1. Ana Sayfa
  2. Nedir

Konum Alınan Yol Yer Değiştirme Sürat ve Hız Hakkında


0

Oyunlarda, becerilerde, sayısal problemlerde kullanılan çeşitli kavramlar mevcuttur. Bu kavramlar bulunulan yer, başka bir yere geçiş ve bu geçişi etkileyen parametreler olan sürat ve hız gibi faktörlerdir. Bir işi yaparken birbirini tetikleyen başlangıç ve bitiş arasında değişkenlik gösteren ve bunun niteliğine etki eden çeşitli bileşenler bulunmaktadır.


Konum

Literatürde kelime anlamı olarak, bir nesne ya da canlı varlığın bulunduğu belli alan, o alan içindeki duruşu ya da durumu anlamına gelmektedir. Aynı zamanda pozisyon kavramına da karşılık gelmektedir. Fizik, coğrafya, geometri gibi derslerde o alanlara ait özellikleri niteler. Bir cismin ya da canlının konumu, başlangıç olarak tercih edilen istikrarlı bir noktaya göre alınır. Konum vektörü için başlangıç noktasına orijin de denilmektedir.

Konum Alınan Yol Yer Değiştirme Sürat ve Hız Hakkında
Konum Alınan Yol Yer Değiştirme Sürat ve Hız Hakkında


Alınan Yol

Hareket boyunca izlenilen koordinatın, toplam uzunluğu anlamına gelmektedir. Alınan yol kavramı simgesel olarak “D” sembolüyle gösterilir, yönü yoktur yer değiştirme işleminden ya daha büyüktür ya da eşit durumdadır. Belirli biz zaman içerisinde kat edilen uzunluk olarak da tanımlanabilir. Alınan yolu tespit etme formülü şu şekildedir: Alınan yol (x)= Sürat (v) Zaman.


Yer Değiştirme

Hareket eden bir nesnenin mevcut haldeki konumunun değişmesi anlamına gelir. Başka bir tabirle nesnenin ilk ve son konumu arasındaki fark olarak da nitelendirilebilir ve vektörel bir büyüklüktür. Dx şeklinde ifade edilir. Yer değiştirme ve mesafe için kullanılan SI birimi Metre olarak tanımlanır.


Sürat

Sürat ve hız sıklıkla karıştırılan kavramlardır, Sürat skaler bir büyüklük olarak tanımlanırken buna karşın hız, vektörel bir büyüklüğü ifade eder. Süratte alınan yolun bir yönü olmadığı sadece uzunluğu olduğu bilinmektedir. Bu farklar doğrultusunda, skaler bir nicelik olarak, varlığın hareketi esnasında birim zamanda kat ettiği yoldur. Süratin formülü: Alınan Yol / geçen Zaman şeklindedir. Alınan yol metre (m) cinsinden değerlendirilirken arada geçen zaman dilimi saniye (s) ile ifade edilir. Birim zaman içerisinde alınan yolun karşılığıdır.

İlginizi Çekebilir;  Ç Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri ve Bilinenlerin Türleri


Hız

Bir nesnenin birim zaman diliminde yaptığı yönlü konum değiştirmesine miktarı olarak tanımlanır. Vektörel bir nicelik olarak hesaplaması yapılır. Formülü x=V.t olarak bilinir. Birim zaman içerisindeki hız değişimine ise ivmelenme (ivme) denilmektedir.

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?