. (Hayaller ya da kabuslar resmetmiyorum. Kendi gerçeğimi resmediyorum.)

I am happy to be alive, as long as I can paint. (Resim yapabildiğim sürece hayatta olmaktan mutluyum.)

I never paint dreams or nightmares. I paint my own reality. (Asla hayaller ya da kabuslar resmetmem. Kendi gerçeğimi resmederim.)

İlginizi Çekebilir;  1. İnönü Savaşı’nın Dış Politika Açısından Sonuçları Nelerdir?

I am my own muse, I am the subject I know best. The subject I want to know better. (Kendim benim ilham kaynağımım. En iyi bildiğim konu da kendimim. Daha iyi tanımak istediğim konu da kendimim.)

I am not sick. I am broken. But I am happy to be alive as long as I can paint. (Ben hasta değilim. Kırıldım. Ama resim yapabildiğim sürece hayatta olmaktan mutluyum.)

I paint flowers so they will not die. (Çiçekleri ölmesinler diye resmederim.)

I hope the exit is joyful, and I hope never to return. (Çıkışın neşeli olmasını umarım ve asla geri dönmeyi ummam.)

I tried to drown my sorrows, but the bastards learned how to swim, and now I am overwhelmed by this decent and good feeling. (Kederimi boğmaya çalıştım ama o yavruları yüzmeyi öğrendi ve şimdi bu iyi ve uygun hisle boğuluyorum.)

I am not a surrealist. I paint my reality. (Ben bir sürealist değilim. Kendi gerçeğimi resmederim.)

I never knew I was a surrealist until André Breton came to Mexico and told me I was. (André Breton Meksika’ya gelene kadar bir sürealist olduğumu hiç bilmiyordum.)

I think that little by little I’ll be able to solve my problems and survive. (Sorunlarımı azar azar çözebileceğimi ve hayatta kalabileceğimi düşünüyorum.)

I am my own experiment. I am my own work of art. (Kendi deneyimimim. Kendi sanat eserimim.)

I paint myself because I am so often alone and because I am the subject I know best. (Kendimi resmederim çünkü çoğu zaman yalnızım ve kendimi en iyi bilen kişiyim.)

I hope the leaving is joyful, and I hope never to return. (Ayrılmanın neşeli olmasını umarım ve asla geri dönmeyi ummam.)

I never knew I was a painter until I was. (Bir ressam olduğumu o kadar kesin bilemedim, ta ki öyle olduğumu fark edene kadar.)

I don’t paint dreams or nightmares, I paint my own reality. (Ben hayaller ya da kabuslar resmetmiyorum, kendi gerçeğimi resmediyorum.)

I am not afraid of pain. To me, pain is simply a part of life. (Ben ağrıdan korkmam. Bana göre ağrı sadece hayatın bir parçasıdır.)

I am my own muse, I am the subject I know best. The subject I want to know better. (Kendim benim ilham kaynağımım. En iyi bildiğim konu da kendimim. Daha iyi tanımak istediğim konu da kendimim.)

I paint flowers so they will not die. (Çiçekleri ölümsüz kılmak için resim yaparım.)

I don’t think I’m sick. I think I’m the most joyful, free human being on the earth. (Sanmıyorum hasta olduğumu. Kendimi dünyadaki en mutlu, özgür insan olarak görüyorum.)

I tried to drown my sorrows, but the bastards learned how to swim, and now I am overwhelmed by this decent and good feeling. (Kederimi boğmaya çalıştım ama lanet şeyler yüzmeyi öğrendi ve şimdi bu iyi ve doğru hisle boğuluyorum.)

I am not interested in being beautiful. I am interested in what I can do. (Güzel olmaktan ilgilenmiyorum. Yapabileceğim şeylerle ilgileniyorum.)

I paint my own reality. The only thing I know is that I paint because I need to, and I paint whatever passes through my head without any other consideration. (Kendi gerçeğimi resmederim. Bildiğim tek şey, ihtiyacım olduğu için resim yapıyorum ve hiçbir diğer düşünce olmadan kafamdan geçen her şeyi resmediyorum.)

