1. Anasayfa
 2. Nedir

Katıların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?


0

Katıların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Katı hal, maddenin hallerinden sadece biridir. İlkokulda maddenin üç halde olduğunu öğrendik: katı, sıvı ve gaz. Ancak, sınıflarda ilerledikçe kavramlar daha karmaşık hale geliyor ve öğrenilecek daha çok şey var. Bu derste, katı hal kavramına daha geniş anlamda bakacağız ve katıların nitelikleri ve çeşitleri gibi temeldeki tüm terminolojiyi anlayacağız.

Katıların
Katıların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Bu yazımızda katı, sıvı ve gazın özelliklerini öğreneceğiz. Katıların belirgin özellikleri onları sıvılardan ve gazlardan ayırır. Örneğin, yüzeylerine uygulanan herhangi bir kuvvete dayanma kabiliyetine sahiptirler. Bununla birlikte, bir molekülün katı hali, düzenleri ve aralarındaki kuvvetler gibi atomik özelliklerden büyük ölçüde etkilenir. Maddenin katı hali hakkında daha fazla bilgi edinmek için makaleyi okuyun.

Katıların Genel Özellikleri Nelerdir?

Katıların özellikleri çoktur. Katılığı işleyen ve dolayısıyla belirli bir şekle ve hacme sahip olan bir madde şeklidir. Kinetik moleküler modele göre, katılar kendilerini oluşturan parçacıkların düzenli bir düzenine sahiptir. Bu parçacıklar, nispeten güçlü kuvvetler tarafından bir arada tutuldukları için sabit konumlarda bulunurlar.

Katıların bazı önemli özellikleri şunlardır:

 • Katıların belirli bir kütlesi, şekli ve hacmi vardır.
 • Katılar rijitliğe sahiptir.
 • Katılar neredeyse sıkıştırılamaz.
 • Katıların yoğunluğu sıvıların ve gazların yoğunluğundan fazladır.
 • Katıların çoğu ısıtıldığında sıvı hale gelir ve bu süreç erime olarak bilinir. Erime noktası, katının sıvıya dönüştüğü sıcaklıktır. Katının erime noktası, katının doğasına ve katının erime noktasına çok geniş ölçüde bağlıdır. Genellikle katıların yoğunluğu yüksektir.
 • Katıların moleküller arası kısa mesafeleri ve güçlü moleküller arası kuvvetleri vardır.
 • Katılar, sıvı ve gazlara kıyasla çok yavaş yayılır.
İlginizi Çekebilir;  Bebeklerde 9 Ay Aşısı Ateşe Neden Olur mu? Doktorlar Ne Diyor?

Maddenin Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Katılar, içlerindeki parçacıkların düzenlenmesine dayalı özelliklerine sahiptir. Parçacıklar sıkı bir şekilde paketlendiğinden ve boşluklar oldukça sıkı olduğundan, onları diğer parçacıklardan ve maddenin diğer hallerinden fiziksel olarak farklı kılan belirli özelliklere sahiptir.

Katıların fiziksel özellikleri şunlardır:

Katıların belirli bir şekli ve hacmi vardır. Bunun nedeni, katılardaki parçacıkların aralarında güçlü, çekici kuvvetler olmasıdır. Katılardaki parçacıklar, onlara mükemmel bir şekil veren sabit bir yer etrafında titreşir. Parçacıklar titreştiği ve aynı yerde kaldıkları için, maddenin sabit bir hacmine sahip oldukları belirli bir alanı taşırlar.

Katılar doğada sıkıştırılamaz ve katıdır. Katıların bu katılık doğası, parçacıkların aralarında tuttuğu yüksek ve güçlü moleküller arası çekimden türetilir. Bir maddeyi katı yapan moleküller, onları katı ve sıkıştırılamaz yapan yüksek oranda paketlenmiştir.

Katılar diğer madde formlarından daha yoğundur. Bu aynı zamanda moleküler düzenleme ve parçacıkların kendi aralarında tuttukları güçlü moleküller arası kuvvetlerden kaynaklanmaktadır. Fiziksel özelliklerin yoğunluğu, fiziksel maddenin sahip olduğu kütle ve hacme bağlıdır.

Katılar, parçacıkları arasında onlara mükemmel ve katı bir şekil ve yapı veren daha güçlü bir moleküller arası kuvvet tutar.

Katılarda difüzyon süreci neredeyse ihmal edilebilir. Moleküller o kadar yoğun ve sıkı bir şekilde paketlenmiştir ki, başka bir katı parçacığın içine yerleştirilme veya yayılma şansı yoktur. Difüzyon işlemi katılarda son derece yavaştır.

Kompakt olarak paketlenmiş parçacıklar, aralarında bir bozulma meydana getirmek için yüksek enerji gerektirir. Güçlü moleküller arası kuvvetler nedeniyle, katıların erime ve kaynama noktaları daha yüksektir.

Katıların sahip olduğu fiziksel özellikler, parçacıkların kendi aralarında tuttuğu moleküller arası çekim kuvvetleri tarafından düzenlenir. Katılarda tanecikler arasındaki moleküller arası mesafe çok kısadır, bu nedenle tanecikler birbirlerini kendi aralarında çok güçlü tutarlar. Katılar, güçlü moleküller arası kuvvetlere sahip olma faktörü nedeniyle doğada oldukça katı ve kararlıdır.

İlginizi Çekebilir;  Kırgızların Sosyal Yaşamları ve Dil Özellikleri Nelerdir?

Katıların Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Katılar, diğer fiziksel maddelerden farklı olarak, moleküler konumlandırma tarafından düzenlenen farklı bir yapıya sahiptir. Yapısal sertlikleri ve şekil veya hacim değiştirmeye karşı dirençleri ile kategorize edilirler. Maddenin diğer hallerinden farklı olarak, katılardaki moleküller, başka parçacıklara dönüşmek için kendi aralarında akmaz veya yayılmaz. Güçlü moleküller arası kuvvetler nedeniyle, kimyasal özelliklerden de etkilenen sert bir yapıya sahiptirler.

Maddenin fiziksel özellikleri, parçacıkların sahip olduğu iç kimyasal değişimlerin veya kimyasal özelliklerin sonucudur.

Katı maddelerin yapısal katılığı, parçacıklar arasında güçlü moleküller arası kuvvetlerin varlığından kaynaklanmaktadır. Bu çekim kuvveti, moleküllerin birbirleri arasında tuttukları kavrama nedeniyle oluşur. Bu güçlü moleküler bağ, molekülün parçacıkları arasında kısa mesafelerin bulunması nedeniyle oluşur.

Fiziksel bir özellik olan yüksek erime ve kaynama noktası, parçacıklara uygulanan dış fiziksel koşullar nedeniyle parçacıklar arasında meydana gelen kimyasal dağılmanın sonucudur. Katıların erimesi ve kaynaması daha uzun veya daha uzun zaman alır. Katılarda konumlanma ve yapısal esnekliğin çok daha az olması, daha yüksek erime ve kaynama noktalarına neden olmasıyla düzenlenir.

Parçacıkların kesin boyutu, şekli ve hacmi, güçlü hidrojen-hidrojen, güçlü moleküller arası çekim kuvvetleri ve aralarında bulunan güçlü dipol-dipol çekiminden kaynaklanmaktadır.

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  k_t_
  Kötü