1. Anasayfa
 2. Nedir

İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları


0

İslam medeniyeti ilk kuruluşundan itibaren eğitime ve öğrenime çok önem vermiş ve bu bakımdan birçok tarzda eğitim sistemleri geliştirmiştir. İslam medeniyetlerinde öne çıkan eğitim kurumları ve bunların özellikleri nelerdir hakkındaki bilgileri sizler için hazırladık.

Hazreti Peygamberin gelişi ile başlayan İslam medeniyeti Hazreti Muhammed (sav) başlatmış olduğu eğitim çalışmaları ile bu alana büyük önem vermiştir. Daha sonra da birçok İslam medeniyeti bu yöntemi örnek almış ve çeşitli devletlerde bu yönde çalışmalar yapılmış hatta günümüze kadar ulaşmıştır.

İslam
İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları

Mescit-Cami: Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından kurulan ve  İslam’ın ilk dönemlerinde İslam ve İslami ilimleri öğreten bir kurum olmuştur.  Mekke’de olumsuz şartlara rağmen eğitim öğretim faaliyetlerini bu mescitte yürütülmüştür. 

 Hicret sonrasında Medine de Hz. Peygamber (s.a.v.) ilk olarak bir mescit inşa etmiş ve buna da Mescid-i Nebi (Peygamber Mescidi) adı verilmiştir. Mescidi Nebevinin en önemli özellikleri  bitişik olarak yapılan ve suffe denilen bölümlerde eğitim öğretimin yürütülmesidir. 

 Suffe kavramı böylece İslam medeniyetinin ilk eğitim kurumu olarak kabul edilmektedir. Bu eğitim kurumlarında ikamet eden gençler ilim tahsili yapmışlardır. 

Mektep: Mektepler birçok İslam devletinde kurulmuş eğitim kurumlarıdır. Bugünkü karşılıkları ise ilkokul seviyesinde okuma yazma eğitimlerinin yer aldığı okuldur.

Medrese: Medrese eğitim kurumları arasında günümüze kıyasla yükseköğretim faaliyetlerinin yapıldığı kurumlardır. Çok eski dönemlerde medreselere rastlanmaktadır. Buna göre ülkemizde ilk hicri 5. Asırda Selçukluların kurduğu Nizamiye Medreseleri yer almaktadır.

 Medreseler birçok devlette ve merkezde yer almış ve buralardan çok ünlü bilim adamları ve alimler yetişmiştir. Başlıca Medreseler Kurtuba, Bağdat, Horasan, Maveraünnehir, Semerkand, Buhara, Mısır, Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Edirne, Elâzığ şehirlerinde kurulmuştur. 

Daru’l-Kurra:  Kelime olarak Kuran okuyanın evi veya kapısı anlamına gelen eğitim kurumları Kur’an öğretilmek ve hâfız yetiştirilmek amacıyla kurulmuştur. Bu mekteplerin, kıraat eğitimi yapılan medrese veya bölümlerin genel adına da darulkurra denilmiştir. 

İlginizi Çekebilir;  Fıkra Nedir? Özellikleri Nelerdir? Makale ile Farkları

İslam dininde hafızlık eğitimine büyük önem verilmiş ve ilk dönemlerden itibaren hafızlık eğitimi daru’lkurra ismiyle kurum haline getirilmiştir. 

Daru’l-Hadis:  İslam medeniyetlerinde dinin kaynağı olarak kabul edilen hadisleri öğrenmek ve öğretmek amacıyla Hadis ilimlerinin öğretildiği ve hadis ilimlerinde uzmanların yetiştirildiği yüksek öğretim kurumları oluşturulmuştur. Burada verilen Hadis dersleri mescitlerde o şehrin hadisçileri (muhaddis) tarafından verilen hocalar ile öğretilmiştir.

Beytü’l-Hikme: İslam medeniyetlerinde eğitim kurumları arasında yüksek öğrenim alanındaki ilk eğitim kurumu beytül hikmedir. İlk olarak  Abbasi halifeleri Harun Reşid ve Me’mun döneminde kurulmaya başlanmış daha sonra bu eğitim kurumlarında Yunanca eserlerin Arapçaya tercüme edilmesi sayesinde bilimsel anlamda gelişmeler yaşanmıştır. 

Kütüphane: Geçmiş dönemlerde yazılı eserlerin az olması nedeniyle az rastlanan kütüphaneler daha sonraları eğitim kurumları içerisinde ve dahilinde yer almaktadır. İslam medeniyeti kütüphanelerinde daha çok İslami ilimlerin yer aldığı eserler bulunmaktadır. 

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  k_t_
  Kötü