1. Ana Sayfa
 2. Nedir

Peygamberlerin Soy Ağacı Ve Geliş Sırası


0

Peygamberler hangi soydan gelmektedir ve peygamberlerin soy ağacı var mıdır? Peygamberlerin Soy ağaçları nasıldır sorularının yanıtları hakkındaki bilgileri sizler için hazırladık.

Hazreti İbrahim as dan sonra birçok Peygamber gönderilmiş ve bu peygamberlerden bazıları Kuran-ı Kerim’de isimleri bildirilmiştir. Peygamberlerin ilk peygamberden son peygambere kadar soy ağaçları hakkındaki bilgiler şunlardır.

Peygamberlerin Soy Ağacı Ve Geliş Sırası
Peygamberlerin Soy Ağacı Ve Geliş Sırası
 1. Hazreti Adem (as) ; Hazreti Adem dünya üzerine ilk gönderilen ilk insan olarak bildirilmektedir. Aynı zamanda Hazreti Adem ilk peygamber olmaktadır.
 2. Hazreti Şit (as) ; Hazreti Adem as dan sonra ikinci Peygamber olarak Şit aleyhisselam gönderilmiştir. Şit Aleyhisselam aynı zamanda Adem aleyhisselam’ın oğlu’dur. Adem aleyhisselam vefat edince Şit aleyhisselam peygamberlik verilmiştir. Şit aleyhisselam 50 suhuf kitap verilen bir peygamberdir.

 Allahü Teala Şit aleyhisselama 50 suhuf (sayfa) kitap göndermiş ve bu sayfalar içerisinde  hikmet ve (matematik) ilimleri, kimya, simya ilmi ve çeşitli sanat işleri ve daha bir çok şeyler bildirilmiştir. 

 Şit aleyhisselam gönderildiği ümmet olarak Habil’i şehit ettikten sonra Yemen’e gidip azgınlaşan Kabil’in çocuklarına ve torunlarına gönderilmişti. Bu topluluğa Allah’ın yasaklarını ve emirlerini anlatmış ve bu kavim ise Hz. Şit’in davetini kabul etmemiş azgınlık göstermiştir. Hz. Şit onlar ile savaşmış ve cihad etmiştir hatta bu savaşta ilk olarak kılıç kullanılmıştır.

 1. Hazreti İdris (as) ; Hz. İdris, Hz. Şit aleyhisselamın soyundan gelen bir peygamber olmakta hatta onun torunlarından bir peygamberdir. Hazreti İdris peygamberde Adem aleyhisselam’ın oğlu Kabil’in çocuğundan olan bir topluma peygamber olarak gönderilmiştir.

 Cebrail aleyhisselam bu kavim 4 defa gelip ona Allah’ın emir ve yasaklarını bildirmiştir. İdris aleyhisselamın Allahın emir ve yasaklarını oldukça uzun süreler 105 veya 120 sene süresince insanlara bildirmiştir. Hazreti İdris aleyhisselam ona verilen birçok mucizelerle de bilinmektedir. Bunlardan bazıları ise ağaçlarda ne kadar yaprak olduğunu sayı olarak bilmesi, havadaki bulutlara yağmur için ve çekilmeleri için emir verebilmesi ile ondan sonra gelecek peygamberlerin hakkında bilgiler vermesidir.

 1. Hz. Nuh (as): Nuh aleyhisselam sıra olarak İdris aleyhisselam’dan sonra gelmiş bir  peygamberdir. Hz. Nuh Hazreti İdris aleyhisselamın vefatından sonra bozulmuş ve azmış olan insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Bu dönemde yaşayan insanlar putlara tapmışlar ve çeşitli azgınlıklar ile Allaha isyan etmişlerdir. Bunun üzerine Allah’u Teala Nuh aleyhisselami peygamber olarak bu kavme göndermiştir. 

Nuh aleyhisselam geldiği kavmi dine davet etmiş ve putlara tapınmaktan yaptıkları azgınlık ardan onları engellemeye çalışmıştır.  Allahü Tealaya ibadet etmelerini söylemiş fakat bu kavmin çoğu hatta kendi oğlu Yam yani Ken’an bile iman etmemiştir. Bununla da kalmayıp Hazreti Nuh aleyhisselamı alaya alıp işkence etmişlerdir. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam kavminin onun davetine icabet etmedikleri için onlara beddua etmiş ve Nuh tufanı yaşanmıştır. 

