1. Anasayfa
 2. Nedir

Homozigot ve Heterozigot Nedir? Özellikleri ve Farkları


0

Homozigot Nedir?

İnsan aynı gene sahiptir.  Bununla birlikte, Genlerin sayısı çeşitlidir ve bu, fiziksel yapımızı, sağlığımızı ve özelliklerimizi kontrol eder.  Her varyasyona Alel denir ve her birey, her gen için biri biyolojik babasından diğeri biyolojik annesinden olmak üzere iki alel miras alır.

Homozigot terimi, aynı anlamına gelen Homo ve belirli türden zigotlara sahip olmak anlamına gelen zigos olmak üzere iki kelimenin birleşimidir.

Bir genin alelleri aynıysa, birey o spesifik gen için Homozigottur.  Örneğin, ela kahverengi gözlere neden olan belirli bir gen için iki özdeş veya benzer Alele sahip olabilirsiniz.

Bazı Aleller baskındır ve daha belirgindir, bazı Aleller zayıftır ve güçlü Aleller tarafından baskılanırlar.  Bununla birlikte, bir Homozigot Genotipte, birey ya Homozigos baskın (RR) olarak bilinen iki baskın Alel veya Homozigot zayıf (rr) olarak bilinen iki güçsüz Alel barındırdığından, bir baskın ve bir güçsüz Alel arasında etkileşim meydana gelmez.

Homozigot Özellikleri

 • Bir diploid organizma, her bir genin aynı Alelinin iki aynı veya özdeş kopyasını taşıyorsa, burada Aleller belirli bir özelliği kodluyor olabilir ve buna Homozigot Genotip denir.
 • Homozigot Genotip, belirli bir özellik için ya baskın ya da zayıf olan benzer, ancak yalnızca bir tür Alel taşır. Örnek: RR ya da rr
 • Bir Homozigot birey, Homozigot baskın veya Homozigot zayıf olabilir.
 • Homolog Alelde kendi kendine döllenme, nesiller boyunca aynı veya benzer özelliklerin tekrarı ile sonuçlanır.
 • Bir Homozigot Alel için sadece bir tür gamet üretilir.
 • Homozigot koşuluna sahip hücreler veya organizmalar, homozigotlar olarak bilinen terimin kapsamına girer.
 • Homozigot Genotipler, eşeysiz yollarla çoğalan organizmalarda gözlenir.
İlginizi Çekebilir;  Kitap Okumak Hakkında Atasözü ve Özdeyişler

Heterozigot Nedir?

Her genin iki Aleli miras aldığını biliyoruz ve tek fark Alellerin versiyonlarıdır.  Heterozigot terimi iki kelimenin birleşimidir – ‘farklı’ anlamına gelen Hetero ve ‘belirli bir türde zigotlara sahip olma’ anlamına gelen zigot kelimesidir.  Bu, homolog Kromozomlarda bulunan iki farklı Alel ile sonuçlanır.

Heterozigot Genotipe sahip bir birey iki Alel (Rr) versiyonuna sahip olacaktır.  Örneğin, saç rengi açısından, bir Heterozigot birey, kahverengi saç için bir Alele ve kızıl saç için bir Alele sahip olabilir.  İki Alel arasındaki ilişki, bir taşıyıcının sahip olduğu özellikleri de belirleyen bir bireyde ifade edilen özellikleri etkiler.

Heterozigot Özellikleri

 1. Bir diploid organizma, Alellerin belirli bir özelliği kodladığı durumlarda, her bir genin baskın veya regresif Alellerinin iki farklı kopyasını taşıyorsa buna Heterozigot Genotip denir.
 2. Heterozigot Genotip, belirli bir özellik için farklı Aleller taşır.  Hem baskın hem de zayıf Alelleri içerir. Örnek- Rr
 3. Bir bireydeki Heterozigot Aleller, tam baskınlık ve birlikte baskınlık veya eksik baskınlık davranışı gösterebilir.
 4. Heterozigot Alelde kendi kendine döllenme, sonraki nesiller boyunca farklı özellik kombinasyonları ile sonuçlanır.
 5. Heterozigot Alel için iki tip gamet üretilir.
 6. Heterozigot duruma sahip hücreler veya organizmalar, heterozigotlar olarak bilinen terimin kapsamına girer.
 7. Heterozigot Genotipler, cinsel yolla üreyen hayvanlarda gözlenir.

Homozigot ve Heterozigot Arasındaki Fark

İnsanlarda iki takım Kromozom vardır – Heterozigot ve Homozigot. Homozigot ve Heterozigot terimleri, Alel çiftlerini tanımlamak için kullanılır. Homozigot bir birey, iki özdeş (RR veya rr) Alel kümesi taşırken, Heterozigot bir birey farklı Aleller (Rr) taşır.

Örneğin, iki Alel içeren saç renginin genini ele alalım, bir Alel kodu siyahtan (r), diğer Alel kodu siyahtan (R) sorumludur.  Homozigot bireyler, RR veya rr olmak üzere homolog bir Kromozom çifti üzerinde aynı renk Alele sahip olacak ve Heterozigot bireyler, Rr gibi bir homolog Kromozom çifti üzerinde farklı Aleller tutacaktır.

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  k_t_
  Kötü