1. Anasayfa
 2. Sorgulama

Maske Cezası Ödenmezse Ne Olur? (Fazla Para Ödenir mi?)


Maske Cezası Ödenmezse Ne Olur? Ülkemizde, küresel salgından kaynaklı tedbir amaçlı olarak bütün yurttaşlara maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bu zorunluluğa uymayan kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nu 282. maddesi gereğince 900 TL yönetimsel para cezası uygulanmaya başlanmıştı.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Madde 282: ‘’Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler ya da zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ilaveten kabahat oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.’’

İdari para cezası uygulanan kişiler, maske takmama cezası ile ilgili çoğu mevzuyu merak etmektedir:

 • Maske takmama cezası ödenmediğinde ne olur?
 • Maske cezası nereye ödenir?
 • Para cezasını indirimli ödemek olası mü?
 • Maske cezasına ürem uygulanır mı?
 • İdari para cezası internetten ödenebilir mi?
 • Maske cezası sorgulama nereden yapılır?
 • İdari para cezası taksitlendirilebilir mi?

Maske Takmama Cezası Ödenmediğinde Ne Olur?

İdari para cezası olan tutarın ödenme süresi, karar raporunun tebliğinden itibaren bir aydır. 6183 sayılı kanunun 51. maddesinde gereğince, süresinde ödenmeyen idari para cezalarına rötar zammı işlemektedir.

6183 Sayılı Kanun Madde 51: ‘’Amme alacağının ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen bölümüne vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için tek tek %1,6 oranında rötar zammı uygulama olunur. Ay kesirlerine isabet eden rötar zammı günlük olarak hesap edilir.

Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafınca verilen ve ceza mahiyetinde olan kamu alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan kamu alacaklarına rötar zammı uygulama edilmez.’’

İlginizi Çekebilir;  İnternetten TC Kimlik No ile Tahlil Sonucu Öğrenme

5326 sayılı kanun ile 6183 sayılı kanuna göre, yönetimsel para cezaları, yaptırım kararının kesinleşme tarihini takip eden senenin başından itibaren beş sene içerisinde öğrenim edilmez ise zamanaşımına uğramaktadır. Fakat 6183 sayılı kanunun 103. ve 104. maddelerinde zamanaşımını kesen haller ve vakit aşımını durduran haller düzenlenmiştir. Vergi Dairesi, bu düzenlemedeki yollara başvuru ederek cezanın zamanaşımına uğramasını engelleyebilir.

6183 Sayılı Kanun Madde 103: ‘’Aşağıdaki hallerde öğrenim zamanaşımı kesilir:

 • Ödeme,
 • Haciz tatbikı,
 • Cebren öğrenim ve takip muameleleri kararında meydana getirilen her çeşit tahsilat,
 • Ödeme emri tebliği,
 • Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi,
 • Yukardaki 5 sırada yayınlanan muamelelerden herhangi birinin kefile ya da yabancı kişi ve kurumlar mümessillerine tatbikı ya da bunlar tarafınca yapılması,
 • İhtilaflı kamu alacaklarında kaza mercilerince bozma sonucu verilmesi,
 • Amme alacağının teminata bağlanması,
 • Kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi,
 • İki kamu idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı kamu idaresi tarafınca borçlu kamu idaresine borcun ödenmesi için makale ile başvuru edilmesi.
 • (Ek: 25/12/2003-5035/5 md.) Amme alacağının hususi kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması.

Kesilmenin rasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren zamanaşımı tekrar işlemeye başlar. Zamanaşımının bir bozma karariyle kesilmesi durumunda zamanaşımı başlangıcı yeni vade gününün rasladığı; kamu alacağının teminata bağlanması ya da icranın kaza mercilerince durdurulması hallerinde zamanaşımı başlangıcı teminatın kalktığı ve durma süresinin sona erdiği tarihin rasladığı; takvim yılını takip eden takvim yılının ilk günüdür.’’

6183 Sayılı Kanun Madde 104: ‘’Borçlunun yabancı memlekette bulunması, hileli batkı etmesi ya da terekesinin tasfiyesi dolayısiyle ile ilgili kovuşturma yapılmasına imkân yoksa bu hallerin devamı müddetince zamanaşımı işlemez.

