1. Ana Sayfa
  2. Nedir

Metal Nedir? Metallerin Özellikleri ve Örnekleri


0

Kimyada metal,

Kimyada metal, katyon adı verilen pozitif iyonları kolaylıkla oluşturabilen ve metalik bağ yapma eğiliminde olan bir element olarak tanımlanır.  Metaller, dövülebilirlik, esneklik, iyonlaşma ve bağlanma özellikleri gibi kimyasal ve fiziksel özellikleri ile ayırt edilirler.

Metal Nedir? Metallerin Özellikleri ve Örnekleri
Metal Nedir? Metallerin Özellikleri ve Örnekleri

Metallerin Özellikleri ve Örnekler

Metallere örnek olarak altın, alüminyum, demir ve magnezyum vb. verilebilir. Aşağıdaki özellikleri gösterirler.

    Metallerin Fiziksel Özellikleri

Metallerin temel fiziksel özelliklerinden bazıları aşağıda verilmiştir.

  • Metaller dövülerek ince levhalar haline getirilebilir.  Bu, dövülebilirlik özelliğine sahip oldukları anlamına gelir. Metal olmayanlara vurulduğunda parçalanırlar.
  • Metaller esnektir. Tellere çekilebilirler.
  • Isı ve elektriği iyi iletirler.
  • Parlak bir görünüme sahiptirler.
  • Metaller yüksek çekme mukavemetine sahiptir.  Bu, ağır yükleri tutabilecekleri anlamına gelir.
  • Seslidir.  Bu, onlara vurduğumuzda, bir zil sesi çıkardıkları anlamına gelir.
  • Metaller serttir.  Bu, kolayca kesilemeyecekleri anlamına gelir.

    Metallerin Kimyasal Özellikleri

Metallerin bazı kimyasal özellikleri aşağıda verilmiştir.

Oksijenle Reaksiyon

Metaller oksijenle reaksiyona girer ve doğada bazik olan metalik oksitleri oluşturur.

Metal + Oksijen Metal oksit

Metal oksit + su  Baz

Örnek: Magnezyum metaldir ve oksijenle reaksiyona girdiğinde magnezyum oksit oluşturur.  Magnezyum oksiti suda çözdüğümüzde magnezyum hidroksit verir.  Reaksiyonlar aşağıda verilmiştir.

+ O2 2MgO   2Mg

MgO + 2 H20 OH) (

    Sulu bir metal oksit çözeltisi, kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürür.

Su ile reaksiyon

Metaller su ile reaksiyona girer.  Bir metal su ile reaksiyona girdiğinde metal hidroksit ve hidrojen gazı oluşur.

Metal + Su Metal hidroksit + hidrojen

Örnek: Sodyum metali su ile reaksiyona girer ve sodyum hidroksit ve hidrojen gazı oluşturur.  Reaksiyon aşağıda verilmiştir.

İlginizi Çekebilir;  Altyapı Nasıl Yazılır?

Na + H20 NaOH + H2

Asitle Reaksiyon – Metaller asitlerle reaksiyona girerek tuz ve hidrojen gazı oluşturur.  Bazı metaller asitlerle kuvvetli reaksiyona girer.

Metal + Asit Metal tuzu + hidrojen

Örnek – Magnezyum metali hidroklorik asit ve magnezyum klorür ve hidrojen oluşturur. Reaksiyon aşağıda verilmiştir.

Mg + MgCl2 + H2 2HCl

Bazla Reaksiyon – Metaller, sodyum hidroksit gibi bazlarla reaksiyona girerek tuz ve hidrojen gazı oluşturur.

Metal + Baz Metal tuzu + hidrojen

Örnek: Alüminyum metal, Sodyum hidroksit ile reaksiyona girer ve sodyum alüminat ve hidrojen gazı oluşturur.  Reaksiyon aşağıda verilmiştir.

Al + NaOH NaAlO 2 + H 2 

 Yer Değiştirme Reaksiyonu

Reaktif oranı yüksek olan bir metal düşük olan bir metali tuz çözeltisinden uzaklaştırmaktadır. Bu reaksiyon çeşidine yer değiştirme adı verilir.

Örnek: Demir, bakırdan daha reaktiftir.  Böylece bakırı tuzundan uzaklaştırır.  Reaksiyon aşağıda verilmiştir.

CuSO 4 + Fe FeSO 4 + Cu

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?