Sıvılarda Kaynama Noktası Neye Bağlıdır?

Tuğçe Öz tarafından
11 Ağustos 2022 tarihinde soruldu

Sıvılarda kaynama noktası ve donma noktası gibi belirlenmiş referans aralıkları vardır. Fakat her sıvı için aynı değildir. Keza kaynama noktasını belirleyen faktörler birbirinden farklı sıvılarda değişken olabilir.

  • Cinsi

Sıvılar kimyasal moleküllerden oluşan, arada çekim kuvvetiyle birbirine bağlı olan yapılardır. Bu bağ arttıkça ve güçlendikçe kaynama noktası dolaylı olarak yükselir. Her sıvının kimyasal bileşenlerine ve bu bileşenlerin bağ yapısına bağlı olarak farklı bir kaynama noktası ile karşılaşabiliriz.

  • Açık Hava Basıncı

Sıvılarda yüzeye etki eden ve Po ile belirtilen açık hava basıncı direkt olarak kaynama noktası ile ilintilidir. Çünkü sıvının üst yüzeyinde açık hava basıncına maruz kalan değer yükseldikçe, kaynama noktası da artış gösterecektir.

  • Rakım

Bir diğer deyişle yükselti olarak tanımlayabiliriz. Keza yükseltiyle açık hava basıncı da birbiriyle bağlantılıdır. Yükselti arttıkça açık hava basıncı azalır. Bunun sonucu olarak deniz seviyesinden ne kadar yükseğe çıkılırsa açık hava basıncı o kadar düşer. Açık hava basıncı düştükçe de kaynama noktası düşüş gösterir.

  • Yabancı Madde Çözünmesi

Katı ve sıvılarda uçucu olamayan çözünenler söz konusu ise çözünen madde ne kadar çoksa mevcut çözeltinin kaynama noktası da o kadar yükselecektir.

 

Sıvılarda kaynama noktası ile ilgili değerlendirilebilecek bazı teknik detayları ise şöyle sıralayabiliriz.

  • Tüm koşulları aynı olan sıvıların aynı noktada kaynatılmaları durumunda buhar basınçları birbiriyle aynıdır.
  • Sıvılarda sıcaklıkla buhar basıncı birbiriyle doğru orantılı olarak yükselir.
  • Sıvılarda kaynamanın başladığı andan itibaren buhar basıncı yükselmemeye başlar ve sabit kalır.
  • Saf sıvılarda ise kaynamayla beraber yalnızca buhar basıncı değil sıcaklığın da sabit olduğu gözlemlenir.
  • Tuzlu su benzeri bir çözeltiyi ele alacak olursak kaynamaya başlamasıyla beraber sıcaklık artarken buhar basıncı sabit kalır. Oysa kaynama aşamasına kadar hem buhar basıncı hem de sıvının sıcaklığı yükselmeye devam eder.

 

0
Her Telden