1. Ana Sayfa
  2. Nedir

Mevlana’nın Eserleri Bilinen Eserleri Nelerdir?


0

Mevlana’nın eserleri nelerdir ve eserlerinin içerikleri ve konuları nelerdir hakkındaki bilgileri sizler için derledik.

Mevlana hem ülkemizde hem de tüm dünyada tanınmış bir yazar, şair ve düşünür olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda tasavvufi akım temsilcilerinden olan Mevlana hoşgörü ve barış anlayışı ile sevilen bir kişidir. En çok bilinen eserleri Mesnevi, Mektubat adlı eserleridir. 

Mevlana’nın Eserleri Bilinen Eserleri Nelerdir?
Mevlana’nın Eserleri Bilinen Eserleri Nelerdir?

Mevlana’nın Eserleri 

Mesnevi;  klasik doğu edebiyatında bulunan bir şiir tarzının adı olan mesnevi aynı vezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım türüne verilen addır. Mesnevinin diğer bir özelliği ise uzun konuların veya hikayelerin şiir yoluyla anlatılması için kafiye kolaylığı sağlaması nedeniyle Mesnevinin tercih edildiği bilinmektedir. 

Mevlâna Mesnevi’sinde 6 cilt bulunmaktadır. Mesnevi içinde tasavvufi fikirlerin yanı sıra birbiri ile ilişkilendirilmiş hikâyeler de anlatılmaktadır.

Dîvân-ı Kebir; Büyük Divân anlamına gelen ve genellikle divan şairlerinin şiirlerini topladıkları yere denilmektedir.

Mevlâna’nın birçok konudaki şiirlerin tamamı Divân-ı Kebir’de toplanmıştır. Şiirlerinin dili Farsça ve Arapça, Türkçe, Rumca olmakta ve bu dillerde şiirler yer almaktadır. 

Mektûbât; Mektuplar anlamına gelen Mektubat adlı eserinde Mevlana dönemin Selçuklu hükümdarı ve devletin ileri gelenlerine fikir vermek amacıyla kendisine sorulan ve çözülmesi istenilen dini ve ilmi konularda bilgiler vermekte olduğu 147 adet mektuptan oluşmaktadır. 

Fîhi Mâ Fih; Fîhi Mâ Fih “Ne varsa içindedir” manasına gelmektedir. Bu eser Mevlâna’nın çeşitli meclislerde yaptığı sohbetleri içermektedir. Bunların oğlu Sultan Veled tarafından bir kitapta toplandığı sanılmaktadır. Eser 61 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden bir kısmı, Selçuklu Veziri Süleyman Pervane’ye hitaben kaleme alınmıştır. Eserde bazı siyasi olaylara da değinilmiştir. Bu nedenle bu eser tarihi açıdan da büyük bir önem taşımaktadır.

Eserde cennet ve cehennem, dünya ve ahiret mürşid ve mürid, aşk ve sema gibi konular işlenmiştir.

İlginizi Çekebilir;  Ülkemizin Gelişmesi İçin Hangi Değerlere Sahip Çıkmalıyız?

Mecâlis-i Seb’a (Yedi Meclis); Mecâlis-i Seb’a adından da anlaşılacağı üzere Mevlâna’nın yedi meclisinin, yedi vaazının toplanmasından meydana gelmiştir. Mevlâna’nın vaazları, Çelebi Hüsameddin veya oğlu Sultan Veled tarafından not edilmiş ancak özüne dokunulmamak kaydı ile eklentiler yapılmıştır. Eserin düzenlenmesi yapıldıktan sonra, Mevlâna’nın tashihinden geçmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

Şiiri amaç değil, fikirlerini söylemede bir araç olarak kabul eden Mevlâna, yedi meclisinde şerh ettiği hadisleri şu konulara ayırmıştır:

1. Doğru yoldan ayrılmış toplumların hangi yolla kurtulacağı

2. Suçtan kurtuluş, akıl yolu ile gafletten uyanış

3. İnanç’daki kudret

4. Tövbe edip doğru yolu bulanların Allah’ın sevgili kulu olacakları

5. Bilginin değeri

6. Gaflete dalış

7. Aklın önemi

Bu yedi mecliste, asıl şerh edilen hadiselerle beraber 41 hadis daha geçmektedir. Mevlâna tarafından seçilen her hadis içtimaidir. Mevlâna, yedi meclisinde her bölüme “hamd-ü sena” ve “münacat” ile başlamakta, açıklanacak konuları ve tasavvufi görüşlerini hikaye ve şiirlerle cazip hale getirmektedir. Bu yol Mesnevi’nin yazılışında da aynen kullanılmıştır. 

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?