Nakşibendilikte Yer Alan Temel İlkeler Nelerdir?

Nakşibendilik

Nakşibendilik nedir

Nakşibendilik nedir ve nakşibendilikte yer alan temel ilkeler nelerdir sorularının yanıtlarını sizler için hazırladık.

Nakşibendilikte Yer Alan Temel İlkeler Nelerdir?

Nakşibendilik Hazreti Peygamberin sünnetlerine ve hadislerine sıkı sıkıya bağlı kalmanın önemi ile ortaya çıkan ve ehli sünnet olarak kabul edilen itikadi bir mezheptir. İlk olarak Muhammed Bahauddin Nakşibend’in ilmi ve eserleri ile ortaya çıktığı için bu isimle adlandırılmıştır. Muhammed Bahauddin Nakşibend, 1318 yılında Buhara yakınlarındaki Kasr-ı Arifan köyünde dünyaya gelmiş zamanla kendisini İslami ilimlerde gelişerek bu alanda eserler vermiş ve sünnete uymak ve hadislerin ışığından ayrılmamak için çaba göstermiş bir alimdir.

Nakşibendilik zamanla birçok bölgede yayılan bir anlayış olarak kabul edilmiş hatta Anadolu ve Rumeli’de en çok tercih edilen tarikatlardan biri olmuştur.

Nakşibendilikte dini emir ve yasaklara uymak, dini sohbetlerde bulunmak, iyiliği emredip kötülükten uzaklaştırmak gibi sünnetler oldukça önemli olmaktadır. Toplu halde yapılan zikirlere ise Hatmi Hâcegân adı verilmektedir.

Nakşibendilik’te bazı esaslar oldukça önemlidir. Bu esaslardan bazılarını şöyle sıralamak mümkündür.

 • Allah’ı zikretmek ve bazı durumlarda zikir sayısına dikkat etmek
 • Her anı faydalı geçirmek ve zamanı değerlendirilmek
 • Dinî olarak imanı şuura özen göstermek
 • Allah’a yakın olmaya çalışmak ve bunun için ibadetler yapmak

Nakşibendilik belirli kurallar ve uyulması gereken edepler ile katılması mümkün olan hem tasavvufi hem de ilmi bir yol olarak bilinmektedir. Bunun için on bir temel ilkeye uymak oldukça değerli olmaktadır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür.

 • Her vakti ilimle ve zikirle değerlendirmek.
 • Kendisine şeyhi tarafından verilen zikirlerin sayısına mümkün olduğunca uymak.
 • Kalbini her an zikirle uyanık tutmak.
 • Allah’u Teala’yı daima hatırlamak.
 • Her an edepli olmak ve tevazu içinde bulunmak yolda yürürken ayaklara doğru bakmak.
 • Kötü ahlaktan uzaklaşmak iyi ahlaka, insani sıfatlardan meleklerin sahip olduğu sıfatlara ulaşamaya çalışmak.
 • Halk içinde Hak ile beraber olmak. Kalabalık içinde bile Allah’ı (c.c.) unutmamak.
 • Hem dili hem de kalbi, birlikte zikir hâlinde tutmak.
 • Zikirden ayrıldıktan sonra kalbin uyanıklığını korumak için İlahî, ente maksûdî ve rıdâke matlûbî * ifadesini söylemek.
 • Kalbe gelen vesveselerden uzaklaşarak bunları kontrol altına almak.
 • Her an Allahın varlığından haberdar olmak, kalbi Allah (c.c.) ile olmak.

Nakşibendilik İslam’ın tam olarak yaşanması için kurulan ve günümüzde de farklı kollara ayrılmasına rağmen varlığı sürdürülen ilmi bir yöntem olarak devam etmektedir.

Yazı gezinmesi

Mobil sürümden çık