Hıyanet-i Vatanîye Kanunu Neden Çıkarıldı? Yasada Neler Vardı?

Tuğçe Öz tarafından
12 Ağustos 2022 tarihinde soruldu

Hıyanet-i Vatanîye Kanunu, kurtuluş mücadelesi sonrası çıkarıldı ve bunun bazı nedenleri vardı. Peki, sebep neydi? Yasada neler vardı? Merak edilenleri sizler için yanıtladık.

Meclisin kurulmasından yaklaşık 6 gün sonra 29.04.1920 senesinde Hıyanet-i Vatanîye Kanunu kabul edildi. Çıkarılan yasaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milletin özgür iradesini savunan en yüksek kurumdur. Meclise karşı yapılacak; söylemler, yazılar veya çeşitli eylemlerle kurumu kötülemeye, yıkmaya, yok saymaya çalışanlar, isyan edenler vatan haini olarak kabul edilecekti. Vatana ihanet kanunu olarak da bilinen bu yasa ile hainlerin nasıl bir ceza ile karşılaşacağı de yazılı olarak kayıtlara geçmiştir.

Hıyanet-i Vatanîye Kanunu ile birlikte İstiklal Mahkemeleri de kurulmuştur. Osmanlı kendi varlığını sürdürmek için milletin egemenliğini kabul etmemiş ve çeşitli yollarla saldırılara geçmişti. Ayrıca, şeyhülislam padişahın da etkisiyle düşmanın lehinde fetvalar yayımlıyordu ve bu da halk içinde bir isyana, ayaklanmaya neden oluyordu. Tabii, TBMM henüz yeni kurulmuş ve bu tip saldırılara karşı bir savunma mekanizması geliştirmesi gerekiyordu. O yüzden 29 Nisan 1920 senesinde Hıyanet-i Vatanîye Kanunu TBMM’de onaylanmıştır. TBMM’yi hiçe sayanlar, onu yok etmeye çalışanlar vatan haini olacaktır.

Hıyanet-i Vatanîye Kanunu Çıkarılma Sebepleri

  • Ülkemizi işgal etmek için gelen bütün devletlere ait olan askerleri tamamen ülkeden çıkarmak ve kimsenin boyunduruğunda olmayan bir ülke kurmak.
  • Kendi kişisel çıkarları için düşman birliklerle anlaşmaya varan hain eşkıya, çete ve buna benzer grupları ele geçirmek.
  • Türk milletinin silahlarını, teçhizatlarını ve diğer araç gereçleri çalarak TBMM aleyhine kullanmak isteyenleri yargılamak için.
  • Başka ülkelerin himayesi altında yaşama gibi bağımsızlık karşıtı görüşleri savunanları yargılamak.
  • Milletin egemenliğini yoksa sayarak bu amaçla kurulmuş bütün kurumların bulunup lav edilmesini sağlamak.
  • 1918 senesinde başlayarak Cumhuriyetin ilanına kadar geçen sürede çıkan ayaklanmaların bastırılmasını sağlamak.
  • TBMM karşıtı olan kişilerin yalan propaganda yapmalarını engellemek, yapan kişileri yargılamak için Hıyanet-i Vatanîye Kanunu çıkarılmıştır.

 

0
Her Telden