Abit, Mabut ve Mabet Ne Demektir?

Tuğçe Öz tarafından
11 Ağustos 2022 tarihinde soruldu

Âbit, Mabut ve Mabet sık sık kullanılan terimler olmakla beraber dini açıdan ciddi bir merak uyandırabiliyor. Ne anlama geldikleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

 

Âbit Ne Demektir?

  • İbadet eden kul
  • Allah(c.c) tarafından emredilmiş olanları tüm kalbiyle uygulayan kimse
  • İslam dinini yaşayan, gerekliliklerini yerine getiren, tamamıyla Allah(c.c)’e yönelmiş kişi

 

Âbit ibadet eden ve Allah(c.c) yolunda olanlar için kullanılan bir ifadedir. Aynı zamanda Kuran-ı Kerim’de de Tevbe suresinin 112.ayetinde müjdelenen müminler arasında âbitler bulunur. Ayette ‘’Tövbesini aksatmayan, hamd eden, oruç tutan, secde eden, rüku eden, iyiliği benimseyen âbitler ile Allah(c.c)’in sınırlarını her zaman muhafaza edenlere müjdeler olsun. Ne mutlu ki onlara’’ ifadesi yer almaktadır.

 

Mabut Ne Demektir?

  • İlah, yaratıcı, rab, kendisine ibadet edilen varlık
  • İbadet edilmeye layık bulunan Allah

 

Mabut kelimesini pek çok kişi Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden çıkan şiirden de hatırlayabilir. Mehmet Akif şiirinde ‘’Ey benim her taşı bir mabed-i iman yurdum, Seni er geç bana bir gün verecek mabudum’’ ifadesini kullanmaktadır. Aynı zamanda Ankebut suresinin 56.ayetinde de ‘’Bana ibadet eden kullarım, sizlerin yaşadığı bu yeryüzünde her zaman ve her koşulda yalnızca beni mabud biliniz’’ buyrulmaktadır.

 

Hz. Muhammed(sav) tarafından da pek çok farklı varlığın ve hatta insan yapımı putların tapınağa döndüğü zamanlarda insanlara mabut olarak yalnızca Allah(c.c)’e yönelmelerini söylediği bilinir. Öyle ki Allah’tan başka ilah yoktur ve mabut olarak benimsenmeye layık olan da yalnızca O’dur.

 

Mabet Ne Demektir?

  • İbadet edilen yer, ibadethane, cami, tapınak
  • Müslümanların topluca ibadet ettikleri yer, cami, musalla, mescid

 

Mabet kelimesi elbette ki her farklı dini inanış için ayrı anlamlarda kullanılabilir. Biz Müslüman toplumlar için ibadet edilen ve toplulukların bir araya geldiği mabetler camilerdir. Bu Yahudiler için Havra veya Sinagog iken Hristiyanlar içinse Kilise olmaktadır. Dolayısıyla her dinin mabedi farklı olabilir. Herhangi bir inanışa tabii olan insanların bir araya gelerek toplu şekilde ibadet ettikleri yer için kullanılan ortak bir tanımdır.

 

0
Her Telden