Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet hangisidir?

LuckAmoşai tarafından
28 Şubat 2024 tarihinde soruldu

Tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet, Göktürkler tarafından kurulan Göktürk Kağanlığı’dır. Göktürkler, Orta Asya’da yaşamış olan bir Türk halkıdır. Göktürk Kağanlığı, Orta ve Doğu Asya’nın geniş bölgelerine hükmetmiş olan bir imparatorluktur.

İlk Göktürk Kağanlığı, Orhun Irmağı çevresinde M.Ö. 6. yüzyılda kurulmuştur. İlk kağanları Bumin Kağan ve Kür Şad’dır. Göktürkler, Orhun, Selenga ve Uluğ Irk gibi coğrafi bölgelerde yaşamışlardır. Göktürkler, özellikle Altay Dağları, Moğolistan, Mançurya ve Sibirya’nın geniş bölgelerinde hükmetmişlerdir.

Göktürk Kağanlığı, 6. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş ve bu süre boyunca önemli bir güç olmuştur. Kağanlığın ikiye bölünmesiyle (Batı Göktürkler ve Doğu Göktürkler) Göktürk İmparatorluğu, 7. yüzyılın ortalarında çöküşe geçmiştir.

Göktürkler, Orta Asya’da Türk adıyla kurulan ilk devlet olmaları ve Türk tarihindeki önemli yerleri nedeniyle Türk tarihinin köklü ve önemli bir parçasını oluştururlar. Göktürklerin kurduğu devlet, Türklerin Orta Asya’daki siyasi, kültürel ve sosyal yapılarının gelişiminde etkili olmuştur.

0
Her Telden