Türk Dili İle İlgili Söylenmiş Sözler

Tuğçe Öz tarafından
11 Ağustos 2022 tarihinde soruldu

 

 

Bir medeniyeti en iyi sembolize edecek olan faktör şüphesiz ki dilidir. Tarihini, özelliklerini, yaşamış kahramanlarını, destanlarını ve amaçlarını anlamanın en önemli yollarından birisi dilini kavrayabilmektir. Türk tarihi için de Türkçe dilinin önemini bu bağlamda vurgulamak gerekiyor. Ki tarihimiz boyunca da pek çok önemli isim Türk dili ile ilgili sözler sarf ederek bunun altını çizmiştir.

 

 • Bu dil ağzımda annemin sütüdür. – Yahya Kemal Beyatlı
 • Türkçe Giderse Türkiye Gider! – Oktay Sinanoğlu
 • Bundan böyle divanda, dergâhta, bârgâhta, çarşıda ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır. – (4.5.1278 tarihinde Karamanoğlu Mehmet Bey)
 • Osmanlılar, Orta Asya’dan geldikleri zaman, birlikte getirmiş oldukları dili saklayabilselerdi ve uygarlık alanındaki ilerlemeleri ölçüsünde dilin gelişimini yine Türkçe içinde aramış olsaydılar, şimdi kendilerine pek büyük teşekkürler ederdik. – Ahmet Mithat
 • Başka dile uymaz annenin sesi Her sözün ararsan vardır Türkçesi Ziya Gökalp
 • Dilimizin Türkçe, Arapça ve Farsçanın bir bileşimi olduğu söyleniyorsa da, bu bileşim, bazı başka dillerde olduğu gibi bir çeşit kimyasal bileşim değildir. Dilimizde kullanılan Arapça ve Farsça sözcükler her zaman bir yabancı olarak durur, bütünüyle dilimize karışmamış, dilimizin kurallarına, söylenişine asla uymamış, yabancılıklarını korumuşlardır. Bunun için, ne zaman istersek bu yabancı sözcükleri atarak, dilimizi tertemiz etmek elimizdedir. Şemsettin Sami
 • Önümüzde iki yol var: Ya uyanıp dilimizi koruyacağız ya da iki nesil sonra Türkiye diye bir ülke, Türkçe diye bir dil kalmayacağını kabul edeceğiz! Seçim sizin! Oktay Sinanoğlu
 • Bugün gibi hatırımda

İlk gün, ilk ders, ilk hece

Şiirler yazmak için öğrendiğim

Güzel Türkçe

Ziya Osman Saba

 • Türkçem, benim ses bayrağım! Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Dil, bir medeniyet olayıdır. Bir medeniyetin kurduğu dil, başka bir medeniyetin düşündüklerini söyleyemez. Yetmez onu söylemeğe. Bir ulus, medeniyetini değiştirdi mi, dilini de değiştirmek zorundadır. Nurullah Ataç
 • ANA DİLİM

Ata sesim

Bu koskoca DÜNYADA

Beni sen TÜRK edensin

İbrahim Minnetoğlu

 • Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir. Mustafa Kemal Atatürk
 • Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. – (2.9.1920 tarihinde Mustafa Kemal ATATÜRK
 • Türk Dili, Türk Milletinin kalbidir; beynidir. Mustafa Kemal Atatürk
 • Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında başlıca müessesedir. Türk Dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil; şuurla işlensin. Mustafa Kemal Atatürk
 • Arkadaşlar, bizim ahenkli, zengin dilimiz, yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtaracaktır. Mustafa Kemal Atatürk
 • Türklüğün vicdanı bir dini bir, imanı bir; fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir. Ziya Gökalp
 • Türkçenin derinliklerine dalınca, gözlerime on sekiz bin evrenden daha yüksek bin evren göründü. (Ali Şir Nevai)
 • Mademki Türk’üz, o halde bir Türk gibi görür, bir Türk gibi düşünür, bir Türk gibi davranırız ve bir Türk gibi yazarız. (Ömer Seyfettin)

 

0
Her Telden