I am not sick. I am broken. But I am happy to be alive as long as I can paint. (Hasta değilim. Kırıldım. Ama resim yapabildiğim sürece hayatta olmaktan mutluyum.)

I paint self-portraits because I am so often alone, because I am the person I know best. (Kendimi resmetmemin nedeni, çoğu zaman yalnız olmam, çünkü kendimi en iyi bilen kişi benim.)

Feet, what do I need them for if I have wings to fly? (Ayaklarım, uçmak için kanatlarım varken ne işime yarar?)

I am happy to be alive, as long as I can paint. (Resim yapabildiğim sürece hayatta olmaktan mutluyum.)

I paint flowers so they will not die. (Çiçekleri ölümsüz kılmak için resim yaparım.)

I don’t paint dreams or nightmares. I paint my own reality. (Asla hayaller ya da kabuslar resmetmem. Kendi gerçeğimi resmederim.)

I am my own muse. I am the subject I know best. The subject I want to know better. (Kendim benim ilham kaynağımım. En iyi bildiğim konu da kendimim. Daha iyi tanımak istediğim konu da kendimim.)

I never paint dreams or nightmares. I paint my own reality. (Asla hayaller ya da kabuslar resmetmem. Kendi gerçeğimi resmederim.)

Frida Kahlo Sözleri
Frida Kahlo Sözleri

Frida Kahlo en güzel Sözleri

Feet, what do I need them for if I have wings to fly? (Ayaklarım, uçmak için kanatlarım varken ne işime yarar?)

I paint flowers so they will not die. (Çiçekleri ölümsüz kılmak için resim yaparım.)

I am my own muse, I am the subject I know best. The subject I want to know better. (Kendim benim ilham kaynağımım. En iyi bildiğim konu da kendimim. Daha iyi tanımak istediğim konu da kendimim.)

I am not sick. I am broken. But I am happy to be alive as long as I can paint. (Hasta değilim. Kırıldım. Ama resim yapabildiğim sürece hayatta olmaktan mutluyum.)

I paint my own reality. The only thing I know is that I paint because I need to, and I paint whatever passes through my head without any other consideration. (Kendi gerçeğimi resmederim. Bildiğim tek şey, ihtiyacım olduğu için resim yapıyorum ve hiçbir diğer düşünce olmadan kafamdan geçen her şeyi resmediyorum.)

I hope the leaving is joyful, and I hope never to return. (Ayrılmanın neşeli olmasını umarım ve asla geri dönmeyi ummam.)

Nothing is absolute. Everything changes, everything moves, everything revolves, everything flies and goes away. (Hiçbir şey kesin değildir. Her şey değişir, her şey hareket eder, her şey döner, her şey uçar ve gider.)

İlginizi Çekebilir;  Kıro Sözleri

Pain, pleasure and death are no more than a process for existence. The revolutionary struggle in this process is a doorway open to intelligence. (Ağrı, zevk ve ölüm, varoluş için bir süreçten başka bir şey değildir. Bu süreçteki devrimci mücadele, zekâya açılan bir kapıdır.)

I am not interested in being beautiful. I am interested in what I can do. (Güzel olmaktan ilgilenmiyorum. Yapabileceğim şeylerle ilgileniyorum.)

I never paint dreams or nightmares. I paint my own reality. (Asla hayaller ya da kabuslar resmetmem. Kendi gerçeğimi resmederim.)

