Bir Milletin Tarih Boyunca Farklı Alfabeler Kullanmasında Neler Etkin Olmaktadır?

Tuğçe Öz tarafından
11 Ağustos 2022 tarihinde soruldu

 

Her milletin alfabesi kendine özel bazı kültürel ögeleri taşımaktadır. Türkler ise kendi alfabelerini oluştururken bazı şartlardan etkilenmişler ve yaşadıkları coğrafya ve dönemlere bağlı olarak farklı alfabeleri kullanmayı tercih etmişlerdir. Milletlerin tarih boyunca farklı alfabeler kullanmasında neler etkindir hakkındaki bilgileri derledik.

Tarih boyunca medeniyetlerin ve milletlerin kendi alfabelerini yanında farklı alfabeleri de benimsemelerinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bunlar ülkelerin ve milletlerin birçok etnik kökenden meydana gelmesi nedeniyle oluşabildiği gibi milletlerin çevredeki dillerden ve kültürlerden etkilenmesi nedeniyle de olmaktadır.

Farklı medeniyetlerden ve alfabelerden etkilenmenin nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür.

  • Coğrafi bölgeler olarak ülkelerin geniş sınırlara ulaşması.
  • Yakın ülkelerin dillerinden etkilenmeleri.
  • Ülkeler özellikle imparatorluk özelliği taşıyan ülkelerde birden çok milletin bir arada yaşaması.
  • Kültürel etkilenme ve dini özelliklerin taşınması.

 

Türkler Hangi Alfabeleri Benimsemişlerdir?

 

Türkler göçebe hayat süren milletler oldukları için farklı coğrafi bölgelerde yaşayarak birçok kültür ve medeniyetten etkilenmişler ve birden çok alfabe benimsemişlerdir.

 

Göktürk Alfabesi

 

Göktürk alfabesi Türklerin kullandığı ilk alfabe olmasının yanında 38 harften oluşmaktadır. Harfler birbiriyle birleşmemesinin yanında sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru yazılmaktadır.

 

Uygur Alfabesi

 

Türklerin kullandığı ikinci alfabe olmasının yanında sağdan sola yazılmaktadır.

 

Arap Alfabesi

 

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinden sonra kullanılmaya başladıkları alfabedir. Özellikleri sağdan sola doğru yazılmasıdır. Belirli kurallara göre yazılarak tecvit kurallarına göre okunmaktadır.

 

Latin Alfabesi

 

Atatürk’ün Harf İnkılabından sonra kullanılmaya başlanmış bir alfabedir. 29 harften oluşmaktadır. Bazı farklılıklar olmasına rağmen günümüzde kullandığımız alfabe olarak kabul edilmektedir.

 

 

0
Her Telden