Soruları Keşfet

Soru Sor

Prokaryot Hücrelerde Hücre İskeleti Bulunur Mu?

Canlılığa sahip yapıların en ufak yapı taşları arasında hücreler bulunur. Hücreler ise kendi aralarında iki ana grupta incelenebilirler. Bu hücre tipleri arasında ökaryot ve prokaryot bulunur. İkisi arasındaki en temel...

Bir Gök Cismini Gözlemleyerek Yıldız Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?

Gökyüzünde pek çok gök cismine rastlayabilirsiniz. Gezegenler ve yıldızlar dünyadan gözlemlenebilir gök cisimleridir. Aynı zamanda bunların ayrımını yapmak için de bazı standartlar ön planda tutulur. Yıldızlar sabit bir noktadadırlar ve...

İslam’da İnancın Temeli Olan İman Nedir?

İslam dininde inancın en temel koşulu Allah(c.c)’e iman etmektir. İman koşulsuz, sorgusuz sualsiz bir biçimde inanmak olarak tanımlanabilir. Ki bu inancın her aşaması için önemli olsa da İslam’da en önemli...

Güzel Ahlaklı Olmak İnsana Ne Kazandırır?

Güzel ahlaklı olmak bizlere başta peygamber efendimiz Hz. Muhammed(sav) tarafından öğütlenmiştir. Çünkü Allah(c.c) ahlaklı olanı sever. Ahlak sahibi olmak ve bunu yansıtmak insanın doğrudan sapmasına engel olur. Ki güzel ahlaklı...

Sınıf Krokisi Çizerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Krokiler mevcut bir yeri belirli bir ölçekle çizerek aktarmayı amaçlamaktadır. Bunu eğitim aşamasında da sınıf krokisi çizerek öğrenmekteyiz. Sınıf krokisi çizerken tabii ki en önemli unsur ölçektir. Ölçeğin uyumlu olması...

Orta Çağda Ukrayna’da Evlilik Teklifi Kabul Edilmeyen Erkeklere Ne Verilirdi Cevabı?

Toplumsal davranışlar, örfler, adetler ve gelenekler her yerde farklı olarak gözlemlenebilir. Bu Türk toplumunda olduğu gibi diğer toplumlarda da dönemsel olarak farklılaşmıştır. Örneğin Orta çağ döneminde Ukrayna’da bir gelenek vardı....

Birincil Ekonomik Etkinlikler Nelerdir?

Birincil ekonomik etkinlik tanımı direkt olarak doğadan faydalanılarak elde edilen kazançları kapsayan meslek gruplarını temsil eder. En net örnekleri ise tarım ve hayvancılıktır. Doğrudan ürün elde edilmesi önemli bir etken...

Dünya’nın Katmanlarında Canlılara En Uzak Olan Katman Hangisidir?

Dünyamız bir gezegen olarak bazı fiziksel formlara sahiptir. Biz canlılar ise gezegenimizin en üst katmanı olan yer kabuğunun üzerinde yaşarız. İç yüzeye doğru ilerledikçe pek çok katmana ulaşılır ve en...

Vahiy ve Risalet Kavramlarının Arasındaki İlişki Nedir?

Vahiy ve Risalet kavramlarının birbiriyle karıştırıldığı ve günümüz yaşamında da bu karmaşıklığın gözlemlendiğini fark ediyoruz. Bunun için öncelikle İslamiyet’in doğuşuna, peygamber efendimiz Hz. Muhammed(sav)’in müjdelenmesine kadar inmemiz gerekiyor. Vahiy ilahi...

Siyasi İnkılaplar Hangileridir?

Ülkemiz pek çok kez egemenliğini tehdit eden unsurlarla karşılaşmış ve buna karşı verdiği mücadeleler sonucunda zaferle bugünlere erişmiştir. Özellikle işgal edilmeye karşı başlatılan Milli Mücadele günümüz Türkiye Cumhuriyeti için büyük...