Moleküler Katılar ve Özellikleri

Tuğçe Öz tarafından
11 Ağustos 2022 tarihinde soruldu

 

Moleküler katılar çeşitli özelliklerle diğer katılardan ayrılabilir. Buna bağlı olarak moleküler katıların bağ türlerini inceleyerek başlamak genel özelliklerini kavramak açısından önemlidir. Moleküler katıların bağları şu şekilde olabilir.

  • Dipol-dipol
  • London etkileşimi
  • Hidrojen bağları

 

Moleküler katı olarak birkaç farklı formülü ele alarak bu özelliklerin üzerinden geçebiliriz.

  • İyot, Kuru buz ve Naftalin

İyot, kuru buz ve Naftalin örnek olarak gösterebileceğimiz ve apolar kovalent bağa sahip katılardır. Bunlarda London etkileşimleri gözlemlenir.

  • SO2

SO2 ise polar katı olup dipol-dipol etkileşimine sahiptir.

  • Su, NH3 ve HF bileşikleri

Suya yani H2O, NH3 veya HF bileşiklerine bakıldığında ise katı halleri göz önüne alınırsa hidrojen bağları gözlemlenecektir.

 

Moleküler katılarda kaynama ve erime noktalarının çok düşük olmasının genel sebebi ise budur. Zira kovalent yapıya göre ya da iyon yapısına nazaran çok daha zayıf olduklarını söylemek mümkündür. Aynı zamanda farklı özellikler açısından da Naftalin örnek olarak alınabilir. Keza yumuşak bir yapıya sahip olan moleküler katının ısı ve elektrik iletkenliği de yoktur. Aynı durum parafin için de geçerlidir.

 

0
Her Telden