1. Ana Sayfa
  2. Nedir

Türkiye’nin En İyi Tıp Fakülteleri


0

Ülkemizde kurulan tıp fakülteleri sağlık hizmetleri alanında oldukça modern anlayışla hizmet vermekte ve en iyi standartlarda sağlık sorunlarını gidermek ve yeni tedavi metodları uygulamak için çalışmaktadırlar. En iyi tıp fakülteleri sırası değişmekle beraber en ünlü tıp fakültelerini sizler için derledik. 

Hacettepe Tıp Fakültesi 

Hacettepe Üniversitesinin ilk fakültesi olarak kurulan tıp fakültesi kurulduğu dönemden bu güne kadar yeni bir felsefe ve yöntemlere dayanan modern bir eğitim sistemini uygulayarak Türkiye’de Tıp eğitiminde reformlar gerçekleştirmiş ve öncü bir rol oynamıştır. 

TÜBİTAK kayıtları ve uluslararası araştırmalara göre Hacettepe Tıp Fakültesi uluslararası yayınlarda sürekli birinci sırada yer almakta ve Tıpta Uzmanlık Sınavlarında (TUS) başladığından beri Hacettepe Tıp Fakültesi her yıl en başarılı fakülte olarak öncülüğünü sağlamıştır. 

Türkiye’nin En İyi Tıp Fakülteleri
Türkiye’nin En İyi Tıp Fakülteleri

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi içinde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1967’de İstanbul Üniversitesi bünyesinden ayrılarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak hizmet vermiştir. Böylelikle İstanbul Üniversitesinin iki tıp fakültesinden biri olarak kabul edilebilmektedir. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi eğitiminde öğrencilerin hem teorik hem de pratik bilgilerinin geliştirilmesi ve başarılı olmalarının böylelikle sağlanması avantajı bulunmaktadır. Verilen eğitimle tıpta uzmanlık alanında başarılı neticeler almaya olanak sağlamaktadır. 

İstanbul Tıp Fakültesi

İstanbul üniversitesi bünyesinde olan ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile iki kola ayrılan İstanbul Tıp Fakültesi, ülkemizin en eski ve en köklü üniversitesinden biri olmaktadır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversite reformuyla kurulmasıyla bilinen ilk tıp fakültesidir. 

Türkiye`de ilk olarak modern tıbbın gelişiminde öncülük ederek katkılar sağlamış ve sayısız hekim ve bilim adamı yetişmesine olanak sunmuştur.

İstanbul Tıp Fakültesi ülkemizde tanınmış birçok profesörleriyle bilinen bir kurum olmaktadır. Çapa Tıp olarak da bilinen fakülte Fatih ilçesinin Çapa semtinde yer alması nedeniyle halk arasında bu ismi almış ve bu isimle de kabullenilmiştir. 

İlginizi Çekebilir;  Ankara Savaşının Nedenleri, Sonuçları ve Tarihi

Marmara Tıp Fakültesi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye’de çok dilli üniversite olarak kabul edilmektedir. Marmara Üniversitesi uzun süredir birçok alanda başarılı ve tanınmış bir Üniversite olarak hizmet vermektedir. Ülkemizde yaklaşık olarak 2.800 civarında öğretim elemanı ve 65.000’i geçen öğrenci sayısıyla, İstanbul’da yer alan Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri kabul edilmektedir.

Eğitimleri dört dilde veren İktisadî ve İdarî Bilimler, Mühendislik, Teknik Eğitim, İletişim, Hukuk, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri’ni de içerisinde bulundurmaktadır. 

Dokuz Eylül Tıp Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi; İzmir’in Balçova semti içerisinde kurulmuş ve zamanla çağdaş eğitimi ve uygulama yöntemleri ile en başarılı Tıp Fakülteleri içinde yer almıştır. 

 Gelişimi süren Dokuz Eylül Tıp Fakültesinin 1001 yatağı bulunan bir uygulama ve araştırma hastanesi bulunduğu gibi bölge halkına ve civardaki halka nitelikli sağlık hizmeti vermektedir. 

Öğrenim açısından öğrenim aşamasında veya mezuniyet sonrası eğitimde çağdaş eğitim yöntemleri ile öncü bir kurum olmayı başarmıştır.

Akdeniz Tıp Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki yüksek öğretim kurumlarını kapsayacak şekilde, 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuş olan bir devlet üniversitesi olmaktadır.

Akdeniz Tıp Fakültesi son yıllarda sağlık alanında yapmış olduğu başarılı ameliyatlar ile ilkleri gerçekleştirmiş ve alanında yetiştirdiği uzman hekim ve sağlık çalışanları ile büyük başarılara imza atmıştır. Akdeniz Tıp Fakültesi ilk yüz nakli ve kadavradan yüz nakli gibi dünyaca önemli olan başarılarla tanınmıştır. 

Kocaeli Tıp Fakültesi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Umuttepe yerleşkesinde yer almaktadır. Kocaeli Tıp Fakültesi yeni alanında son teknoloji kullanarak en ideal eğitim ve hizmet vermeyi hedeflemesinin yanında akademik personeliyle de kendini güçlendirmiş bir fakültedir.

Kocaeli Tıp Fakültesi yönetim sistemi tüm tıp fakültesi çalışanlarının sinerjik çalışmasına elverişli hale getirilmiş ve anabilim dalları ile dekanlık arasında çok yönlü etkileşim olanağı yaratılmıştır. 

İlginizi Çekebilir;  Çam Sakızı Çoban Armağanı Ne Demek?

Kocaeli Tıp Fakültesi bünyesinde Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

Ege Tıp Fakültesi 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ülkemizin en eski ve köklü tıp fakültesi olarak kabul edilmektedir. Ege Tıp Fakültesi, ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile işbirliğine önem vermenin yanında kurumsal kültürü ve kimliği güçlü bir eğitim kurumu olarak hizmet vermektedir.  

Erciyes Tıp Fakültesi

Erciyes Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesinin 9.12.1968 tarih ve 361 Sayılı Senato kararıyla aynı üniversiteye bağlı olarak 897 sayılı kanunun 2. Maddesine göre kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Yine bahsi geçen tarihteki 362 sayılı senato kararıyla 1969-1970 ders senesinde öğrenci alımı kararlaştırılarak “Hacettepe Üniversitesi Kayseri Gevher Nesibe Tıp Fakültesi” adıyla 25 öğrenci alımı gerçekleştirilerek eğitim hayatına başlamıştır.

Fakülte Haziran 1975 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile yapılan Protokol gereğince Kayseri Devlet Hastanesi Cerrahi Pavyonuna taşınmış, böylece Kayseri’de Erciyes Üniversitesinin ilk nüvesi 4 Doçent, 23 Öğretim Görevlisi 39 Asistan ve 3 uzmanla atılmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

1955 senesinde Trabzon ilimizden milletvekili seçilmiş Mustafa Reşit Tarakçıoğlu ve arkadaşları tarafından Trabzon’da “Karadeniz Teknik Üniversitesi” ismiyle, “bilimsel üretimin yanında, hizmet vereceği geniş bölgenin araştırma merkezi ve laboratuvarı” olacak yeni bir yükseköğretim kurumu kurulması için bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Bu teklif, TBMM’nin 20 Mayıs 1955 günkü toplantısında 6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi kuruluş kanunu olarak kabul edilmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi tıp alanında yapmış olduğu hizmetler ve başarılar ile ülkemizin sayılı tıp fakülteleri arasında yerini almıştır. 

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?