1. Anasayfa
 2. Nedir

Hz. Lokman’ın (a.s.) Kimdir? Hayatı Hakkında Bilmeniz Gerekenler


0

Hz. Lokman, namı diğer Lokman Hekim kimdir? Kur’an-ı Kerim’de de adı geçen bu kişinin hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Lokman suresinin 12.ve 13.ayetinde ismi geçen bu örnek kişi, herkese doğruyu öğrettiği için yüce Kitabımızda da bahsedilmiştir. Kitabımızda, bu şahsa hikmet bahşedilmiş ve Salih bir kul şeklinde tanıtılmıştır.

Hz. Lokman, Davud Peygamber döneminde hayatını sürdürmüş, bilge kişiliği ile tanınıyordu. Bazı rivayetler O’nun da Peygamber olduğunu söylese de henüz kesinliği kanıtlanamamıştır. O kadar bilgili ve bilge bir kişiydi ki birçok kişiye nasihatler veriyor, yanlıştan dönmelerine yardımcı oluyordu. Herkes herkesin dilini anlayamaz, ama Hz. Lokman, karşısındakinin nasıl anlayacağını bilir, o şekilde anlatır, örnekler vererek nasihatlerde bulunurdu. Özellikle oğluna vermiş olduğu nasihatler günümüzde bile halen konuşulmaktadır. 

Hz. Lokman’ın (a.s.) Kimdir? Hayatı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Hz. Lokman’ın (a.s.) Kimdir? Hayatı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Onun öğütleri o kadar iyi ve doğruydu gibi Hz. Lokman’ın sözleri bir destan oldu. Zahiri ve batini hekimlerinin üstadı olarak görülür. Hatta bazı kaynaklarda Eyyüb (a.s) ile kan bağı olduğu bilinmektedir. O dönemdeki peygamberlere de çok büyük destekleri olmuştur. 

Bazı kaynaklar ise farklı söylentilerle doludur. Cahiliye şiiri, kısas-ı enbiya gibi önemli kaynaklarda, Hz. Lokman gibi çok bilgili zatların olduğu, bazı bilgilerin bu kişilerle Hz. Lokman arasında karışıklığa neden olduğu düşünülmektedir. 

Lokman Hekimlerden birisi Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen, hikmet sahibi Salih kişidir. Arap şiirilerinde de Lokman b. Ad ismiyle 2 farklı kişi de geçmektedir ama Kur’an’daki kişiyle alakası yoktur. 

İslâm’dan önce Araplar arasında uzun ömrü, bilgeliği ve darbımeselleriyle temayüz eden Lokman, Câhiliye dönemi şiirlerinde Hz. Hûd’un (a.s.) kavmine adını veren Âd’a nisbetle Lokmân b. Âd olarak geçmekte, ancak İslâmî kaynaklarda bu zatın Kur’an’da zikredilen Lokman olmadığı belirtilmektedir, (Câhiz, I, 126; Fîrûzâbâdî, VI, 90) Hz. Lokman’ın Kur’an’da örnek bir şahsiyet olarak takdim edilmesi onun Arap toplumunca bilindiğini göstermektedir.

İlginizi Çekebilir;  İl Yönetiminin Başında Bulunan En Yetkili Görevli Kimdir? Görevleri Nelerdir?

Lokman Hekim diye bildiğimiz bu kişi bir Peygamber ya da veli olarak anılır. Lakin İslâm âlimleri ortak bir noktada şu fikri benimsemiştir: O’nun peygamber olmadığı ama hikmet ve takva sahibi, tefekkür ehli, sâlih bir zât olduğu kanaatindedir.

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?
 • 1
  _yi
  İyi
 • 0
  k_t_
  Kötü