1. Ana Sayfa
 2. Nedir

Zooplankton ve Fitoplankton Nedir? Özellikleri Nelerdir?


0

Zooplankton ve fitoplankton

Zooplankton ve fitoplankton nedir? Bu canlılar nelerle beslenir? Özellikleri, birbirleri ile olan farkları ve örnekleri sizler için derledik. Planktonlar, denizlerde varlığını sürdüren partikül canlı türleridir. Zooplankton ve Fitoplankton olarak ikiye ayrılırlar.

Zooplankton ve Fitoplankton Nedir? Özellikleri Nelerdir?
Zooplankton ve Fitoplankton Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Fitoplankton Nedir?

Fitoplankton, su akıntısı ile sürüklenen ve okyanus, deniz ve tatlı su ekosistemlerinin önemli bir bölümünü oluşturan serbest yüzen bir mikroalg grubudur.

 • Fitoplankton terimi, bitkiler anlamına gelen ‘Phyto’ ve avare anlamına gelen ‘plankton’ olmak üzere iki Yunanca kelimeden gelir.
 • Fitoplanktonlar, kara bitki örtüsü gibi ototrofiktir, ayrıca kendi yiyeceklerini yapmaları için klorofil ile sağlanırlar.
 • Çoğu fitoplankton, yiyecek hazırlamak için güneş ışığına ihtiyaç duyarlar ve bu yüzden su kütlelerinin üzerinde yüzer halde bulunur.
 • Bireysel fitoplanktonlar küçüktür ve çıplak gözle görülemezler, ancak kitleler halinde bulunduklarında su yüzeyinde renkli lekeler olarak görünürler.
 • Fitoplankton, dünyadaki toplam biyokütlenin yaklaşık %1’ini oluşturur. Bu organizmalar, çoğu deniz ve tatlı su hayvanı için birincil besin kaynağıdır.
 • Fitoplankton miktarı, yeterli güneş ışığı, uygun sıcaklık ve diğer substratların mevcudiyeti ile mevsimsel olarak değişebilir.
 • Fitoplankton içinde; diatomlar, siyanobakteriler, dinoflagellatlar, yeşil algler bulunur.
 • Bu organizmalar fotosentez sırasında çeşitli inorganik mineralleri kullanır ve bunlar daha sonra kendileri ve diğer hayvanlar için proteinlere, karbonhidratlara ve diğer besinlere dönüştürülür.
 • Bitkiler gibi diğer ototrofların aksine, fitoplankton, arke veya bakteriyel prokaryotlardan protistan ökaryotlarına kadar çeşitli organizma gruplarından oluşur.
 • Fitoplankton, dünyadaki tüm fotosentetik aktivitenin yarısını oluşturur, tatlı su ve deniz besin zincirlerinde birincil üreticidir.
 • Bunlar, su ürünleri yetiştiriciliği ve deniz ürünleri yetiştiriciliğinde ana besin kaynağıdır.
 • Bununla birlikte, besinler büyük miktarlarda mevcut olduğunda, fitoplanktonlar kontrolden çıkarak alg çiçeklerinin oluşmasına neden olabilir.
 • Bu çiçeklenmeler, habitat içindeki diğer ekosistemlere zarar verebilecek zararlı ve hatta toksik maddeler üretebilir.
 • 2015’ten 2019’a kadar yapılan çalışmalara dayanarak, küresel ısınma sonucunda fitoplankton konsantrasyonunun her yıl yaklaşık %1 oranında azaldığı gözlemlendi.
 • Bazı fitoplankton örnekleri arasında diatomlar, yeşil algler, siyanobakteriler ve kokolitoforlar bulunur.
İlginizi Çekebilir;  Zeren İsminin Anlamı Nedir?

Zooplankton Nedir?

Zooplankton, okyanus ortamlarındaki heterotrofik hayvanların çoğunu oluşturan küçük ve yüzen organizmalar grubudur.

 • Zooplankton terimi, hayvanlar anlamına gelen ‘hayvanat bahçesi’ ve serseri anlamına gelen ‘plankton’ olmak üzere iki Yunanca kelimeden gelir.
 • Zooplanktonlar, tatlı sulardan denizlere ve okyanuslara kadar su ortamlarında besin zincirlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.
 • Zooplanktonlar heterotrof olduklarından, enerji ve karbon kaynakları için fitoplanktonlara ve diğer ototroflara bağımlıdırlar.
 • Su ile birlikte hareketleri, yiyecek bulmalarına ve kendilerini yırtıcılardan korumalarına izin verir.
 • Zooplanktonlar, küçük protozoanlardan büyük metazoanlara kadar çeşitli büyüklükteki hayvanları içerir. Genç denizyıldızı ve solucanlar gibi diğer hayvanlar da geçici zooplanktonlar olarak hareket edebilir.
 • Zooplanktonlar, fitoplanktonlar gibi, radyolaryalılar, foraminiferler ve dinoflagellatlar, cnidarians, kabuklular, kordalılar ve yumuşakçalar dahil olmak üzere birden fazla hayvan grubuna sahiptir.
 • Çoğu zooplankton, daha sonra tam teşekküllü deniz canlılarına dönüşmek için metamorfoz geçiren balık ve omurgasızların larva formlarıdır.
 • Zooplanktonun dağılımı, yırtıcılık, rekabet ve üreme gibi çeşitli faktörler nedeniyle sınırlıdır.
 • Ek olarak, sıcaklık, su akıntıları ve tuzluluk gibi yeterli fiziksel koşullara sahip alanlarda zooplankton parçaları görülür.
 • Zooplankton sayısı aynı zamanda fitoplanktonların varlığıyla da sınırlıdır ve bu da yaşam döngüleri de dahil olmak üzere çeşitli diğer faktörler tarafından bozulabilir.
 • Zooplanktonlar, balıklar gibi daha yüksek tüketiciler için bir besin kaynağı olarak işlev gördükleri için okyanus besin zincirlerinin önemli bir parçasıdır.
 • Bunlar, biyolojik tümseklerde organik maddelerin paketlenmesi için bir kanal işlevi görebilecekleri için önemli bir hayvan grubudur.
 • Ayrıca artan fitoplankton sayısına karşı hızla etki ederek çiçeklenmeye neden olarak zararlı etkilerini önlerler.
 • Bazı zooplanktonlar, sudaki kirleticilerden cıva gibi toksik maddelerin uzaklaştırılmasıyla da ilişkilendirilmiştir.
 • Bununla birlikte zooplanktonlar, patojenik ajanları barındırarak çeşitli hastalıkların hayatta kalmasını ve transferini de destekler.
 • Vibrio cholerae gibi bakteriler, kabuklu zooplanktonlarla simbiyotik bir ilişki içinde bulunur, çünkü bu tür hayvanların dış iskeleti, bakteri için gerekli olan karbon ve azotu sağlar.
 • Bazı zooplankton örnekleri, diğerleri arasında radyolaryalılar, kril, denizanası, genç yumuşakçalar, amfipodlar gibi hayvanları içerir.
İlginizi Çekebilir;  Büyük Kan Dolaşımının Amacı ve İzlediği Yol

Zooplankton ve fitoplankton nedir, özellikleri nelerdir bunlardan bahsettik. Sizlerin de eklemek istediği bir şey varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz.

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?