Gazların Sıcaklık Birimi Neden Mutlak Sıcaklığıdır?

LuckAmoşai tarafından
10 Ağustos 2022 tarihinde soruldu

Gazlarda sıcaklık konusunu anlamak için tekniğine odaklanmak gerekir. Gazın sıcaklığı için temel kriter gaz taneciklerinin kinetik enerji seviyesidir. Çünkü taneciklerin hızı sıcaklıkla doğru orantılıdır. Sıcaklık arttıkça gaz tanecikleri bir o kadar hızlanır.

Düz mantıkla bir gazın sıcaklığının artmasıyla dış çepere çarpma sayısının artmasını ve birbiriyle çarpışma oranının yükselmesini aynı doğrultuda düşünebiliriz. Kütleden bağımsız olan bu sıcaklık termometre ile ölçümlenebilir.

Aynı zamanda farklı sıcaklık birimleri de bu ölçümlerde karşımıza çıkabilir. Örneğin kimyada global olarak en sık kullanılan sıcaklık birimi C ile gösterilen Celcius iken aynı zamanda K ile gösterilen Kelvin de halen daha kullanılabilmektedir.

Gazlarda ise eşitlikler söz konusu iken her zaman K yani Kelvin sıcaklık biriminin kullanıldığını söylemek gerekir.

  • T(°K) = T(°C) + 273
  • 0°C’ta mutlak sıcaklık 273°K’dir.

0
Her Telden