Frida Kahlo Sözleri kısa

Kendi gerçeğimi resmederim.
Ayaklarım, uçmak için kanatlarım varken ne işime yarar?
Ayrılmanın neşeli olmasını umarım ve asla geri dönmeyi ummam.
Hasta değilim. Kırıldım. Ama resim yapabildiğim sürece hayatta olmaktan mutluyum.
Çiçekleri ölümsüz kılmak için resim yaparım.
Ben kendim benim ilham kaynağımım.
Kendimi resmederim çünkü kendimi en iyi bilen kişi benim.
Kendimi tanıyarak özgürleştim.
Asla hayaller ya da kabuslar resmetmem. Kendi gerçeğimi resmederim.
Ben hayatımda bir kez ölmek istedim. Ama her gün birçok kez doğarım.
Beni kırılan bir şey olursa, yeniden doğmak için toprağa ekildim.
Benim her şeyim var, kaybedecek bir şeyim yok.
Gözyaşları sadece bedenin acısını dindirir, kalbininki değil.
Yaşam, aşk ve acıyı yaratan şeydir.
Bir kadın kendine ait bir şey yaparsa, biraz daha güçlenir, biraz daha özgürleşir.
Acı bizi güçlü kılar.
Kalbim iki aşkı aynı anda taşıyabilir.
Her şeyin içinde güzelliği bulmak mümkündür.
Kadınlar, kendi güçlerinin farkına vardıklarında değişim başlar.
Küçük şeyler, büyük fark yaratabilir.
Bir ağacın kökleri kadar güçlüyüm.
Kendime acımıyorum. Kendime güçlü olduğumu hatırlatıyorum.
Sanat, özgürlüğü hissettiğim tek yer.
Bir şeylerin değeri, kaybedildiğinde anlaşılır.
Bir tekneyi felakete sürükleyen nehir değil, teknede bulunan deliklerdir.

Frida Kahlo feminist Sözleri

Kadınlar, kendilerine ait bir şey yaparsa, biraz daha güçlenir, biraz daha özgürleşir.
Eğer bana bir şey olursa, kendi ayaklarım üzerinde durabilirim. Kendi kendime para kazanabilirim. Kendi kendime yaşayabilirim.
Bir kadın kendi kendinin efendisi olmalıdır.
Eğer kadınlar, kendilerine yetecek kadar güce sahip olduklarına inanırlarsa, dünyayı değiştirebilirler.
Kadınlar hayatın belirleyicileridir. Doğum yaparak, evdeki işleri yaparak, toplumun kurallarını sürdürerek, hayatın belirleyicileri olur.
Kadınlar olarak, özgürleşmemizin tek yolu, kendimizi diğer kadınların başarısıyla özdeşleştirmemizdir.
Kadınlar olarak, güçlü olmalıyız, ama asla güçsüz olmamalıyız.
Bir kadın kendini kurtaracak olan tek kişidir.
Erkeklerin hayatlarını özgürce yaşama hakkına sahip olmaları kadar, kadınların da özgürce yaşama hakkı vardır.
Kadınların kendi yaşamlarının yazarı olduğunu anlamaları gerekiyor, kendi özgürlüklerinin kahramanları olmalılar.
Bir kadın olarak, kendime şunu hatırlatıyorum: Zorluklar hayatı daha ilginç kılar ve ben de hayatı ilginç hale getiren bir kadınım.
Kadınların yalnızca bir seçenekleri yoktur, seçenekleri sonsuzdur.
Kadınların eşit haklara sahip olduğunu düşündüğümde, erkeklerin bu hakları bırakmayı kabul edip etmeyeceklerini merak ediyorum.
Kadınların güçlerini birleştirip, değişimi sağlayabiliriz.
Kadınların, kendi başarılarına dayalı olarak saygı görme hakkı vardır.
