Dipol-İndüklenmiş Dipol Etkileşimleri

LuckAmoşai tarafından
10 Ağustos 2022 tarihinde soruldu

Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri polar ve apolar yapılı maddelerin çözülmesiyle ilgili etkileşimlerdir. Eğer polar yapılı maddeler apolar bir çözücüde çözünüyorsa ya da apolar yapılı maddeler polar yapıya sahip bir çözücüde çözünüyorsa bu esnada bir etkileşim gözlenir.

Bu etkileşim esnasında apolar molekülde polar molekülün uyguladığı kuvvetten kaynaklı bazı bozunumlar olur. Molekül dışında atomların elektron dağılımlarında da bu bozunum gözlemlenebilir. Polar molekülün geçici olarak dipolleşmeye maruz kalması bundan kaynaklanır.

İndüklenmiş dipol tanımı ise geçici dipolleşmenin bozunan atom veya molekülün yakınında bulunan polardan kaynaklanmasına bağlıdır. Bunu bir örnekle şöyle açıklamak mümkündür.

  • İyot apolardır. I2 ile ifade edilir.
  • Metil alkol polardır. CH3OH ile ifade edilir.
  • I2 molekülleri CH3OH içerisinde çözünürken dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi görülür.
  • Buna sebep ise polar olan CH3OH molekülüdür.

0
Her Telden