Feodalizm Nedir? Siyası, Toplumsal ve Ekonomik Yapısı

Tuğçe Öz tarafından
11 Ağustos 2022 tarihinde soruldu

Feodalizm özellikle tarihte çok duyulan bir terim olmakla beraber aynı zamanda derebeylik olarak da bilinmektedir. Tarihin hemen hemen her döneminde de rastlanması muhtemeldir. Tabii ki çıkış noktası Ortaçağ dönemindedir ve çıkış kaynağı Avrupa’dır.

 

Fakat Ortaçağ’da Avrupa’da yoğun olarak görülen Feodalizm sonrasında çok daha geniş bir coğrafyada yaygınlaşmıştır. Siyasal, ekonomik ve toplumsal bir örgütlenme tarzı olarak tanımlanabilecek olan Feodalizm aslında iki kelimenin birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Feodum kelime olarak Latince olup anlamı tımardır. Aynı zamanda taşınabilir olan ve değeri sabit olan mal anlamına gelen Latince bir sözcüğün birleşimiyle beraber Feodalizm bir örgütlenme biçimi olarak doğmuş oldu.

 

Feodalizm temellerine bakıldığında iki kriter çok büyük önem taşıyor.

  • Feodalizmin Siyasi Yapısı

Siyasi örgütlenme tamamıyla süzeren-vassal olarak tanımlanan biçimdedir. Bu koruyan ve korunan olarak açıklanabilir. Hiyerarşik yapısı da buna gayet müsaittir.

  • Feodalizmin Toplumsal Yapısı

Feodalizmin toplumsal açıdan en büyük artısı merkezi bir otoritenin her anlamda güçlü olmayışıdır. Keza merkezi otorite zayıf kalmasına karşın yerel olma içgüdüsü ağırdır.

  • Feodalizmin Ekonomik Yapısı

Feodal düzende ekonomik kriterler tamamıyla içeriye özgü tutulur. Yani kendi kendine yetebilen bir ekonomi düzlemi benimsenir.

 

Feodalizm İlk Olarak Nasıl Ortaya Çıktı?

 

Feodalizm bir bakıma mecburi bir örgütlenme biçimi olarak Avrupa’da uzunca süre hüküm sürmüştür. Çünkü eskiden beri bakıldığında Roma İmparatorluğu tek merkezcilik üzerine neredeyse tüm Avrupa’ya hükmediyordu. Ardından Roma İmparatorluğu yıkılmış olsa bile güçlü monarşi rejimlere kadar uzunca bir süreç geçmesi gerekti. Bu süreci kapayan ve aslında bu kırılgan siyasi iklimde hoş karşılanan örgütlenme biçimi ise derebeylik sistemi olmuştu.

 

O kadar çok feodal beylik vardı ki Avrupa’nın hemen her noktasında Feodalizm benimsenmiş durumdaydı. Fakat yine de kendi kendine yeten bir ekonomi anlayışı küresel denge için kabul görülür bir durumda değildi. Hatta Feodalizm kendisini Sanayi devrimine kadar getirmiş olsa da sonrasında tamamıyla yok olmuştu.

 

Ticaret ağının tekrardan yinelenmesi ile beraber ekonomik akış değiştikçe sanayi devrimine kadar geçen sürede yıpranmalar beylikler üzerinde büyük baskı yarattı. Sanayi devrimi ise adeta son darbe olup Feodalizm’i Avrupa’da tamamıyla silinen bir örgütlenme türü haline getirdi.

 

0
Her Telden