1. Anasayfa
 2. Nedir

Sanayi Devrimi İlk Olarak Nerede Başlamıştır?


0

İnsanlık tarihi boyunca gelişime yön veren pek çok olay yaşanmıştır. Bunlardan birisi ise sanayi devrimidir. Bilhassa bilgi yarışmalarında sıklıkla karşımıza çıkan bu sorulardan birisi ise ilk olarak sanayi devriminin nerede başladığı yönündedir. 18.yüzyıl itibariyle yaşanmış olan bu olay aslında insanın günümüz üretim fonksiyonuna ulaşabilmesinin en temel sebepleri arasında gösterilir.

Sanayi Devrimi İlk Olarak Nerede Başlamıştır?
Sanayi Devrimi İlk Olarak Nerede Başlamıştır?

Soru: 18.yüzyılda Sanayi devrimi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

 • Almanya
 • Fransa
 • Japonya
 • İngiltere

Sorunun doğru cevabı D şıkkı İngiltere’dir. Bazı kaynaklarda İngiltere yerine Birleşik Krallık olarak ifade edildiğine şahit olunabilir.

Sanayi Devrimi Hakkında Bilgi

Sanayi devrimi üretimi daha iyi koşullara taşıyan, daha nitelikli bir üretim hacmi yaratan ve aynı zamanda sermayeyi ciddi biçimde arttıran bir süreci başlatmıştır. 18.yüzyılda buhar gücünden faydalanılarak üretim yapılmasının yerine makineleşmenin hızla artması sonucunda ortaya çıkmıştır. Çıkış noktası ise İngiltere’dir.

Sanayi devriminin nedenleri arasında şunlar sıralanabilir.

 • Avrupa genelinde hızla artan nüfus artışı
 • Rönesans ve reform kaynaklı olarak düşüncenin öne çıkmış olması
 • Tarım alanlarının daha verimli işlenmesi sonucunda kentlere göç etmeye başlayarak iş gücü yaratan popülasyon

Özellikle sanayi devriminin İngiltere’de başlaması ile ilgili pek çok soru işareti söz konusu olabiliyor. Örneğin günümüzde de sanayi hususunda Almanya gibi güçlü isimlerin yer aldığı gözlemlenebiliyor. Bu durumda İngiltere’yi özel kılan detay araştırılabilir.

Sanayi devriminin İngiltere’de başlamasının ana sebepleri arasında şu maddeler önemli olarak öne çıkmaktadır.

 • İngiltere bir ada ülkesidir ve Avrupa ile kara bağlantısı yoktur. Dolayısıyla savaşlardan çok daha az etkilenmiştir.
 • Dünyanın en büyük sömürgeci ülkeleri arasında olması büyük bir avantaj sağlamıştır.
 • Anayasal monarşi ile yönetiliyor olması kişilerin kendi haklarını ve özgürlüklerini rahatça ifade edebilmelerini sağlamıştır. Ayrıca bu yönetim şekli mülkiyet hakkının güvencesi olup rekabet ortamını yaratmıştır.
 • Finansal açıdan bilhassa savaşlardan etkilenmemesinden ötürü buna müsait bir ortama sahiptir.
 • İngiltere toprakları yeraltı kaynakları açısından zengin olduğundan sanayi devriminde hayati önem taşıyan demir, kömür gibi değerli madenlerin sağlanmasında önemli rol oynamıştır.
 • Sömürgeleri ve aynı zamanda pek çok noktayla bağlantısından kaynaklı olarak ürettiği tüm malzemeleri dış pazara satabilecek potansiyele sahiptir.
 • Güçlü bir donanmaya sahip olup uluslararası taşımacılık alanında sorun yaşamadan faaliyetlerine başlamıştır.
 • Fabrikalaşma süreci hızlandırılarak seri üretim standardı getirilmiş ve tüm mallarını ihracat kalemi olarak dış ülke pazarlarına ulaştırmaya başlamıştır.
İlginizi Çekebilir;  Zooplankton ve Fitoplankton Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Tüm bunlar buhar gücünün makineleşmede kullanımından kaynaklı olan fabrika artışı, göç kaynaklı iş gücü ve aynı zamanda seri üretimin yarattığı avantajla sonuçlanmıştır. Öyle ki İngiltere sanayi devriminin 18.yüzyılda başladığı nokta olması dışında 19.yüzyılın ikinci çeyreğinin sonuna kadar bu alanda hakimiyetini devam ettirmiştir. Akabinde ise Avrupa ve Amerika sanayileşme konusunda eksiklerini gidermeye başlamıştır.

Sanayi devriminin sonuçlarına bakıldığında ise şu iki ana faktörün altını çizmek gerekiyor.

 • Üretim artışı ile beraber toplumsal yapı burjuva ve işçi sınıfı olarak iki ana gruba bölündü. Zengin burjuvalar çok daha zenginleşirken, işçilerden oluşan halk kesimi haklarını teslim alamadılar. Ki bu sosyalizmin doğuşuna sebep oldu.
 • Tarımsal alanlardaki gelişmeler iş yükünü hafiflettiğinden kent merkezlerine göç akını başladı. Bu beraberinde nüfus artışına yol açarken iş hacmi ve gücü doğru orantılı olarak yükselmiş oldu. Tarım alanlarından ziyade sanayi alanında çalışanların sayısı katlanarak yükseldi. Bu da dolayısıyla üretimin artmasına ve dış pazara daha fazla ürün sunulmasına sebep oldu.

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  k_t_
  Kötü