Mevlana’nın Hayatınızı Değiştirecek Yüzlerce Etkileyici Sözü: İçerideki Hazineyi Keşfedin!

mevlana-mosque-konya-turkey-min

Mevlana Sözleri ve Hayatı

Mevlana Sözleri ve hayatı, Mevlana Celaleddin Rumi’nin düşünceleri ve öğretileri, insanlar arasındaki sevgi, hoşgörü, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve yaşamlarında önemli bir yer tutması gerektiğini vurgulamaktadır. Aşk, ibret, dostluk, kardeşlik ve özlü anlamlı sözlerle dolu olan bu düşünceler, insanların manevi dünyalarında derin izler bırakarak, yaşamlarında önemli değişimlere yol açmaktadır. Mevlana’nın öğretileri, insanların yaşamlarında daha bilinçli, dikkatli ve değerli olmalarını sağlayarak, insanlık değerlerinin yaşatılmasına ve manevi dünyalarının zenginleşmesine katkıda bulunmaktadır.

Hazreti Mevlana Celaleddin Rumu K.s Kimdir ?

Hazreti Mevlana Celaleddin Rumu K.s Kimdir ?

Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi, 13. yüzyılın büyük düşünür, şair ve mistik öğretmenlerinden biridir. Mevlana, gerçek adıyla Celaleddin Muhammed Rumi, 1207 yılında Belh şehrinde dünyaya geldi. O dönemde Belh şehri, Horasan bölgesinde yer alıyor ve şu anki Afganistan toprakları içerisinde bulunuyor. Mevlana’nın ailesi, Moğol istilasından kaçarak önce Anadolu’ya ve ardından Konya’ya yerleşti. Anadolu’ya gelince, Rumi’nin ailesi Türkler tarafından kabul görmüş ve burada önemli görevler üstlenmiştir.

Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled, o dönemin büyük alimlerindendir ve Mevlana’nın ilim tahsili babasından aldığı derslerle başlamıştır. Babasının ölümünden sonra Mevlana, Seyyid Burhaneddin Muhaqqik Termezi gibi döneminin önemli alimlerinden eğitim almıştır. Bu dönemde Mevlana, İslam düşüncesi, felsefe, mantık ve tasavvuf konularında geniş bilgilere sahip oldu.

Mevlana’nın hayatının en önemli dönüm noktalarından biri, Şems-i Tebrizi adlı bir dervişle tanışmasıdır. Şems-i Tebrizi, Rumi’nin düşünce dünyasını derinden etkileyen ve onun içindeki mistik aşkı uyandıran önemli bir şahsiyettir. Şems ve Mevlana’nın ilişkisi, dostluktan öte, birbirlerini anlama ve tamamlama amacını taşıyan bir beraberlik şeklinde gerçekleşmiştir. Bu süreçte Mevlana, Şems’in etkisiyle düşüncelerini daha çok tasavvuf ve aşk ekseninde yoğunlaştırmıştır.

Şems-i Tebrizi’nin ani ve esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolması, Mevlana’nın hayatında derin bir etki bırakmıştır. Bu olaydan sonra Mevlana, daha içe dönük ve mistik bir yaşam sürmeye başlamış, kendini tasavvuf ve şiire adamıştır. Mevlana’nın bu dönemde kaleme aldığı Divan-ı Kebir ve Mesnevi adlı eserleri, İslam düşüncesinde ve dünya edebiyatında önemli bir yere sahiptir.

Divan-ı Kebir, Mevlana’nın lirik şiirlerini topladığı büyük bir eserdir. Bu eserde, İslam düşüncesi, felsefe ve mistisizm ile birleşen özgün bir dille anlatılan aşk, kavuşma ve ayrılık temaları işlenir. Divan-ı Kebir, Mevlana’nın şiirlerinin ve düşüncelerinin önemli bir kaynağıdır ve bu eser, Türkçe, Farsça ve Arapça şiirlerden oluşmaktadır.

Mesnevi ise, Mevlana’nın en ünlü eseri olup, 25.000’den fazla beyitten oluşan didaktik ve alegorik bir yapıya sahiptir. Mesnevi, İslam düşüncesi ve tasavvuf öğretilerinin özünü yansıtan bir eserdir ve bu konudaki en önemli kaynaklardan biri kabul edilir. Mevlana, Mesnevi’de insanın kendini tanıması, aşkla ve Allah’la birleşmesi ve arınma süreçlerini anlatır. Ayrıca, insan ilişkileri, doğa ve evren üzerine düşünceler de Mesnevi’de yer alır.

