Türkiye’de Yağış Rejimi Düzenli Olan Yöreler?

Tuğçe Öz tarafından
11 Ağustos 2022 tarihinde soruldu

Coğrafi olarak pek çok kriter yağış rejimleri üzerinde etkilidir. Bunlar doğa özellikleriyle ilintili olabileceği gibi iklim yapısıyla da doğrudan alakalıdır. Türkiye’de de düzenli yağış rejimi görülmesini mümkün kılan üç farklı iklim tipinden söz edebiliriz. Bunlar karasal iklim, Karadeniz iklimi ve Akdeniz iklimidir.

 

Özellikle Karadeniz ikliminin baskın olduğu yöreler düzenli yağış rejiminin en net gözlemlendiği noktalardır. Karadeniz iklimi son derece zengin bir bitki örtüsünün oluşmasını mümkün kılarken endemik türlerin yoğunluğunu da arttırmaktadır. Aynı zamanda yağış yılın dört mevsiminde de gözlemlenebilir ve bu sayede bitki örtüsü sürekli olarak kendisini yineler.

 

Daha iç kesimlerde görülen karasal iklim ise hem yağmur hem de kar açısından mevsimsel bir geçiş yağışına sebep olur. Karadeniz ikliminde olduğu gibi yoğun bir yağış standardı olmasa da farklı mevsimlerde farklı yağışları her yıl görmek mümkündür.

 

Türkiye’de İklim Tipleri ve Yağış Rejimleri

 

Ülkemizde görülen yağış rejimleri ve iklim tipleri birbiriyle bağlantılıdır. Keza iklimler arasında üç alternatif baskındır.

 • Karasal İklim
 • Akdeniz İklimi
 • Karadeniz İklimi

 

Bu iklim tiplerine bağlı olarak da şu yağış standartlarından söz etmek mümkündür. Düzenli yağış rejimleri iklimlere göre şu farklılıklara tabiidir.

 • Daha çok iç kesimde olup geniş bir alana yayılan karasal iklimde yağışlar kış aylarında yoğun gözlemlenir. Aynı zamanda ilkbahar aylarında da bolca yağış görülebilir.
 • Karasal iklim görülen yörelerde sonbahar ve yaz ayları genellikle yağışsız geçer. Bilhassa yaz ayları oldukça kuraktır.
 • Sadece mevsimsel olarak yağış görüldüğünden dolayı en az yağışın görüldüğü iklim tipini karasal iklim olarak tanımlayabiliriz.
 • Karasal iklimden daha yoğun, Karadeniz ikliminden ise daha az yağış alan iklim tipi ise Akdeniz iklimidir.
 • Akdeniz ikliminin etkili olduğu yörelerde yaz aylarında dahi yağış gözlemlenebilirken orantısal olarak kış mevsiminde daha yoğun bir yağış vardır.
 • Akdeniz ikliminin baskın olduğu yörelerde kar yağışına pek rastlanmaz.
 • Akdeniz ikliminin hakim olduğu yörelerde kış aylarında dahi sıcaklık değerleri diğer bölgelere nazaran daha yüksektir.
 • Düzenli yağış rejimi açısından dört mevsim yağış almasından ötürü tek alternatif Karadeniz iklimidir.

 

0
Her Telden