Nuh aleyhisselama emredildiği üzere yapmış olduğu gemi bitince tufan olmuştur. (denizler tastı ve her taraf su oldu). Nuh aleyhisselam bu tufandan kurtulan 80 kişi olan inananlarla beraber 3 katli olan gemiye binmiş ve her hayvandan birer çift alarak toplamda 150 gün sonra  Allahü Teala: « Yere suyunu çek; göğe: ey gök sen de yağmurunu tut »emriyle yağmur durmuş ve sular çekilmiştir. 

 1. Hz. Hud (sa): Hz. Hud Kuran-ı Kerim’de bildirilen Ad kavmine gönderilmiştir.  Ad kavmi Yemen’de Aden ile Umman (Oman) arasında bulunmaktadır. Burası Ahkaf diyarında Hz. Hud doğup büyüdüğü ve küçük yaştan itibaren Allah’a ibadet ettiği bilinmektedir. Hud aleyhisselam ticaretle uğraşmasının yanında yumuşak huylu olması ile de bilinmektedir. Gönderildiği Ad kavmi ise bolluk ve bereket içinde yaşayan fakat zamanla  gösterişli binalar yapan gösterişe önem vererek azan bir kavim olmuştur. Bunlarla da kalmayıp Allah’ı unutarak putlara tapmaya başlamıştır. Hud aleyhisselam Ad kavmine peygamber olarak gönderildiğinde Hz. Hud Nuh aleyhisselamin insanlığa bildirdiği dini esasları Ad kavmine de bildirmiştir. Fakat Ad kavmi onu yalanlamış ve putperestliklerine devam etmiştir.  Allahü Teala bunların üzerine Ad kavmine azab yüklü bulutu göndermiş ve buluttan esen bir rüzgarla onları helak etmiştir. 
 2. Hz. Salih (sa): Sâlih Peygamber Semud kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Soy olarak Nuh aleyhisselamin oğullarından olan Sam’in neslinden olmaktadır. Hazreti Salih Hz.Âdem’in 19. Kuşaktan torunu olmaktadır. Kendinden önce gelen Âd kavmi helâk olduktan sonra felaketten kurtulanlardan oluşan Semud kavmi Şam ile Hicaz arasındaki Hicr bölgesine yerleşmiştir. Semud’un torunları ise Ad kavminin helâk olduğu bölgeye yerleşmişlerdir. Bu bölgede zamanla bolluk bereket içinde yaşamaya başlayan semud kavmi tıpkı ataları olan Ad kavmi gibi zamanla azgınlıklar yapmaya başlamışlardır. Yaptıkları azgınlıklardan dolayı Allah Teâlâ onlara Sâlih peygamberi gönderdi. Fakat onlar Hz.Sâlih onları putlara tapmaktan men’edip azgınlıklarından sakındırmasından ve Allah’a imâna edip Hz. Nuh’un dinini tebliğ etmesinden dolayı karşılık olarak isyan ettiler. Hatta birçok kavim gibi Semud kavminin çoğu da Sâlih peygambere isyan etti. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam onları bir sabah vakti sayha ile helak etmiştir. Semud kavmi çok güçlü olduğunu iddia ettikleri binaları ve yapıları ile de bu helaktan kurtulamadı. Semud kavminin korkudan helak oldukları bilinmektedir. 
 1. Hz. İbrahim (as): Hazreti İbrahim as Mezopotamya’da bulunan Keldâni adındaki kavme  gönderilmiştir. Hazreti İbrahim peygamberin oğulları olan İsmail ve İshak aleyhisselam’dan sonra soyundan daha birçok peygamber gelmesi nedeniyle kendisine «Ebü’l enbiya» (peygamberler babası) adı verilmiştir. 
İlginizi Çekebilir;  Teyzenin Oğluna Ne Denir?

Hazreti İbrahim Nemrud zamanında olan ve ona tâbi olanlara Allah’a isyan ettikleri için gönderilmiştir.  Nemrud gördüğü bir rüyada gökyüzünde bir nurun parladığını, güneşin, ayın ve yıldızların bu nurun ışığında kaybolduğunu söylemiş ve başka bir rüyada ise bir kimsenin gelip tahtından kaldırıp kendini yere vurduğunu görmüştür. Daha sonra müneccimlerine  gördüğü rüyayı tabir ettirmiştir. Bu müneccimler ise bir peygamber ve din geleceğini ve onun saltanatını temelinden yıkacağını bu durumda tedbir almasını tavsiye etmişlerdir. Bunun üzerine Nemrut tedbir olarak doğan çocukların öldürülmesini erkek çocukların tamamen katledilmesini kız çocuklarının bırakılmasını emretmiştir. 