İlginizi Çekebilir;  Plakadan Araç Sahibi Sorgulama Nasıl Yapılır? 2023 (e-Devlet Bulma)

Zamanaşımı, işlememesi nedenlerinin kalktığı günün bitmesinden itibaren adım atar ya da durmasından evvel başlamış olan cereyanına devam eder.’’

Maske Cezası Sorgulama Nereden Yapılır?

Maske takmama cezası sorgu işlemleri e-devlet üstünden ya da interaktif vergi dairesi sisteminden yapılabilmektedir. İsterseniz şehrinizde size en yakın vergi dairesini giderek de ceza sorgulama yapabilirsiniz.

Maske Takmama Cezası Nereye Ödenir?

Maske takmama cezaları, ceza ücreti Vergi Dairesi tarafınca gerçekleşme fişi düzenlenerek kayda geçmiş ise interaktif vergi dairesi sisteminde borç detayları bölümünde gözükmektedir. Buradaki borcunuzu banka kartınız ya da kredi kartınız ile web üstünden ödeyebilirsiniz. Dilerseniz Mal Müdürlükleri, Belediyeler ve Vergi Dairelerine giderek de ödeme işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Maske Takmama Cezasına İndirim Uygulanabilir Mi?

İdari para cezası uygulanmış olan kişiler, karar raporunun bildiri edilmiş olduğu günden itibaren 15 gün içerisinde bulunulan yerdeki barış ceza mahkemesine itiraz edebilmektedir. Eğer ceza indiriminden yararlanmak istiyorsanız, bu süreç içerisinde cezanın dörtte üçünü ödeyebilirsiniz. Diğer bir deyişle, yönetimsel para cezası dörtte bir oranında indirimli olarak ödenebilmektedir. Örneğin 900 TL olan yönetimsel para cezasının peşin ödeme indirimi 675 TL’dir. 15 günlük dava süresi geçtikten sonrasında ceza ödemelerinde tenzilat uygulanmamaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Pandemi Sürecinde Para Kazandıran 20 İş Nelerdir?

Maske Takmama Cezasını Taksitlendirebilir Miyim?

Maske takmama cezası uygulanmış kişiler, maske cezasını taksitlendirmek isteyebilmektedir.

İdari para cezası karar raporunun tebliğinden itibaren bir (1) aylık kanuni ödeme süresi içerisinde, yönetimsel yaptırım kararını veren idareye vatandaş, taksitlendirme talebinde bulunulabilir. Talep, yönetim tarafınca kabul edilirse, idarî para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi şartı ile bir sene içerisinde 4 eşit taksit durumunda ödenebilir.  Bu kapsamda meydana getirilen taksitlendirme işlemlerinde güvence ve erteleme faizi aranılmamaktadır.

İlginizi Çekebilir;  McDonalds Paket Servis Kaça Kadar Açık? Mesai Saatleri Kaça Kadar? 2023

İdari yaptırım sonucuna karşı kanun yolunun son bulması halinde, kesinleşen süreler içerisinde ödenmeyen yönetimsel para cezaları takip ve öğrenim edilmek üzere Vergi Dairesi Müdürlüklerine gönderilmektedir. Vergi Dairesine aktarılan yönetimsel para cezaları için ise yazılı olarak ya da interaktif vergi dairesi üstünden elektronik ortamda taksitlendirme başvurusu imkânı vardır. Vergi Dairesi, cezayı, başvuru tarihinden itibaren 36 ayı aşmamak koşuluyla senelik %15 ürem payı uygulayarak taksitlendirebilmektedir.

Örnek taksitlendirme fiyatları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

İdari Para Cezası Tutarı Aylık Ödeme Tutarı Taksitlendirme Süresi Toplam
900 TL 517,5 TL 12 ay 1.035 TL
900 TL 49,59 TL 24 ay 1.190,25 TL
900 TL 38,02 TL 36 ay 1.368,78 TL
Maske Takmama Cezasını Taksitlendirebilir Miyim?

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  k_t_
  Kötü