1. Ana Sayfa
 2. Nedir

Kimya Bilimi Hangi Alanlarla Uğraşır?


0

Kimya bilimi

Kimya bilimi madde kökenli bir bilim dalıdır. Madde her ne kadar inanılmaz geniş bir skalaya ayrılıyor olsa da maddenin üretilmesinden özelliklerine sahip olmasına, incelenmesinden niteliklerine kadar pek çok detay kimya biliminin uğraş alanları dahilindedir.

Kimya Bilimi Hangi Alanlarla Uğraşır?
Kimya Bilimi Hangi Alanlarla Uğraşır?

Elbette ki maddenin farklı yapıları ve nitelikleri doğrultusunda kimya bilim dalı kendi alt dallarına da ayrılmıştır. Buna göre;

 • Biyokimya
 • Çevre kimyası
 • Gıda kimyası
 • Organik kimya
 • Anorganik kimya
 • Tıbbi kimya
 • Fizikokimya
 • Polimer kimya
 • Analitik kimya
 • Nükleer kimya
 • Adli kimya
 • Elektrokimya
 • Endüstriyel kimya
 • Agrokimya

Özellikle hayatımıza etki eden kimya bilimleri için tabii ki farklı açıklamalar yapmak mümkündür.

 • Biyokimya Nedir?

Biyokimya uğraş alanı olarak yalnızca canlı organizmaların vücutlarını hedef alır. Canlıların vücutlarında nasıl kimyasal reaksiyonlar yaşandığını gözlemleyen bilim dalıdır.

 • Fizikokimya Nedir?

Madde ile enerji arasındaki bağı baz alarak incelemeler yapan bilim dalıdır.

 • Organik Kimya Nedir?

Yalnızca organik maddeler üzerine inceleme yapan, bu maddelerin sentezlenmesini sağlayan, herhangi bir etkileşim ya da reaksiyon olup olmadığını gözlemleyen bilim dalıdır.

 • Anorganik Kimya Nedir?

Organik olmayan tüm maddelerin iç yapısını inceleyen bilim dalıdır.

 • Çevre Kimyası Nedir?

Çevre ile kimyasal maddeler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.

 • Agrokimya Nedir?

Tarım alanında kullanılmakta olan kimyasalları inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda kimyasal maddeler dışında tarımsal alanda kullanılmakta olan yöntemleri de analiz eder.

 • Polimer Kimya Nedir?

Sadece makromoleküller ve polimerler üzerinde inceleme yapan bilim dalıdır. Bunların fiziksel yapısına, kimyasal yapısına, sentezlerine odaklanır.

Teknik olarak bakıldığında hayatımıza dokunan pek çok alanda kimya bilimine rastlamak mümkündür. Ki burada yalnızca madde değil maddenin gerek enerjiyle gerekse çevreyle tüm reaksiyonları göz önüne alınarak incelemeler yapılır.

İlginizi Çekebilir;  İyonizasyon Nedir? Deiyonizasyon Ne Demek?

Kimya Biliminin Genel Uğraş Alanları

Güncel olarak hayatımızda kimyanın kesişmediği bir küme bulmak son derece zordur. Ancak eğitim alanı, üretim alanı ve sağlık sektörü tam anlamıyla kimyadan ayrılamayacak bir noktada irdelenebilir.

 • Maddelerin nasıl bağlar kurduklarını analiz eder
 • Maddenin ortaya çıkarılması, incelenmesi ve işlenmesi ile ilgilenir
 • Yeni bir maddenin oluşumu için çalışmalar yapar
 • Yeni oluşturulmuş bir maddenin kullanımını belirler, işler ve üretir
 • Maddelerin sahip oldukları fiziksel özellikleri şekillendirir
 • Sağlık sektöründe ilaç üretiminin ana merkez noktası kimya bilimidir
 • Eğitim öğretim noktasında da ders olarak Kimya eğitimi verilmektedir.

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?