1. Ana Sayfa
  2. Nedir

Osmanlı İmparatorluğu’nun İlk ve Son Halifeleri Kimlerdir?


0

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) vefat ettikten sonra, İslam dininin politik ve dini görevlerinin aksatmadan sürdürülmesi için Arabistan topraklarında halifelik isminde dini bir yönetime ortaya çıkmıştır. Tabii, Halifeliğin ilk çıkış amacı siyasiydi, lakin sonradan maneviyata dönmeye başladı. Halifelerin nasıl seçildiğine dair halen günümüzde tartışmalar olsa da bir seçim usulünün olduğu bilinmektedir. Tabii, seçilen 4 halifenin ALLAH’ın Resulünün sahabelerinden olsa da sonrakilerde babadan oğula aktarım şeklinde sürmüştür. Halifeler, yeryüzündeki bütün Sünnilerin temsilidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun birinci ve sonunca halifesini biliyor musunuz?

Eski dönemlerde, örgütleşme günümüze göre zayıftı, şu an halen gördüğümüz kabile sistemi mevcuttu. Tabii, bu sistem pek düzgün işlemediği için Araplar arasında sürekli bir savaş, güven problemi ortaya çıkıyordu. Hal böyle olunca Araplar toplum olarak o dönemlerde hep geri kalmışlardı. İslam’ın yayılmasına başlamasıyla kabileler arasında mücadeleler devam etti. Lakin ALLAH’ın Resulünün ALLAH katına gitmesinin ardından kabileler mevcut sistemin işlememesinden endişelenmeye başladılar. Eskisi gibi büyük kaosların tekrar başlayacağını düşündüler ve bunu engellemek için dini, siyası bir lider seçelim dediler. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun İlk ve Son Halifeleri Kimlerdir?
Osmanlı İmparatorluğu’nun İlk ve Son Halifeleri Kimlerdir?

Dünya üzerindeki birinci Halife Hz. Ebu Bekir (a.s)’dir. Hayatını kaybetmeden evvel Hz. Ömer (a.s)’in sürdürmesini istemiş ve O geçmiştir. Üçün Hz. Osman dördüncü Halife ise Hz. Ali’dir. Emeviler zamanına gelindiğinde sistemde köklü bir değişiklik yaşanmış, hanedanlık güdümüne dahil olmuştur. Emevilerden sonra Abbasi ardından Memlukler sonra da Osmanlı İmparatorluğu’na geçmiştir. 

Osmanlı’daki ilk Halife, 1517 senesinde Ridaniye savaşını kazanan I. Selim namı diğer Yavuz Sultan Selim’dir. Memlüklüleri yenerek almıştır. Osmanlı’nın ilk halifesi olarak Hâdım’ul- Harameyn’uş- Şerifeyn unvanını almıştır. Mekke ve Medine’nin hizmetkarı demektir. 8 senelik kısa padişahlık süresine rağmen ciddi oranda para ve toprak kazanmıştır. O’nun için Yavuz Sultan Selim’e 8 yıla 80 senelik iş sığdıran padişah derler. Ülke topraklarında da ciddi barışlar sağlanmıştır. İpek – Baharat Yolu gibi o dönemin çok değerli ticari yollarını alarak büyük avantaj sağlamıştır. 

İlginizi Çekebilir;  Evvel Zaman İçinde Kalbur Saman İçinde Ne Demek?

Osmanlı İmparatorluğu’nun son halifesi yani 116. Halife II. Abdülmecid’dir. 2 kutsal caminin hizmetkarı unvanı verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1922 senesinde kendisini halife tayin etmiştir. 1924 senesinde ülkede ikilik çıkması nedeniyle Halifelik kaldırılmıştır. 

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?