1. Ana Sayfa
  2. Nedir

Psikoloji Nedir?


0

Psikoloji

Psikoloji gündelik hayatta çok sık kullanılan ve aslında bilimsel açıdan derin bir anlam içeren bilim dalıdır. Merkezine inildiğinde insanın zihinsel açıdan tüm süreçlerini gözlemleyen, insan davranışlarını belirli standartlara göre gözlemleyen fakat bunların tümünü bilimsel doğrultuda ele alan bilimdir.

Psikoloji Nedir?
Psikoloji Nedir?

Toplumsal hayatın ve öznel bazı ayrıntıların gözetilmesinde de psikoloji altın değerindedir. Keza psikoloji biliminin toplum üzerinde pek çok kesimi ilgilendiren sorulara yanıt aradığından söz etmek gerekir. Örneğin psikolojinin cevap aradığı sorular için aşağıdaki örnekler incelenebilir.

  • Edinilmiş bilgiler için daha iyi bir hafızaya nasıl sahip olabilirim?
  • Markaların satış odaklı pazarlama tekniklerinin kişiler üzerinde yarattığı etki nedir?
  • İnsanlar neden farklı görüşlere ve fikirlere sahiptir?
  • Kişiler neden bir takımı destekleme gereksinimi duyar?

Kavram olarak incelendiğinde Psikoloji kelimesi Yunanca tabanlı bir kökene sahiptir. Uluslararası literatürde ‘’pysche’’ ve ‘’logos’’ kelimelerinden türemiş bir kalıp kullanılır. Buna bağlı olarak Pysche kelime anlamı olarak zihin veya nefes olarak tanımlanır. Hatta bazı kaynaklarda ruh olarak geçer. Logos kelimesi ise bilgi anlamındadır. Yani aslında ruh bilimi ya da nefes bilimi olarak anılmaktadır.

Psikolojinin çıkış noktası ise felsefedir. Keza felsefenin ruh odaklı bir alt dalı olarak ortaya çıkan psikoloji sonrasında felsefeden ayrı bir noktada ele alınmıştır. Aslında felsefe ile psikoloji arasındaki benzerliklerin en büyüğü ikisinin de merkez olarak insanı ele almasıdır. Gerek insanı anlamak gerekse insanı açıklama noktasında bilgi edinmek ikisi için de önemlidir. Tabii ki felsefenin öznel bir bilgi edinme şekli vardır. Bilimsel açıdan daha nesnel bir yaklaşımla insan davranışlarının gözlemlenmesi ve açıklanması ise psikoloji ile özdeşleştirilebilir.

Pozitif bir bilim dalı olarak 20.yüzyıla kadar insanların olaylara ya da durumlara karşı ne gibi hislere sahip olduğunu incelemiştir. Fakat sonrasında 20.yüzyıl itibariyle insanların ve hayvanların gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlarını inceleyen bilim dalı olarak kabul görmüştür.

İlginizi Çekebilir;  Teşvik-i Sanayi Kanunu Neden Çıkarılmıştır?

Psikoloji insan yaşamına dair tüm detayları en ince detayına kadar ele almaktadır. Öyle ki burada etkin olan noktalar arasında sosyal yaşam, iç dünya, fiziksel etkenler, biyolojik yapı, öğrenme, bellek, zeka, algı, stres, tutum, önyargı ve kişilik gibi çok sayıda parametre öne çıkar. Bu yüzden düzenli olarak bazı gelişmeler takip edilmeli ve psikoloji biliminin temelinde güncellemelere gidilmelidir.

En basit haliyle günümüzde hayatımızın bir parçası olmuş olan dijital mecralar, internet, bu gelişimle beraber maruz kaldığımız zorbalık ve kalitesiz iletişim gibi kıstaslar göz önünde bulundurulabilir. Psikoloji yalnızca insanın iç dünyasında yaşadığı fırtınalarla değil aynı zamanda yaşanan afet ya da terör gibi farklı hadiselerle, dijital ya da konvansiyonel medyanın insan hayatına dayattıklarıyla ve hatta iş yükünün yarattığı mobbing ile ilintili konuları göz önüne alabilir. Hali hazırda psikolojinin ilgilendiği kıstaslar arasında her geçen gün bir yenisini daha görmeye devam etmekteyiz.

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?