Mevlana’nın düşünceleri ve eserleri, döneminde olduğu gibi günümüzde de büyük ilgi görmektedir. Onun öğretileri, sadece İslam dünyasında değil, Batı dünyasında da benimsenmiş ve saygıyla anılmaktadır. Mevlana’nın düşüncelerindeki hoşgörü, sevgi ve birlik mesajları, insanların ortak değerleri etrafında birleşmesine katkıda bulunmaktadır.

Mevlana’nın öğretileri, Mevlevilik adını alan bir tarikatın temelini oluşturmuştur. Mevlevilik, İslam düşüncesinde önemli bir yer tutan ve tasavvufi öğretilerini benimseyen bir yapıya sahiptir. Mevlevi dervişleri, sema törenleriyle tanınmaktadır. Sema, bir tür meditasyon ve Allah’a yakınlaşma aracı olarak kabul edilir ve bu törenlerde dervişler, Mevlana’nın öğretilerini ve aşkını yaşayarak, manevi bir tecrübe yaşarlar.

şeb-i arus nedir?

Mevlana Celaleddin Rumi, 17 Aralık 1273’te Konya’da vefat etti. Mezarı, Konya’da bulunan Mevlana Türbesi ve Müzesi’nde ziyaretçilere açıktır. Her yıl düzenlenen Şeb-i Arus törenleriyle, Mevlana’nın ölüm yıl dönümü anılır ve dünya çapında pek çok insan, bu etkinliklere katılmak için Konya’ya gelir.

Sonuç olarak, Mevlana Celaleddin Rumi, İslam düşüncesinin ve dünya edebiyatının önemli bir şahsiyetidir. Onun aşk, hoşgörü ve birlik üzerine kurulu öğretileri, bugün de insanların hayatına ışık tutmaya devam etmektedir. Mevlana’nın eserleri ve düşünceleri, insanların manevi dünyalarında derin izler bırakmış ve onların yaşamlarında önemli değişimlere yol açmıştır. Mevlana’nın öğretileri, farklı kültür ve inançlardan insanları bir araya getirerek, evrensel bir değer kazanmıştır.

Mevlana Celaleddin Rumi’nin öğretilerinin evrenselliği ve zaman ötesi niteliği, onun düşüncelerinin günümüzde hâlâ güncel ve önemli olmasını sağlamaktadır. Mevlana’nın düşüncelerindeki sevgi, hoşgörü ve birlik mesajları, insanlar arasındaki anlayışı ve dayanışmayı güçlendirmekte ve dünya barışına katkıda bulunmaktadır.

Mevlana’nın eserleri, dünya edebiyatında ve felsefesinde önemli bir yere sahip olup, onun öğretilerinin ve düşüncelerinin, insanlık tarihinin önemli miraslarından biri olduğunu göstermektedir. Mevlana’nın düşünceleri, her geçen gün daha fazla insanın hayatına dokunmakta ve onların manevi dünyalarında yeni ufuklar açmaktadır.

Bu bağlamda, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi’nin düşünceleri ve eserleri, insanlık tarihinin değerli bir hazinesi olarak kabul edilmelidir. Mevlana’nın öğretileri, insanların düşünce dünyasını zenginleştiren ve hayatlarında yeni anlamlar bulmalarına yardımcı olan evrensel bir kaynak olarak görülmektedir. Bu nedenle, Mevlana Celaleddin Rumi’nin düşüncelerinin ve eserlerinin, bugün ve gelecek nesiller için korunması ve yaşatılması büyük önem taşımaktadır.