Kadınlar olarak, hayatın belirleyicileriyiz ve kendi hayatlarımızın yazarlarıyız.
Kadınların güçlerini fark etmeleri gerekiyor çünkü güçlü olduklarında, dünyayı değiştirebilirler.
Bir kadının kendisini kurtarması gerektiğini öğrendim ve o gün bu güne kendimi kurtarmaya çalışıyorum.
Kadınlar kendi ayakları üzerinde durmak zorundalar. Kendi hayatlarının efendisi olmalılar.
Kadınların yalnızca bir rolü yoktur, birçok rolü vardır ve her bir rolüyle başarılı olabilirler.
Kadınlar olarak, kendi hayatımızı kontrol etmek ve özgür olmak için mücadele etmeliyiz.
Kadınlar olarak, kendi güçlerimizi fark etmeliyiz ve hayatımızı kendi koşullarımızda yaşamalıyız.
Kadınlar olarak, kendi hayatımızı yaratmamız gerekiyor. Kendi hayatımızın mimarıyız.
Kadınlar olarak, erkeklerin bize öğrettiği kalıpları kırmalıyız ve kendimiz için kendi yolumuzu yaratmalıyız.
Kadınların özgür olması için, özgürlüğe inanmaları gerekiyor.
Kadınlar olarak, birbirimizin güçlerini takdir etmeli ve birbirimizi desteklemeliyiz.
Kadınlar olarak, güçlü olmalıyız ama aynı zamanda yumuşak ve duyarlı olmalıyız.
Kadınlar, kendileri için mücadele etmek zorundalar çünkü hayatta her şey için savaşmak zorunda kalacaklar.
Kadınların özgürleşmesi, hayatın her alanında eşitliği sağlamayı gerektirir.
Kadınlar olarak, hayatın her alanında eşit haklara sahip olmalıyız. Bize bu hakları vermek yerine, bu hakları talep etmeliyiz.
Kadınlar olarak, kendi potansiyelimizi gerçekleştirmek için kendimizi cesaretlendirmeliyiz.
Kadınlar olarak, kendimizi her alanda eşit haklara sahip olduğumuzda özgür hissedeceğiz.
Kadınların özgürleşmesi, toplumun özgürleşmesini sağlayacak.
Kadınlar olarak, hayatımızı kontrol etmek için kendimizi eğitmeli ve güçlendirmeliyiz.
Kadınlar olarak, kendi hayallerimizi gerçekleştirmek için kendimizi mücadele etmeye hazır hale getirmeliyiz.
Kadınlar kendi ayakları üzerinde durmak zorundalar. Kendi hayatlarının efendisi olmalılar.
Bir kadın kendini kurtaracak olan tek kişidir.
Kadınların kendi yaşamlarının yazarı olduğunu anlamaları gerekiyor, kendi özgürlüklerinin kahramanları olmalılar.
Kadınların özgür olması için, özgürlüğe inanmaları gerekiyor.
Kadınların, kendi başarılarına dayalı olarak saygı görme hakkı vardır.
Kadınların güçlerini birleştirip, değişimi sağlayabiliriz.
Kadınlar, kendi güçlerinin farkına vardıklarında değişim başlar.
Kadınlar hayatın belirleyicileridir. Doğum yaparak, evdeki işleri yaparak, toplumun kurallarını sürdürerek, hayatın belirleyicileri olur.
Kadınların eşit haklara sahip olduğunu düşündüğümde, erkeklerin bu hakları bırakmayı kabul edip etmeyeceklerini merak ediyorum.
Kadınlar, kendilerine ait bir şey yaparsa, biraz daha güçlenir, biraz daha özgürleşir.

