1. Anasayfa
 2. Nedir

Refleksif, Evrensellik, Logos, Sistemli Olma, Yığılımlı İlerleme, Sorgulayıcı Olma Ne Demektir?


0

Gerek yazılı metinlerde gerekse konuşma aralarında refleksif veya yığılımlı ilerleme gibi terimlerle sıkça karşılaşılabiliyor.

Gerek yazılı metinlerde gerekse konuşma aralarında refleksif veya yığılımlı ilerleme gibi terimlerle sıkça karşılaşılabiliyor. Kişisel merak olarak logos ne demek ya da evrensellik ne anlama geliyor gibi yaklaşımlar da gayet mümkün. Artık sorgulayıcı olma günümüzün ena önemli rutinleri arasına girdi bile. Bu yüzden bu tarz karmaşık gözüken tanımların ne anlama geldiğine göz atacağız.

Refleksif,
Refleksif, Evrensellik, Logos, Sistemli Olma, Yığılımlı İlerleme, Sorgulayıcı Olma Ne Demektir?
 • Sorgulayıcı Olma

Felsefenin ana dayanağı sorgulamaktır. Ayrıca pek çok düşünüre göre insanın hamurunda da sorgulamak hep vardı ve hep olacak. Her zaman insan beyninin sınırlarını zorlayarak, bir adım sonrasını merak ederek ve daha fazlasına kulaç atarak bu zamanlara kadar geldik. Bir fikri, tezi ya da durumu kabul edip benimsemek yerine farklı varyasyonlarını arama içgüdüsü sorgulayıcı olma olarak tanımlanabilir. 

 • Sistemli Olma

Sistemli olmak bilimin dayanağı olarak görülür. Hatta felsefede bu dayanak yığılımlı yani kümülatif olarak görülür. Buna rağmen bilimsel çalışmalar sistemli olmak zorunda olduğu gibi filozofların da sistemli olmaya ihtiyaçları vardır. Çünkü düşünceler ve o düşüncenin getirecekleriyle alakalı boşlukları doldurmanın tek yolu bundan geçer. 

 • Yığılımlı İlerleme 

Kümülatif yani yığılımlı tabirinin felsefe ile iç içe olduğunu biliyoruz. Aslında felsefenin tamamıyla öznel bir kavram olmasından kaynaklı olarak yığılımlı ilerleme kat ettiğini söyleyebiliriz. Aynı soru milyonlarca insana yöneltilebilir. Fakat her biri kendisine göre farklı bir yanıt verebilir. Kümülatif ilerleme işte bu bağlamda karşımıza çıkar. Yığılmış onlarca cevap felsefenin elindedir. 

 • Tutarlılık

Tutarlılık aynı noktayı temsil eden farklı görüşlerin birbiriyle ve aynı zamanda kendileriyle çelişmiyor oluşudur. Aslında doğru ve gerçek açısından irdelendiğinde görüşün diğer görüşlere göre aynı standartlarda olması tutarlılık olarak tanımlanabilir. 

 • Evrensellik
İlginizi Çekebilir;  Instagram İçin Resimli Anket Soruları

Evrensel olmak ya da evrensellik bir ilke olarak edinildiğinde her yerde ve her koşulda aynı standartları savunmak anlamındadır. Örneğin siyasi bir duruşun dünyanın farklı ülkelerinde aynı standartlar içerisinde karşılanması gibi. Bilgi ve genel geçer tüm düşüncelerin anlayış açısından tüm dünyada aynı görülmesi evrenselliktir. 

 • Refleksif 

Refleksivite olarak da adlandırılan bu durum kendi kendini eleştirebilme, gözlemleyebilme yetisidir. Bunu yapan özneler içinse refleksif tanımı kullanılabilir. Kişi kendisini adeta bir obje gibi dışarıdan bakarak gözlemleyebiliyorsa, yanlışları bularak, sorunları ortaya çıkararak çözüm yolu üretiyorsa refleksif bakış açısına sahiptir. 

 • Logos

Yunan mitolojisinden tüm dünyaya mal olmuş, farklı bir kelimeye çevrilemeyen ve aynı zamanda pathos sözcüğünün zıttı olan kelimedir. Pathos duygusal kavrama iken logos akıl ile kavrama olarak tanımlanır. Aynı zamanda akıl, ölçü, söz, oran, düşünme ve benzeri türevlerde anlamlarla ilişkilendirilir. Ayrıca Herakleitos tarafından ortaya atılan varlık anlayışı direkt olarak logos ile ilintilidir. Varlık anlayışının merkez noktasının buna dayandığını söylemek felsefi açıdan yanlış olmayacaktır. 

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  k_t_
  Kötü