Mevlana Sözleri

Mevlana Sözleri

 • Ne olursan ol, yine gel.
 • Sessizlik bazen en yüksek sesle konuşur.
 • Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
 • Güneşe tapanlar, güneşi gördüklerinde tüm yıldızları unuturlar.
 • Bir mum, diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.
 • Kendini dünyaya beğendiremezsin, dünya dönmeye devam eder.
 • Öfke ve hiddet bulutlarıdır, yağmur yağdıktan sonra giderler.
 • Hüzün, kalbin uyanışını artırır.
 • Düşman, insanın en iyi öğretmenidir.
 • Sevgiyle iş yapıldığında, iş ibadet olur.
 • Dil öyle bir hazinedir ki, onun sayesinde insan, düşüncelerini ve hislerini başkalarına iletebilir.
 • Karanlıkta kalmış bir kalbi aydınlatan, aydınlıkta kalmış bir kalpten daha değerlidir.
 • Kendine acımasız davranan, başkalarına da merhametsiz olur.
 • Kıymetli olan, insanın ahlakıdır.
 • Gerçek dost, dostunun kusurlarını örtendir.
 • Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.
 • Gönül, aşkla meşgul olduğu sürece, dünya işlerinden huzur bulur.
 • İçinde aşk olmayan kalp, çorak bir tarladır.
 • İnsanlar, hatalarını kabul etmeye başladığında, olgunlaşır.
 • Kapılar, sabırla açılır.
 • Cesaret, korkularını yüzleşmek ve onların üstesinden gelmektir.
 • İyilik yapmak, insanı doğru yola götüren anahtardır.
 • Bir gönül kırıcı, yüz düşmana bedeldir.
 • Herkesin kalbinde bir aslan yatar, ama herkesin cesareti onu uyandırmaya yetmez.
 • Gözler, kalbin aynasıdır.
 • Aşk, şu dünyada en güçlü silahtır.
 • Kendini bilmeyen, hiçbir şeyi bilemez.
 • Aşk, güzelliğin sırrını açığa çıkarır.
 • Hayat, bir yolculuktur; ne kadar yol alırsan al, önemli olan yolda kalmaktır.
 • Gerçek zenginlik, dünyadaki hiçbir şeye bağlı olmamaktır.
 • Özgürlük, kalbin kafesten çıkmasıdır.
 • Kendini düşmanından daha iyi tanı, çünkü düşmanının da en iyi arkadaşı sensin.
 • Düşünceler, dilin atasıdır.
 • Bir çiçek düşünün; kokusu her yere yayılır, ama kendisi yerinde durur.
 • Küçük şeylerle mutlu olabilen, gerçekten zengindir.
 • Her şeyin başı sevgi, her şeyin sonu sabır, her şeyin ortası da hoşgörüdür.
 • İçinde bulunduğun anı yaşa, geçmişi ve geleceği düşünmekten vazgeç.
 • İçinde sevgi olmayan her şey boş ve anlamsızdır.
 • Aşk, yaraları iyileştiren ilaçtır.
 • Gözyaşı, kalbin dili ve aşkın şifasıdır.
 • Düşmanını sev, çünkü o senin hatalarını en iyi bilendir.
 • Sevdiğin şeylerde özgürlük bulursun.
 • Gerçek hazine, içinde saklıdır.
 • Hayat, sürekli dönen bir çarktır; bugün yukarıdaysan, yarın aşağıda olabilirsin.
 • Kalbinin sesini dinle, o senin en iyi yol göstericindir.
 • Kalbin kırık olması, daha fazla ışık alabilmesi için gereklidir.
 • Sonsuz bir okyanusun içindeyiz; her damla, aşkla doludur.
 • Her şeyin bir nedeni vardır; bazen anlamak zaman alır.
 • İnsan, düşündüğü şeydir.
 • Yeryüzünde cenneti arama, cenneti kalbinde yarat.
 • Bir hata yapmak, başarısız olmak demek değildir; önemli olan o hatadan ders alarak ilerlemektir.
 • Bir insanın değeri, sahip olduğu şeylerle değil, yaşadığı hayatla ölçülür.
 • Bir insanın gerçek değeri, başkalarına ne kadar faydalı olduğuyla ölçülür.
 • Kendini aşkın ateşiyle yak, sonra küllerinden doğ.
 • İçindeki cevheri ortaya çıkarmak için, önce kendi üzerinde çalışmalısın.
 • Düşüncelerin özgür olsun, ama dilin esir olsun.
 • Hayatta en değerli şey, zamanın değerini bilmektir.
 • Bir insanın değeri, sahip olduğu şeylerle değil, yaşadığı hayatla ölçülür.
 • Bir insanın gerçek değeri, başkalarına ne kadar faydalı olduğuyla ölçülür.
 • Kendini aşkın ateşiyle yak, sonra küllerinden doğ.
 • İçindeki cevheri ortaya çıkarmak için, önce kendi üzerinde çalışmalısın.
 • Düşüncelerin özgür olsun, ama dilin esir olsun.
 • Hayatta en değerli şey, zamanın değerini bilmektir.
 • İnsan, kendi içindeki zenginlikleri keşfetmeden önce, dünyadaki hiçbir şey ona tatmin sağlayamaz.
 • Eğer bir şeyi gerçekten istersen, evren tüm varlığıyla senin arzunu gerçekleştirmene yardımcı olacaktır.
 • Özgürlük, başkalarının düşüncelerine ve eylemlerine karşı bağışıklık kazanmaktır.
 • Hayat, düşüncelerin doğduğu ve öldüğü bir sahnedir.
 • İçinde bulunduğun durum ne olursa olsun, neşe ve huzur kalbinde bulunabilir.
 • Düşüncelerin, sözlerin ve eylemlerin uyumlu olduğunda, huzur ve başarı elde edersin.
 • Başkalarını yargılamadan önce, kendine bak ve kendi hatalarını düzelt.
 • Bir şeyi gerçekten bilmek istiyorsan, kalbine sor.
 • Bir gönül kırmaktan daha büyük günah yoktur.
 • Sevgi ve saygı, insanlar arasındaki en sağlam köprüdür.
 • Yalnızlık, kalbin aşkla dolu olduğunda bile, bir meziyet değildir.
 • İnsan, yaşadığı düşüncelerle şekillenir.
 • Aşk, her şeyin üstesinden gelebilecek güçtedir.
 • Düşmanlarını affet, ama dostlarını asla unutma.
 • Kendine zarar vermek, Allah’a isyandır.
 • Başkalarının yükünü hafifletmek, kendi yükünü hafifletmektir.
 • Bir insanın değeri, onun başkalarına gösterdiği saygıyla ölçülür.
 • Her şey zamanla değişir, ama aşk daima kalıcıdır.
 • İçinde bulunduğun anı yaşa, geçmişi ve geleceği düşünmekten vazgeç.
 • İçinde sevgi olmayan her şey boş ve anlamsızdır.
 • Kalbinde neşe ve huzur bulmak, dünyanın en büyük zenginliğidir.
 • Düşüncelerin, sözlerin ve eylemlerin uyumlu olduğunda, huzur ve başarı elde edersin.
 • Başkalarını yargılamadan önce, kendine bak ve kendi hatalarını düzelt.
 • Bir şeyi gerçekten bilmek istiyorsan, kalbine sor.
 • Bir gönül kırmaktan daha büyük günah yoktur.
 • Sevgi ve saygı, insanlar arasındaki en sağlam köprüdür.
 • Yalnızlık, kalbin aşkla dolu olduğunda bile, bir meziyet değildir.
 • İnsan, yaşadığı düşüncelerle şekillenir.
 • Aşk, her şeyin üstesinden gelebilecek güçtedir.
 • Düşmanlarını affet, ama dostlarını asla unutma.
 • Kendine zarar vermek, Allah’a isyandır.
 • Başkalarının yükünü hafifletmek, kendi yükünü hafifletmektir.
 • Bir insanın değeri, onun başkalarına gösterdiği saygıyla ölçülür.
 • Her şey zamanla değişir, ama aşk daima kalıcıdır.
Mevlana’dan ibretlik sözler