Bu nedenle  100.000 mâsum bebeğin öldürüldüğü bildirilmektedir. Hazreti İbrahim peygamber bu kavme peygamber olduğunda tüm putları yıktığı için kendisi Nemrut tarafından ateşe atılmış fakat Allah’u Tealanın emri ile ateş suya odunlar ise balıklara dönüşmüştür.  Hz. İbrahim bu olaydan sonra buradan hicret ederek Sam’a gitmiştir. İbrahim aleyhisselam ondan sonra zevcesi Hz. Sâre ile birlikte Mısır’a gitti. Ve Mısır’da Hz. Hacer ile evlenerek Hz. İsmail dünyaya gelmiştir.

 1. Hz. Lut (as) : Hz. Lut, İbrahim aleyhisselamin soyundan gelmektedir. Hazreti İbrahim’in kardeşi Hârân’ın oğludur. Hazreti İbrahim peygamber Nemrut kentinden hicret edip Sam’a gitmesinden sonra Lut gölü yakınındaki Sedum şehri halkına peygamber olmuştur. Burada  İbrahim aleyhisselamin dinini insanlara tebliğ etmiştir. Bu kavim de diğer kavimler gibi çok azgın olmuş ve  Allah’ın yasakladığı münâsebeti âdet haline getirmiştir. Bunun için de özellikle genç delikanlılara yönelmişlerdir. 

Hz. Lut kavmine Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ etmiş onlar ise dinlememişlerdir. Allahu Teala onların düzelmeyeceklerini bildiği için Sedam kavminin helak etmiştir. Sedam kavmi bir sabah vakti helak olmuş şehrin altı üstüne geçmiş ve üzerlerine taslar yağdırılmışıtır. Lut aleyhisselama inananlar ve Allah’a iman edenler kurtulmuştur. Bu olaydan sonra Hz. Lut  Hicaz bölgesine girmiş ve vefatına kadar bu bölgede yaşamıştır. 

