Hey On Beşli Türküsünün Hikâyesi Nedir?

Tuğçe Öz tarafından
12 Ağustos 2022 tarihinde soruldu

Her şiirin, şarkının, türkünün bir hikâyesi vardır. Hey on beşli türküsü, çok neşeli gelse de aslında o bir ağıttır. Biz size bu türkünün hikâyesini aktaracağız.

Hey 15’li türküsü Çorum ilimizde tiyatro olarak sunuldu ve aslında türkünün nereden ve nasıl ortaya çıktığı anlatıldı. Özellikle günümüzde türküsündeki eğlenceli melodisi bize kötü şeyler çağrıştırmıyor ama hikâye sonrası türküyü dinlediğinizde hüzünlenmeye başlayabilirsiniz.

Hey On Beşli’nin Öyküsü

Hey 15’li Türküsü Tokat ilimizdeki bir olaydan günümüzde kadar ulaşmıştır. Hicri takvime göre 1315 senesinde dünyaya gelen Halil, aile fertlerinin en ufağıdır. O dönemlerde kanuna göre, savaş sırasında evde erkek çocuklardan birisi alınmazdı ki eve ekmek getirsin, ailesini koruyabilsin diye. Ama Halil çok vatansever bir gençti ve kanuna rağmen Çanakkale’de savaşmak için gönüllü oldu. O gittiğinde Rumlar annesini katletmişti, sevgilisi Hediye’yi de götürmüşlerdi. Genç kızlar için Rumların eline düşmek cehenneme düşmek gibiydi ki Hediye için de tam olarak böyle olmuştu.

Aradan bir süre geçince genç Hediye’yi salarlar ve evine gelir. Halil, bu yaşananlar farklı şekilde yorumlar ve artık bu aşk sadece ahirette mümkün halle gelir. Aslında bu türkü, Halil – Hediye isimli iki aşığın birbiriyle diyaloğu olarak karşımıza çıkıyor.

Hey 15’li Aslında Bir Türkü Değil Ağıttır

Çorum’da sahne alan tiyatroyu kaleme alan Mustafa Arıkoğlu, aslında bunun bir Türkü değil, ağıt olduğunu dile getiriyor. O yüzden bunu bir oyuna aktararak insanlara anlatmak istediğini söyledi. Çanakkale’deki hüznü bize aktaran bu ağıtın düğünlerde eğlenceli olarak söylenmesi de doğru değil.

Hey On Beşli Türküsü Sözleri

 

Hey onbeşli onbeşli,

Tokat yolları taşlı

Onbeşliler gidiyor

Yârimin gözü yaşlı

 

Aslan yârim kız senin adın Hediye,

Ben dolandım sen de dolan gel geriye,

Fistan aldım endazesi on yediye.

Giderim elinizden,

Kurtulam dilinizden.

Yeşilbaş ördek olsam,

Su içmem gölünüzden.

 

Aslan yârim kız senin adın Hediye,

Ben dolandım sen de dolan gel geriye,

Fistan aldım endazesi on yediye.

Gidiyom gidemiyom,

Sevdim terk edemiyom.

Sevdiğim pek gönüllü,

Gönlünü edemiyom.

 

Aslan yârim kız senin adın Hediye,

Ben dolandım sen de dolan gel geriye,

Fistan aldım endazesi on yediye.

0
Her Telden