1. Anasayfa
 2. Nedir

Kimyada İndikatör Nedir? Örneklerle Anlatım


0

Kimyada İndikatör

İndikatör, asit ve bazlarla temas ettiğinde renk değişikliği gösteren maddelerdir. Laboratuvarda kullanılan en yaygın gösterge turnusoldur. Likenlerden ekstrakte edilir. Solüsyonlar halinde ya da turnusol kağıdı olarak bilinen kağıt şeritleri şeklinde bulunur. Turnusol kağıdı, kırmızı ya da mavi renktedir. Bileşiğin asit veya baz olmasına göre renk değiştirir. Mavi turnusol kağıdı asidik koşullarda kırmızıya, kırmızı turnusol kağıdı bazik koşullarda maviye döner.

Kimyada
Kimyada İndikatör Nedir? Örneklerle Anlatım

Herhangi bir göstergede renk değişikliği göstermeyen çözeltiler ne asidik ne de baziktir. Bu maddelere zaten bildiğiniz gibi nötr maddelerdir. Nötr maddelerin bazı örnekleri su, sodyum klorür, şeker vb.

Turnusol, metil portakal ve fenolftalein, aşağıdaki gibi renk değiştiren en yaygın kullanılan asit-baz göstergelerinden bazılarıdır.

Turnusol: Liken adı verilen küçük bitkilerden yapılan doğal bir boyadır. Mavi ve kırmızı turnusol çözeltileri iki farklı liken çeşidinden hazırlanır.

Turnusol kağıdı: Mavi veya kırmızı turnusol kağıdı, bir şerit filtre kağıdının mavi veya kırmızı turnusol solüsyonlarına batırılmasıyla hazırlanır. Kağıt daha sonra çözeltiden çıkarılır ve kurutulur.

Mavi turnusol kağıdı: Asidik bir çözeltide kırmızıya, bazik bir çözeltide kırmızı turnusol kağıdı maviye döner.

Fenolftalein: Renksiz bir bileşiktir. İndikatör olarak alkollü bir fenolftalein çözeltisi kullanılır. Asidik çözeltide renksizdir, ancak bazik çözeltide pembe (kırmızı) olur:

Metil portakal: Çok az miktarda katı metil portakal, sıcak suda çözülür ve süzülür. Filtrat bir gösterge olarak kullanılır. Asit çözeltilerde kırmızı, bazik çözeltilerde sarıya döner.

İndikatör Türleri Nelerdir?

Evrensel İndikatörler

Asitler veya bazlar güçlü veya zayıf olabilir. Bilim adamları, bir asit veya bazın gücünü bilmeyi çok kolaylaştırdı. 1 ila 14 arasında değişen bir pH numarası olarak bilinen farklı kuvvetler verilmiştir. Bir kuvvetli asidik ve 14 kuvvetli bazik olarak kabul edilir, 7 nötrdür. Asitler veya bazlar güçlü veya zayıf olabilir evrensel gösterge kullanarak bir çözeltinin pH’ını ölçebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir;  Adalet Kelimesinin Eş Anlamlıları Nelerdir? Örnek Cümleler

Evrensel bir gösterge, farklı pH değerleri için farklı bir renk verecek şekilde seçilen göstergelerin bir karışımıdır. Gösterge sıvı olarak kullanılabilir veya kağıda batırılabilir. Bu kağıda pH kağıdı denir.

Bir pH kağıdı bir asit veya baza batırıldığında elde edilen renk aşağıdaki tablo ile eşleştirilebilir.

Doğal İndikatörler

Zerdeçal suyu Rengi sarıdır. Asidik veya nötr çözeltilerde sarı kalır, ancak bazik bir çözeltide koyu kahverengiye döner.

Kırmızı-lahana suyu Kendisi mor renklidir, asit çözeltisinde kırmızıya, bazik çözeltide ise yeşile döner.

Bitkinin taç yaprakları gibi renkli kısımları bir süre suda kaynatılarak ve bir kısmı süzülerek indikatör çözeltiler hazırlanabilir. Bu çözelti asidik ve bazik çözeltilerde farklı bir renk verir.

Örneğin, kırmızı lahana suyu asitlerle koyu kırmızıya, nötrlerle mora ve bazlarla yeşil ve sarıya dönüşecektir. Soğan suyu da benzer renk değişiklikleri gösterir. İçinde sirke veya limon suyu bulunan bir tabağa biraz gül yaprağı ve sabun çözeltisine birkaç gül yaprağı doğrudan koyabilir ve renk farkını görebilirsiniz.

Koku İndikatörler

Soğan suyu, vanilya özü ve karanfil yağı gibi kokularının değişmesiyle numune çözeltisinin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu gösteren maddeler vardır. Bunlara koku göstergeleri denir.

Nötralleşme tepkimelerinde bir asit ve bazın tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur. Örneğin, NaOH ve HCl arasındaki nötralizasyon reaksiyonu, NaCl tuzunu ve suyu verir.

NaOH + HCl → NaCl + H 2 O

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  k_t_
  Kötü