İz Bırakan Frida Kahlo Sözleri

Ben kendim benim ilham kaynağımım.
Yaşam, aşk ve acıyı yaratan şeydir.
Bir tekneyi felakete sürükleyen nehir değil, teknede bulunan deliklerdir.
Kendi gerçeğimi resmederim.
Benim resimlerimde, yalnızca kendimle konuşurum.
Herkesin bir çift kanadı olsa da uçmayı bilmeyenler yerde kalır.
Çok sevdiğin bir şey seni özgürleştirir.
Benim resimlerimdeki ana tema, benim acılarımdır.
Eğer bana bir şey olursa, kendi ayaklarım üzerinde durabilirim. Kendi kendime para kazanabilirim. Kendi kendime yaşayabilirim.
Kendi hayatımın kahramanı olmak istiyorum.
Acı bizi güçlü kılar.
Ben kendimle bir anlaşma yaptım; herhangi bir şeyin bana yük olmamasını sağlamalıyım.
Gözyaşları sadece bedenin acısını dindirir, kalbininki değil.
Ben hayatımda bir kez ölmek istedim. Ama her gün birçok kez doğarım.
Kendimi resmederim çünkü kendimi en iyi bilen kişi benim.
Kendimi tanıyarak özgürleştim.
Birçok insanın kullandığı kelimeler, benim için tamamen yabancı.
Hayatın anlamı, hayatı yaşamaktır.
Bir kadın kendi kendinin efendisi olmalıdır.
Benim her şeyim var, kaybedecek bir şeyim yok.
Bir şeylerin değeri, kaybedildiğinde anlaşılır.
Benim resimlerimdeki her şey, benim hayatımın bir parçasıdır.
Kadınlar olarak, kendi hayatımızı kontrol etmek için kendimizi eğitmeli ve güçlendirmeliyiz.
Bir kadın kendini kurtaracak olan tek kişidir.
Sanat, özgürlüğü hissettiğim tek yer.
Kendime acımıyorum. Kendime güçlü olduğumu hatırlatıyorum.
Benim her resmimde bir öykü var ve hepsinin kökü kendi hayatımda.
Kendinizi sevin, sevgi en büyük güçtür.
Kendim için çizdiğim portreler, kendimi ne kadar çok tanıdığımı gösteriyor.
Eğer bir sanatçıysanız, bir sanatçı olarak doğarsınız.
Benim resimlerimdeki en büyük güç, hayatımda karşılaştığım tüm acılara rağmen hala hayatta olmam.
Ben, kendime yalan söyleyen biri olamam.
Benim kalemim, bana verilen en büyük armağandır.
Ben bir kadınım ve dünyayı değiştirebilirim.
Eğer bana bir şey olursa, kendi ayaklarım üzerinde durabilirim. Kendi kendime para kazanabilirim. Kendi kendime yaşayabilirim.
Benim resimlerimdeki en büyük güç, hayatımda karşılaştığım tüm acılara rağmen hala hayatta olmam.
Ben, kendime yalan söyleyen biri olamam.
Benim kalemim, bana verilen en büyük armağandır.
Ben bir kadınım ve dünyayı değiştirebilirim.
Eğer bana bir şey olursa, kendi ayaklarım üzerinde durabilirim. Kendi kendime para kazanabilirim. Kendi kendime yaşayabilirim.
Ben biraz deliyim, ama delilik, zekanın bir türüdür.
Birçok acı yaşadım, ama çiçeklerin güzelliği beni hep rahatlattı.
Yaşamın anlamı, yaşamaktır. Hayatınızı sevin, sevgi en büyük güçtür.
Ben kendimi, her zaman her şeyi yaratanın bir parçası olarak hissettim.
Bir sanatçı, sadece kendi yarattığı dünyayı görebilir.
Benim resimlerim, dünyanın dört bir yanından kadınlar tarafından anlaşılmaktadır.
Ben kendime güçlü olduğumu hatırlatıyorum.
Acı bizi güçlü kılar. Hayatın bir parçasıdır ve ben bunu kabul ediyorum.
Benim resimlerimde, hayatın acımasız gerçekleriyle yüzleşiyorum.
Bir kadın, kendisinin ve dünyanın yaratabileceği her şeydir.
Benim hayatımın amacı, hayatımda bir anlam bulmaktı.
Benim sanatım, benim sesimdir ve ben bu sesi dünyaya yüksek sesle duyurmak istiyorum.
Sanat, özgürlüğü hissettiğim tek yerdir.
Birçok insan için sıradan bir gün, benim için mücadelelerle dolu bir gün olabilir.
Kendinize sadık kalın, kendinize saygı gösterin ve kendinizi sevin. Kendinize olan sevginiz, sizi zor zamanlarda ayakta tutacaktır.

İlginizi Çekebilir;  Her Yiğidin Yoğurt Yiyişi Vardır Atasözünün Anlamı Nedir?