 1. Hz İsmail (as): Hz. İbrahim’in soyu olup Hacer’den olan büyük oğludur. Hazreti İsmail Hicaz halkına peygamber olarak gönderilmiştir. 
 2. Hazreti İshak (sa): İbrahim (a.s)’in ikinci oğlu olup Hz. Sâre’den doğmuştur. Hz. Ishak rivayete göre yüzaltmis yaşlarına kadar yaşamış ve bu günkü Filistin’in bulunduğu bölgede Kudüs yakınlarında vefat etmiştir. Hazreti İbrahim (a.s)’in Mezradaki kabrinin yanına defnedilmiştir.
 1. Hz. Yakub (sa): Ya’kûb (a.s)’in soyu, ishâk (a.s)dan dolayı Hazreti İbrahim (a.s)’ın soyuna dayanmaktadır. Ya’kûb (a.s) özellikleri arasında en önemlisi büyük bir sabır sahibi olmasıdır. Hazreti Yakup peygamber sabrıyla imtihan olunan evlat acısı ve evlat imtihanı yaşamış bir peygamberdir. 
 1. Hz. Yusuf (sa): Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve duası ile bilinen Beni İsrail kavmine gönderilen peygamberlerden bir olan Hazreti Yusuf birçok özelliği kendinde toplayan bir peygamberdir. Hazreti YakubPeygamber’in oğlu olmasının yanında diğer kardeşleri tarafından ksıkanıldığı için büyük zorluklar yaşayan bir peygamber olarak kıssaları bilinmektedir. Hz. Yûsuf’un toplam on bir tane erkek kardeşi bulunmaktadır. Hazreti Yûsuf dış görünüş olarak çok güzel ve son derece akıllı bir çocuktu. Hz. Yakub bu özellikleri nedeniyle en çok Yûsuf’u seviyor ve kolluyordu. Fakat ağabeyleri bu sevgiyi kıskanıyorlar ve ona kin besliyorlardı. Yûsuf (a.s) bir gece rüyasında on bir yıldızın, güneş ve ayin kendisine secde ettiklerini görmesi ve rüyayı babasına anlatması sonucu Hazreti Yakup rüyanın tabirinde Hz. Yûsuf’un büyük biri olacağına işaret olduğunu anlamış ve Yûsuf’a rüyasını ağabeylerine bu rüyayı anlatmamasını tembihlemiştir. Fakat ağabeyleri bunlardan haberdar olarak  Yûsuf’u öldürüp bir yere atmayı planlamışlardı. Hazreti Yakup’tan birgün izin alarak, gezmek bahanesiyle Yûsuf’u alıp kırlara götürüp onu bir kuyuya attılar ve gömleğini da kana bulayarak, “Yûsuf’u kurt kaptı” diye babalarına yalan söylediler. Bu olay Kuran-ı Kerim’de bildirilmiş ve Hazreti Yusuf Peygamberin kıssalarına yer verilmiştir. 
 2. Hz. Eyyub (as):  Hazreti Eyyub Aleyhisselâm İbrahim aleyhisselamın soyundandır. Eyyûb Aleyhisselâmın annesi Lut Aleyhisselâmın kızı olmaktadır. 
 1. Hz. Zülkifl (as): Hazreti Zülkifl Eyyûb Aleyhisselâmın soyundandır. 
 1. Hz. Şuayb (as): Şuayb aleyhisselam İbrahim Aleyhisselâmın soyundan gelmektedir. Şuayb Aleyhisselâmın annesi Lut Aleyhisselâmın kızı Mîkâil’dir. Şuayb Aleyşhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın Kayınpederidir. 
 1. Hz. Musa (as): Hazreti Musa İbrahim Aleyhisselâmın soyundan gelen bir peygamberdir. Mûsâ b.İmran Aleyhisselâmla Hârûn b.İmran Aleyhisselâm, Ana-Baba bir kardeş idiler. Harun Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmdan bir yaş büyük olmaktadır. 
 1. Hz. Harun (as): Musa (as)’ın kardeşidir. Hazreti İbrahimin soyundan bir peygamberdir. 
 1. Hz. Hızır (as): Hızır Aleyhisselamın soyu bir rivayete göre: Belya (veya İlya) b. Milkân, b.Falığ, b.Âbir, b.Salih, b.Erfahşed, b.Sâm b.Nuh Aleyhisselam olup babasının büyük bir kral olduğu bilinmektedir. Hazreti Hızır aleyhisselamın soyu Âdem Aleyhisselamın oğlu veya Ays b.İshak Aleyhisselamın oğullarından olduğu veya İbrahim Aleyhisselama iman ve Babil’den, Onunla birlikte hicret edenlerden birisinin, ya da Farslı bir babanın oğlu ol­duğu, kral Efridun ve İbrahim Aleyhisselam devrinde yaşadığı, büyük Zülkarneyn’e Kılavuzluk ettiği, İsrail oğulları krallarından İbn. Emus’un zamanında İsrail oğullarına peygamber olarak gönderildiği, halen, sağ olup her yıl, Hacc Mevsiminde İlyas Aleyhisselamla buluştukları da, rivayet edilir.
 2. Hz. Yuşa (as): Yûşa’ b. Nûn, b. Efrâim, b. Yûsuf, b. Yâkub, b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâm’dir.
İlginizi Çekebilir;  F Harfiyle Başlayan İsimler, Şehirler, Hayvanlar ve Eşyalar

Hz. Kâlib b. Yüfena (as): Kâlib b. Yüfena, b. Bariz (Fariz), b. Yehuza, b. Yâkub[3] b. İshak, b. İbra­him Aleyhisselâmdır. Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın kız kardeşi Meryem’in kocası veya Mûsâ Aleyhisselâmın damadı idi.