Mevlana’dan ibretlik sözler

Mevlana’nın ibretlik sözleri, yaşamın çeşitli alanlarında önemli dersler ve fikirler sunar. İşte bazı ibretlik Mevlana sözleri:

 • Dünle beraber gitti cancağızım; ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
 • Sana düşman olanlar, ayıplarını bildiren aynalardır. Ayna düşmana değil, dostadır.
 • Küçük şeylerle mutlu olabilen, gerçekten zengindir.
 • İçinde aşk olmayan kalp, çorak bir tarladır.
 • Herkesin kalbinde bir aslan yatar, ama herkesin cesareti onu uyandırmaya yetmez.
 • Kendini düşmanından daha iyi tanı, çünkü düşmanının da en iyi arkadaşı sensin.
 • Bir hata yapmak, başarısız olmak demek değildir; önemli olan o hatadan ders alarak ilerlemektir.
 • İnsanlar, hatalarını kabul etmeye başladığında, olgunlaşır.
 • İçinde bulunduğun anı yaşa, geçmişi ve geleceği düşünmekten vazgeç.
 • Başkalarını yargılamadan önce, kendine bak ve kendi hatalarını düzelt.
 • Bu ibretlik Mevlana sözleri, yaşamın zorluklarıyla başa çıkarken ve insan ilişkilerini geliştirirken size rehberlik edebilir. Her bir söz, daha bilinçli ve anlayışlı bir yaşam sürmeye yönlendiren değerli bir düşünce sunar.
mevlana’nın güzel sözleri

mevlana’nın güzel sözleri

Mevlana’nın güzel sözleri, yaşamın anlamı, aşk, dostluk ve insan ilişkileri hakkında derin düşünceler içerir. İşte Mevlana’nın bazı güzel sözleri:

 • Aşk, gönülde güneşin doğmasıdır.
 • Güzel sözler duymak istiyorsan, güzel sözler söyle.
 • Aşk, yaraları iyileştiren ilaçtır.
 • Sevgiye giden her yol, güzellikle doludur.
 • İçinde sevgi olmayan her şey boş ve anlamsızdır.
 • Kalbinde neşe ve huzur bulmak, dünyanın en büyük zenginliğidir.
 • Sessizlik, en güçlü çığlıktır.
 • Kendini düşmanından daha iyi tanı, çünkü düşmanının da en iyi arkadaşı sensin.
 • Bir gönül kırmaktan daha büyük günah yoktur.
 • Sevgi ve saygı, insanlar arasındaki en sağlam köprüdür.
 • Kendine zarar vermek, Allah’a isyandır.
 • Başkalarının yükünü hafifletmek, kendi yükünü hafifletmektir.
 • Gözyaşı, kalbin dili ve aşkın şifasıdır.
 • Bir şeyi gerçekten bilmek istiyorsan, kalbine sor.
 • Her şeyin başı sevgi, her şeyin sonu sabır, her şeyin ortası da hoşgörüdür.
 • Bu güzel Mevlana sözleri, yaşamınıza anlam ve derinlik katabilir. Bu sözlerle, insan ilişkilerinizi ve yaşam anlayışınızı daha olumlu ve sevgi dolu bir yönde geliştirebilirsiniz.

Mevlana’nın kırgınlık sözleri

Mevlana’nın kırgınlık sözleri, bu duygularla başa çıkmak ve kalbinde huzur ve neşeyi bulmak için önemli öğretiler sunar. Kırgınlıkları aşarak daha sevgi dolu ve hoşgörülü bir yaşam sürmeye teşvik eder.

Mevlana, insan ilişkilerinde yaşanan kırgınlıklar ve bu duygularla başa çıkma yolları hakkında da öğütler sunar. İşte Mevlana’nın kırgınlıkla ilgili bazı sözleri:

 • Kırgınlıklarını yüreğinde taşıma, onları dönüştür ve hayatına güzellikler kat.
 • Kırgınlıklarının kölesi olma, onları affederek özgürleş.
 • Kırgınlıklarını unut, çünkü hayat kısa ve zaman değerlidir.
 • Bir gönül kırmaktan daha büyük günah yoktur.
 • Kırgınlıklarını affetmek, kalbini hafifletir ve yükünü azaltır.
 • Kırgınlık ve öfke, sevgi ve anlayışla yer değiştirirse, dünya daha güzel bir yer olur.
 • Kalbini kırgınlıkla değil, sevgiyle doldur; böylece iç huzurunu ve neşeni bulabilirsin.
 • Kırgınlıkların esiri olma, onları aşarak daha güçlü ve bilge bir insan ol.
 • Kırgınlıklarını unut, sevgi ve hoşgörüyü hatırla.
 • Kırgınlıklarını bırakarak, kalbine huzur ve neşe getirebilirsin.

Mevlanın Zorluk Sözleri

Mevlana’nın zorluklarla ilgili sözleri, yaşamın zor anlarında güç ve cesaret alabileceğiniz değerli düşünceler içerir. İşte Mevlana’nın zorluklarla ilgili bazı sözleri:

 • Sabır acıdır, ama meyvesi tatlıdır.
 • Zorluklar, insanın bilgelik ve güç kazanmasının en iyi yoludur.
 • Zorluklarla mücadele etmek, insanın kendi güçlerini ve potansiyelini keşfetmesine yardımcı olur.
 • Zorluklar karşısında yılmak değil, direnmek ve başarıya ulaşmak için mücadele etmek, asıl erdemdir.
 • Zorluklar, kişinin içindeki cevheri ortaya çıkarır ve büyük başarılara ulaşmak için gereken enerjiyi sağlar.
 • Zorluklarla başa çıkmayı öğrenen insan, hayatın en büyük sırlarını keşfeder.
 • Zorluklar karşısında sabırlı olmak, insanın en değerli erdemlerinden biridir.
 • Hayatta karşılaşılan zorluklar, insanın karakterini şekillendiren ve güçlendiren deneyimlerdir.
 • Zorluklar, insanın kendi içindeki güzellikleri ve değerleri keşfetmesine vesile olur.
 • Zorluklar karşısında pes etmeyen ve direnen insan, yaşamın en değerli derslerini öğrenir.

