Elektronegatiflik Nedir? Türleri Nelerdir?

Tuğçe Öz tarafından
11 Ağustos 2022 tarihinde soruldu

Elektronegatiflik, atomların bağ elektronlarını kendilerine ne kadar güçlü bir şekilde çektiğini söyleyen bir tür ölçüdür. Sembolü, (X) gibi görünen bir Yunan harfidir. Atomun elektronları çekmesi ile doğru orantılıdır.

Elektronegatiflik, bir bağın elektronlarını çekme eğilimi ile artan bir atomun özelliğidir. İki bağlı atom birbiriyle aynı elektronegatiflik değerlerine sahipse, kovalent bir bağda elektronları eşit olarak paylaşırlar. Genellikle, bir kimyasal bağdaki elektronlar, bir atoma (daha elektronegatif olan) diğerinden daha fazla çekilir. Bu bir polar kovalent bağ ile sonuçlanır. Elektronegatiflik değerleri çok farklıysa, elektronlar hiç paylaşılmaz. Bir atom esasen diğer atomdan bağ elektronlarını alarak iyonik bir bağ oluşturur.

Elektronegatiflik Örneği

Klor atomunun elektronegatifliği hidrojen atomundan daha yüksektir, bu nedenle bağ elektronları HCl molekülündeki H’den çok Cl’ye daha yakın olacaktır.

O 2 molekülünde her iki atom da aynı elektronegatifliğe sahiptir. Kovalent bağdaki elektronlar, iki oksijen atomu arasında eşit olarak paylaşılır.

Negatif İyonlar

Klor ve nitrojenden sonra en elektronegatif elementtir. Elektronegatifliği yüksek olan atomlar negatif iyonlar oluşturur.

Pozitif iyonlar

Elektronegatif olmak söz konusu olduğunda sezyum sonunda gelir. En elektropozitif elementtir, onu rubidyum, potasyum ve baryum takip eder.

Elektropozitifliği yüksek olan elementler pozitif iyonlar oluşturabilmektedir.

İyonik bileşikler

Elektronegatiflikleri çok büyük olan elementler arasında oluşan bileşikler iyonik bileşiklerdir ve ayrıca iyonik bağa sahiptirler.

İyonik bileşiklerin bazı örnekleri magnezyum oksit, potasyum florür ve lityum nitrürdür.

Kovalentlik

Kovalent bağlar oluşturma eğilimi gösterirler ve bu bağlarda elektronlar atomları paylaşır. Örneğin CH bağları ve CC bağları.

Kutup Kovalenti

Bir atom yüksek düzeyde elektronegatif olduğunda, daha az elektronegatif olan bir atoma kovalent olarak bağlanır.

Daha sonra, daha yüksek seviyedeki atom, bağ elektronlarının maksimum payını alır. Ayrıca, elektronların bu eşit olmayan paylaşımı, atom üzerinde küçük bir negatif yük ile sonuçlanır.

Bu daha elektronegatiftir ve atoma bağlanmaya yardımcı olan küçük bir negatif yük verir. HCL, bir polar kovalent bağın bir örneğidir.

0
Her Telden