Ametal (Metal Olmayan) Nedir? Özellikleri ve Örnekleri

Tuğçe Öz tarafından
11 Ağustos 2022 tarihinde soruldu

 

Kimyada ametaller yani metal olmayanlar, genellikle bir kimyasal reaksiyonda bir metalle reaksiyona girdiğinde elektron kazanan kimyasal bir element olarak tanımlanabilir.  Oksijen ve hidrojen ile birleştiğinde asit oluşturma eğilimindedir.  Metallere kıyasla metal olmayanlar tarafından renk ve hallerde daha fazla çeşitlilik gösterilir.

Ametallerin Özellikleri ve Örnekler

Metal olmayanlara örnekler

 1. Hidrojen
 2. Karbon
 3. Azot
 4. Oksijen
 5. Fosfor
 6. Kükürt
 7. Klor,
 8. Brom,
 9. Fosfor

Metal Olmayanların Fiziksel Özellikleri

Ametaller ince levhalar halinde dövülemez.  Bu, dövülebilirlik özelliğine sahip olmadıkları anlamına gelir.  Bunun yerine, çekiçleme sırasında parçalara ayrıldıklarından kırılgandırlar.

 • Metal olmayanlar kırılgan olduğu için tellere çekilemezler.
 • Ametaller grafiti dışında ısı ve elektriği iletmede iyi değillerdir..
 • Metal olmayanlar parlak değildir, donuk görünüme sahiptir.
 • Ametaller düşük çekme mukavemetine sahiptir. Bu, ağırlıkları tutamayacakları anlamına gelir.
 • Metal olmayanlar sesli değildir. Bu, onlara vurduğumuzda ses çıkarmıyorlar demektir.
 • Ametaller yumuşaktır. Bu, bıçakla kolayca kesilebilecekleri anlamına gelir.

    Ametallerin Kimyasal Özellikleri

Elementlerin bazı kimyasal özellikleri aşağıda verilmiştir.

Oksijenle Reaksiyon – Ametaller oksijenle reaksiyona girer ve doğada asidik olan ametal oksitler oluşturur.

Ametal + Oksijen Ametal oksit

Ametal oksit + su Asit

Örnek – Kükürt ametaldir ve oksijenle reaksiyona girdiğinde kükürt dioksit oluşturur.  Kükürt dioksiti suda çözdüğümüzde kükürtlü asit verir.  Reaksiyonlar aşağıda verilmiştir.

 • Ametal oksitin sulu çözeltisi mavi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürür.
 • Ametaller genellikle su ile reaksiyona girmezler.
 • Metal olmayanlar, konsantre asitlerle reaksiyona girmelerine rağmen seyreltik asitlerle reaksiyona girmezler.
 • Ametaller güçlü bazlarla reaksiyona girer ancak hidrojen gazı üretmezler. Bu reaksiyonlar genellikle yüksek sıcaklıklarda gerçekleşir.
 • Daha reaktif bir ametal, daha az reaktif bir ametali tuz çözeltisinden uzaklaştırır.

Örnek – Brom, iyottan daha reaktiftir.  Böylece potasyum iyodür bileşiklerinde iyotun yerini alır.

 

0
Her Telden