  Mevlana’nın zorluk sözleri, yaşamın zor anlarında cesaret ve güç almanızı sağlar. Bu sözlerle, zorluklar karşısında dirençli olmayı ve hayatta başarıya ulaşmak için mücadele etmeyi öğrenebilirsiniz.

Mevlana sabır ilgili sözleri

Mevlana, sabır konusunda önemli öğütler verir ve bu değerli erdemi teşvik eder. İşte Mevlana’nın sabır ile ilgili bazı sözleri:

 • Sabır acıdır, ama meyvesi tatlıdır.
 • Sabırla beklemek, en büyük zaferlerin anahtarıdır.
 • Zorluklar karşısında sabırlı olmak, insanın en değerli erdemlerinden biridir.
 • Her şeyin başı sevgi, her şeyin sonu sabır, her şeyin ortası da hoşgörüdür.
 • Sabır, insanın iç huzurunu ve dinginliğini bulmasına yardımcı olur.
 • Sabır, zorlukların üstesinden gelmek için gereken gücü sağlar.
 • Sabır ve azimle yol alan, hedefine mutlaka ulaşır.
 • Sabırsızlık, hataların ve pişmanlıkların kaynağıdır.
 • Sabır, insanın içindeki değerli cevherleri ortaya çıkarır.
 • Büyük başarılar ve değerli dersler, sabırla öğrenilir ve kazanılır.


Mevlana’nın sabır sözleri, bu değerli erdemin önemini vurgular ve zorluklarla başa çıkmak için sabırlı olmanın gerekliliğini hatırlatır. Sabır, yaşamınızı daha huzurlu ve başarılı kılmak için önemli bir anahtar olarak kabul edilir.

Mevlana’nın felsefi sözleri

Mevlana’nın felsefi sözleri, insanın iç dünyası, varoluş, düşünce ve yaşamın anlamı üzerine derin düşünceler içerir. İşte Mevlana’nın bazı felsefi sözleri:

 • İç dünyan neyse, dış dünyan da odur.
 • İnsan, yaşadığı düşüncelerle şekillenir.
 • Bir şeyi gerçekten bilmek istiyorsan, kalbine sor.
 • Düşüncelerin, sözlerin ve eylemlerin uyumlu olduğunda, huzur ve başarı elde edersin.
 • Bilgelik, bilgiyle değil, deneyimlerle kazanılır.
 • İnsanın değeri, onun başkalarına gösterdiği saygıyla ölçülür.
 • Gerçek zenginlik, maddi varlıklarda değil, manevi değerlerdedir.
 • Gözlerle görülen, kalple hissedilenlerden daha yüzeyseldir.
 • İnsanın düşmanı, kendi düşünceleridir.
 • Bir insanın düşünceleri ne kadar yüksekse, o kadar büyük hedeflere ulaşabilir.


Mevlana’nın felsefi sözleri, yaşamınıza daha derin bir anlayış kazandırabilir ve düşüncelerinizi şekillendirmenize yardımcı olabilir. Bu sözlerle, düşünce ve yaşamın anlamı üzerine kendi düşüncelerinizi geliştirebilirsiniz.

mevlana’nın efsane sözleri

Mevlana’nın efsane sözleri, yaşamın anlamı, insan ilişkileri, düşünce ve aşk üzerine derin düşünceler içerir. İşte Mevlana’nın bazı efsane sözleri:

 • Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
 • Ne olursan ol, ama önce insan ol.
 • Cömertlik ve yardım etme, insanı insan yapan değerlerdir.
 • Güzel sözler duymak istiyorsan, güzel sözler söyle.
 • Bir şeyi gerçekten bilmek istiyorsan, kalbine sor.
 • Sevgiyle yola çıkan, mutluluğa ulaşır.
 • Aşk, gönülde güneşin doğmasıdır.
 • İçinde sevgi olmayan her şey boş ve anlamsızdır.
 • Herkesin kalbinde bir aslan yatar, ama herkesin cesareti onu uyandırmaya yetmez.
 • Başkalarının yükünü hafifletmek, kendi yükünü hafifletmektir.


Bu efsane Mevlana sözleri, yaşamınıza anlam ve derinlik katabilir. Bu sözlerle, insan ilişkilerinizi ve yaşam anlayışınızı daha olumlu ve sevgi dolu bir yönde geliştirebilirsiniz.

Yazı gezinmesi

Mobil sürümden çık