 1. Hz. Hızkıl (as): Hızkıl b. Nûridir. Hızkıl Aleyhisselâmın annesi yaşlanıp çocuk doğurmaz hale geldikten sonra, Yüce Allâh’dan bir oğul dilemiş ve Hızkıl Aleyhisselâm, ihsan olunmuştur. Bunun için, Hızkıl Aleyhisselâm (İbnül’acûz = Koca Karının Oğlu) diye anılmıştır.
 1. Hz. İlyas (as): İlyas b. Yasin, b. Finhas, b. Ayzar, b. Hârûn, b. İmran (A.S)’dır.
 1. Hz. Elyesa (as): Elyesa’ b.Ahtub, b.Adiy, b.Şütlem, b.Efrâîm, b.Yûsuf, b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâm’dır. Elyesa Aleyhisselâm’ın, İlyas Aleyhisselâm’ın amcasının oğlu olduğu da söylenir.
 1. Hz. Yunus (as): Yûnus b. Matta; Bünyamin b. Yâkub b. İshâk, b. İbrahim Aleyhisselâm oğulla­rı soyundandı. Matta, Yûnus Aleyhiselâmın annesi idi. Peygamberlerden, Yûnus b. Matta ile İsâ b. Meryem Aleyhisselâmlardan baş­ka hiç biri, annesine nisbetle anılmamıştır.
 1. Hz. Şemûyel (as): Şemûyel b.Bali, b.Alkama, b.Yerham, b.Yehu, b.Tehu, b.Savf’dır. Şemuyel Aleyhisselâm, İsrail oğullarından ve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendi. Şemuyel Aleyhisselâmın annesi Hanne olup[6] Lâvi b.Yâkub Aleyhisselâmın Hanedanına mensuptu.
 1. Hz. Davud (as): Dâvûd b.İşâ Aleyhisselâm; Yehûza b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâmın soyundandır.
 1. Hz. Süleyman (as): Dâvûd b.İşa Aleyhisselâmın oğlu olan Süleyman Aleyhiselâmın da, soyu, Yehûza b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâmlara dayanır.
 1. Hz. Lukman (as): Lukman b.Sâran, b.Mürîd, b.Savun. Lukman Aleyhisselâm; Dâvûd Aleyhisselâmın devrinde yaşamıştır. Kendisi; Mısır Nub kabilesine mensubtu. Medyen ve Eyke halkındandı. İsrail oğullarından bir adamın kölesi iken, onun tarafından âzâd edilmiş ve kendisine ayrıca mal da, verilmişti.
 2. Hz. Şâ’yâ (as): Şâ’yâ b.Emus veya Emsıya’dır.
 3. Hz. İrmiya (as): İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm’ın soyundan gelen Hârûn b.İmran Aleyhisselâmın soyundandı.
 1. Hz. Danyal (as): Danyal b.Hızkıl’ül ‘asgar, Peygamber oğullarından, Süleyrnan b.Dâvud Aleyhisselamların soyundandı.
 1. Hz. Uzeyr (as): Uzeyr b.Cerve Hârûn Aleyhisselâmın zürriyetindendir.
 1. Hz. Zulkarneyn (as): Zülkarneyn Aleyhisselâmın ismi, soyu ve Peygamber olup olmadığı… Hakkın­da bir çok ve çelişkili rivayetler bulunmaktadır. Kendisinin, Sa’b b.Abdullah’ülkahtânî olduğu söylendiği gibi, babasının Hımyerîlerden olduğu da, ileri sürülmektedir.
 1. İbn. Habîb de; Hımyer krallarının isimlerini -Hişam b.Kelbî’den sırasıyla kitabı­na geçirirken, Sa’b b.Karîn b.Hemal’ı, -Yüce Allah’ın, Kitabında- Zülkarneyn diye anmış olduğunu kayd ettikten sonra, kral Zeyd b.Hemal’ı kayd edip ona da, Yü­ce Allan’ın Tübba’ adını vermiş olduğunu açıklar.
 1. Hz. Zülkarneyn Aleyhnisselâm hakkında: “Hem Nebi idi, hem Resul idi.” Diyenler olduğu gibi, “Hayır! O, Resul olmayan bir Nebi idi. Resul olmayan bir Nebî oluşu, inşâallâh, Sahih’dir!” diyenler de, vardır. Hz. Ali’ye göre, Zülkarneyn Aleyhisselâm: Ne bir Nebi, ne de, bir kraldı. Fakat, Allan’ın Salih bir kulu idi ki, o, Allâhı, sevmiş, Allah da, onu, sevmişti.
 1. Hz. Zekeriyya (as): Zekeriyyâ b.Berahyâ Aleyhisselâmın soyu, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisselâmlara, Süleyman b.Dâvûd Aleyhisselâmların soyu da, Yehûza b.Yâkub Aleyhisselâma dayanır.
 1. Hz. Yahya (as): Yahya (as), Zekeriyya (as)’ın oğludur.
 1. Hz. İsa (as): Hz. Meryemin oğludur ve bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir. Hz. Meryem’in babası İmran b.Mâsân olup Hub’um b.Süleyman Aleyhisselâmın soyundandı.
 1. Hz. Muhammed (asm): Muhammed b. Abdullah, b. Abdulmuttalib, b. Hâşim, b. Abdi Menaf, b. Kusayy, b. Kilab, b. Mürre, b. Ka’b, b. Lüey, b. Galib, b. Fihr, b. Mâlik, b. Nadr, b. Kinane, b. Huzeyme, b. Müdrike, b. İlyas, b. Mudar, b. Nizar, b. Maadd, b. Adnan. Bütün kaynaklar Muhammed (a.s.)ın, Adnan’a kadar olan atalarının gerek isimlerinde, gerek sıralarında, ittifak halinde bulundukları gibi, Adnan’ın da İsmail (a.s.) b. İbrahim (a.s.)ın öz be öz soyundan geldiğinde de müttefiktirler.
İlginizi Çekebilir;  Teyzenin Oğluna Ne Denir?

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?