1. Ana Sayfa
  2. Nedir

Muhammes Nedir? Ne Anlama Gelir? Örnek


0

Muhammes ne demektir? Muhammes nerelerde kullanılır ve özellikleri nelerdir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

Muhammes Arapçadan dilimize geçmiştir ve beş kelimesinden gelen hamse sayısından türemiş olan beşlik anlamına gelmekte olan bir kelimdir. Beş dizelik bölümler halinde oluşan nazım türü olarak bilinmektedir. Muhammes beşli dizelerin kafiye ile oluşturulmuş ve ilk beşikte yer alan dizenin diğer dizelerle uyumlu olmasını şart olmadığı özellikleri taşımaktadır.

Muhammes Nedir? Ne Anlama Gelir? Örnek
Muhammes Nedir? Ne Anlama Gelir? Örnek

Muhammes konuları arasında tasavvufi, aşk, övgü ve felsefi konular bulunmakta beşlik dizeler şeklinde oluşturulan nazım türüdür. Muhammes yazımında aaaaa, bbbba, cccca, dddda, eeeea, biçiminde uyak düzenine uygun olarak yazım söz konusudur.

Muhammes dizelerinin her birine bent denilmektedir. Bent sayılarına göre bu nazım biçimi farklı isimler almaktadır. Bu nedenle beş bend ile oluşturulması ve kafiye uyumu onun bu özelliği ile adlandırılmasına neden olmaktadır.

Muhammes Örneği

Eyler ise sana bu çarh-ı felek gaddarlık

Kuşanup gaddâreni göster ana cebbârlık

Hatm olupdur mushaf-ı hüsnünde meh-ruhsârlık

Pâdişehlerde müsellemdür sana hünkârlık

Gelmedi mislün cihâna feyz olaldan varlık.

Kullanın saf saf turup şol dem ki şöhret göstere

Atılup top u tufeng ftTAka lıcybet göstere

Erlik oldur bekleye yirin şecâ’at göstere

Pâdişehlerde müsellemdür sana hünkârlık

Gelmedi mislün cihâna feyz olaldan varlık.

Bir nefesde cem-i küffârı perîşân eyledün

Ceng-i tâbûrun selâtin içre destân eyledün

Rûhını Sultan Murâdun şâd u handân eyledün

Pâdişehlerde müsellemdür sana hünkârlık

Gelmedi misliin cihâna feyz olaldan varlık. (Nevi) 

İlginizi Çekebilir;  C Harfi İle Başlayan İsim Şehir Hayvan Ve Eşyalar
Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?