Frida Kahlo Motivasyon Sözleri

Kendinizi sevin, sevgi en büyük güçtür.
Acılarınızla yüzleşin ve hayatta kalmak için mücadele edin.
Bir kadın kendi kendinin efendisi olmalıdır.
Hayatın anlamı, hayatı yaşamaktır.
Kendinize sadık kalın, kendinize saygı gösterin ve kendinizi sevin. Kendinize olan sevginiz, sizi zor zamanlarda ayakta tutacaktır.
Kendinizi yargılamadan önce, kendinizi anlamaya çalışın.
Biraz deliyseniz, biraz farklıysanız, sizi kimse sevemez. Çünkü sizi ancak, gerçekten kim olduğunuzu bilen biri sevebilir.
Eğer bir şeyden korkuyorsanız, onunla yüzleşin ve o korkuyu yenin.
Acı çekmek zorundaysak, ondan bir şeyler öğrenmeliyiz.
Bir sanatçı, sadece kendi yarattığı dünyayı görebilir. Bu dünyayı hayatınıza yansıtın ve kendi gerçeğinizi yaratın.
Kendinize özgüvenle yaklaşın ve her zaman kendiniz olun. Kendinizi sevin, kendinize inanın.
Bir kadın olarak, kendinizi güçlü ve özgür hissetmeniz gerekiyor. Kendi hayatınızın efendisi olun.
Herhangi bir şeyin sizi yargılamasına izin vermeyin. Kendi gerçeğinizin peşinden gidin ve kendiniz olun.
Hayatın zorluklarıyla yüzleşmek yerine, onlardan kaçmayın. Kendinize güvenin ve mücadele edin.
Kendinizi anlayın ve kendi gerçeğinizi yaşayın. Kendi hayatınızın yazarı olun.
Hayatta kalmanın en önemli yolu, hayatta kalmak için mücadele etmektir.
Bir kadın, kendisinin ve dünyanın yaratabileceği her şeydir.
Hayatta ne kadar güçlü olduğunuzu ölçmek, zor zamanlarda nasıl başa çıktığınızla ilgilidir.
Acı, öğretici bir deneyimdir. Bizi güçlü kılar ve bizi ileriye taşır.
Kendinize odaklanın, kendinizi sevin ve hayatta kalmanın yollarını keşfedin.
Bir kadın, her şeyi yapabilir ve her şeyi başarabilir.
Kendinize, güçlü ve özgür hissetmeniz için izin verin.
Kendinizi sevin ve kendinize saygı gösterin. Kendinize olan sevginiz, sizi ileriye taşıyacaktır.
Hayatta kalmak için mücadele etmek, sadece hayatta kalmakla ilgili değildir. Hayatınızı dolu dolu yaşamanız için de gereklidir.
Kendinize güvenin ve kendinizi sevin. Kendi hayatınızın efendisi olun.
Kendinize her gün yeni bir şey öğrenmek için fırsatlar yaratın.
Sınırlarınızı zorlayın ve kendinizi keşfedin. Sadece kendinize inandığınızda, gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarabilirsiniz.
Bir şeyi başarmak için, ona inanmak ve onun için çalışmak gerekir.
Hayatta kalmak, güçlü olmakla ilgilidir. Kendinizi güçlü hissettiğinizde, hayatta kalmak için mücadele etmek daha kolay olur.
Kendinizi keşfedin ve kendiniz olun. Kendi gerçeğinizi yaşamak, hayatta kalmanın en önemli yollarından biridir.
Kendinize dürüst olun ve kendinizle yüzleşin. Sadece kendinizi anladığınızda, gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarabilirsiniz.
Hayatın her anında, bir seçim yapma şansınız vardır. Seçimleriniz sizi ileriye taşıyacak ya da geriye çekecektir.
Hayatta kalmak için mücadele etmek, hayatta olmakla aynı şey değildir. Hayatta kalmak için, hayatınızı dolu dolu yaşamanız gerekir.
Bir kadın olarak, hayatınızın kahramanı olun. Kendinizi sevin, kendinize inanın ve kendinize güvenin.
Hayatta kalmak için mücadele etmek, kendinize karşı mücadele etmekle ilgilidir. Kendinize inanın ve kendinizi sevin.
Hayatta kalmak için, korkularınızla yüzleşmeniz gerekiyor. Sadece korkularınızla yüzleşerek, hayatınızın kontrolünü ele alabilirsiniz.
Hayatta kalmak için, kendinize zaman ayırın ve kendinizi tanıyın. Sadece kendinizi tanıdığınızda, gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarabilirsiniz.
Hayatta kalmak için, kendinize odaklanın ve kendinizi sevin. Kendinize olan güveniniz, hayatta kalmak için mücadele etmenizi kolaylaştıracaktır.
Kendinizi keşfedin ve kendiniz olun. Kendi gerçeğinizi yaşamak, hayatta kalmanın en önemli yollarından biridir.
Hayatta kalmak için, kendi hayatınızın yönetmeni olun. Kendi hayatınızın kontrolünü ele alın ve hayatınızı istediğiniz şekilde yaşayın.

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?