1. Anasayfa
 2. Nedir

Yahudilikte Semboller Ve Kutsal Mekanlar


0

Yahudilik sembolleri nelerdir ve Yahudilikte kutsal sayılan mekanlar ve özellikleri nelerdir hakkındaki bilgileri sizler için derledik.

Yahudi dini semavi dinler arasında bulunan bir dindir. Yahudilik dininde bazı semboller kutsal sayılırken bazı yerlerin de kutsal olduğu ve bu yerlere gitmenin yahut oralarda dua etmenin Yahudi inancına göre özel olduğu kabul edilmektedir. Yahudi sembolleri arasında en çok bilinen semboller Yedi Kollu Şamdan (Menora) ve iki üçgenden meydana gelmiş, altı köşeli yıldız olan Kral David (Hz. Davud) mührüdür olmaktadır. Dünyada her Yahudi bu özel simgeleri kullanmaktadır. Günümüzde ise bu semboller İsrail Devleti’nin bayrağında yer almaktadır.

Yahudilikte
Yahudilikte Semboller Ve Kutsal Mekanlar

Yahudilik dini açısından sembollerin yanı sıra bazı kutsal mekânlarda bulunmaktadır. Yahudi inancına göre kutsal sayılan mekanları ziyaret etmek büyük önem taşımaktadır. Bu kutsal mekanlardan en bilinenleri  Sinagog (Havra), Süleyman Mabedi, Ağlama Duvarı ve Zeytin (Sion) Dağı olmaktadır. 

Sinagog kısaca Yahudiler için ibadet yeri olarak kabul edilmektedir. Yahudilerin Kudüs’te bulunan mabedinin yıkılmasından sonra ritüel için kullandıkları dini mekânlarda sünagog adı verilmektedir. Türkiye’de ise Yahudilerin ibadet yerlerine havra adı verilmektedir.

Sinagogların özelliklerinde  aron-hakodeş (kutsal dolap), ner-hatamid (devamlı yanan ışık) ve teva (kürsü) bulunur. Aron-hakodeş, içinde el yazması Tevrat tomarlarının bulunduğu bir dolaptır. Bir bakıma sinagogdaki mihrabı oluşturur. Ner-hatamid, aron-hakodeşin üst tarafında bulunan ve devamlı yanan bir ışıktır. Teva ise aron-hakodeşin tam önünde yer alan bir kürsüdür. İbadet esnasında Tevrat tomarı bu kürsüde okunur.

Sinagoglar Yahudilerin kutsal mekânları olduğu için Yahudilik inancına göre buralarda resim veya heykel bulunmamaktadır. Yahudiliğe göre resim ve heykelin bulunduğu yerlerde ibadet yasaktır. Sinagoglara saygı gösterilmesi için uygun kıyafetle ve baş örtülü bir şekilde girilmektedir. Yahudilikte ibadet yerine başın açık olarak girilmesi, Tanrı’ya saygısızlık kabul edildiği için çok önemlidir.

İlginizi Çekebilir;  Uzay Kirliğinin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir? Uzayda Hangi Çöpler Var?

Yahudilikte kutsal sayılan mekânları şöyle sıralamak mümkündür; 

Süleyman Mabedi : Hazreti Süleyman Peygamberin yapımına başladığı yedi yıl altı ayda yaklaşık MÖ 967 tamamlanmış bir yerdir. Babilliler’in Kudüs’ü işgali sırasında yağmalanan ve yakılan mabed yeniden yapılmıştır. Milattan sonra 70 yılında Kudüs’ün Romalılar tarafından kuşatılması sırasında tekrar yakılıp yıkılmıştır.

Ağlama Duvarı: Süleyman Mabedi’nin çevresini kuşatan duvarın bir kısmıdır. MS 1. Yüzyıldan itibaren Yahudilerin bu duvara karşı saygı duydukları ve önünde ibadet ettikleri bilinmektedir. Yahudiler bu duvarı Süleyman Mabedi’nden bir kalıntı kabul ettikleri için kutsal bir mekân sayarlar. Yahudiler, bu duvarın önünde Mabed’in durumu için ağıt yakarlar ve en kısa zamanda yeniden inşa edilmesi için Tanrı’ya dua ederler.

Zeytin (Sion) Dağı: Kudüs’te bulunan Yahudiler ve Hıristiyanlar tarafından ve sık ziyaret edilen kutsal bir mekândır. Yahudi inancına göre kıyamet gününde cennete ilk girecek kişiler Zeytin Dağı’na defnedilenlerdir.

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  k_t_
  Kötü