1. Ana Sayfa
 2. Nedir

Hakka Suresi Arapça Latince Okunuşu! Türkçe Anlamı, Faziletleri ve Sırları


0

Hakka Suresinin kaçıncı sayfa ve cüzde

Hakka Suresi Nerede İnmiştir?

Hakka suresi 565.sayfada başlar ve 567.sayfada sona erer. 52 ayetten oluşan bu sure 29.cüzde bulunur ve Mekke döneminde nüzul olmuştur. İndirilme nedeni kaçınılmaz kıyamet gününü insanlara anlatmaktır. 

Hakka Suresi Arapça Latince Okunuşu! Türkçe Anlamı, Faziletleri ve Sırları
Hakka Suresi Arapça Latince Okunuşu! Türkçe Anlamı, Faziletleri ve Sırları

Hakka Suresi Arapça Latince Okunuşu

1. Elhakkatu.

2. Melhakkatu.

3. Ve ma edrake melhakkatu.

4. Kezzebet semudu ve ‘adun bilkari’ati.

5. Feemma semudu feuhliku bittağıyeti.

6. Ve emma ‘adun feuhliku birıyhın sarsarin ‘atiyetin.

7. Sahhareha ‘aleyhim seb’a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feterelkavme fiyha sar’a keennehum a’cazu nahlin haviyetin.

8. Fehel tera hehum min bakıyetin.

9. Ve cae fir’avnu ve men kablehu velmu’tefikatu bilhatıeti.

10. Fe’asav resule rabbihim feehazehum ahzeten rabiyeten.

11. İnna lemma tağalmau hamelnakum fiylcariyeti.

12. Linec’aleha lekum tezkireten ve te’ıyeha uzunun va’ıyetun.

13. Feiza nufiha fiysuri nefhatun vahıdetun.

14. Ve humiletil’ardu velcibalu fedukketa dekketen vahıdeten.

15. Feyevmeizin veka’atilvakı’atu.

16. Venşakkatissema’u fehiye yevmeizin vahiyetun.

17. Velmeleku ‘ala ercaiha ve yahmilu ‘arşe rabbike fevkahum yevmeizin semaniyetun.

18. Yevmeizin tu’radune la tahfa minkum hafiyetun.

19. Feemma men utiye kitabehu bi yemiynihi feyekulu haumu’krau kitabiyeh.

20. İnniy zanentu enniy mulakın hısabiyeh.

21. Fehuve fiy ‘ıyşetin radıyetin.

22. Fiy cennetin ‘aliyetin.

23. Kutufuha daniyetun.

24. Kulu veşrebu heniyen bima esleftum fiyl’eyyamilhaliyeti.

25. Ve emma men utiye kitabehu bişimalihi feyekulu ya leyteniy lem ute kitabiyeh.

26. Ve lem edri ma hısabiyeh.

27. Ya leyteha kanetilkadıyete.

28. Ma ağna ‘anniy maliyeh.

29. Heleke ‘anniy sultaniyeh.

30. Huzuhu feğulluhu .

31. Summel cehıyme salluhu.

32. Summe fiy silsi letin zer’uha seb’une zira’an feslukuhu.

33. İnnehu kane la yu’minu billahil’a zıymi.

34. Ve la yehuddu ‘ala ta’amil miskiyni.

İlginizi Çekebilir;  Bakara Suresi Kaçıncı Cüz Kaçıncı Sayfada?

35. Feleyse lehulyevme hahuna hamiymun.

36. Ve la ta’amun illa min ğısliynin.

37. La ye’kuluhu illelhatıune.

38. Fela uksimu bima tubsırune.

39. Ve ma la tubsırune.

40. İnnehu lekavlu resulin keriymin.

41. Ve ma huve bikavli şa’ırin kaliylen ma tu’minune.

42. Ve la bilkavli kahinin kaliylen ma tezekkerune.

43. Tenziylun min rabbil’alemiyne.

44. Velev tekavvele ‘aleyna ba’dal’ekaviyli.

45. Leehazna minhu bilyemiyni.

46. Summe lekata’na minhulvetiyne.

47. Fema minkum min ehadin ‘anhu haciziyne.

48. Ve innehu letezkiretun lilmuttekıyne.

49. Ve inna lena’lemu enne minkum mukezzibiyne.

50. Ve innehu lehasretun ‘alelkafiriyne.

51. Ve innehu lehakkulyakıyni.

52. Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

Hakka Suresi Türkçe Meali Anlamı

 • Kaçınılmaz Gerçek! 
 • Kaçınılmaz Gerçek nedir? 
 • Ve Kaçınılmaz Gerçeğin ne olduğunu anlamanı sağlayan şey! 
 • Semud ve Âad (kabileleri) gelecek hükmü inkâr ettiler. 
 • Semud’a gelince, onlar yıldırımla helak oldular. 
 • Ad’a gelince, onlar şiddetli bir rüzgar tarafından helak oldular; 
 • Allah, yedi gece, sekiz gün peş peşe onların aleyhine saldı ki, kavminin içi boş hurma dalları gibi ölü yattığını göresin. 
 • (Ey Muhammed) onlardan bir kalıntı görebiliyor musun? 
 • Firavun ve ondan öncekiler ve altüst olmuş meskenlerin halkı aynı büyük günahı işlediler. 
 • Ve Rablerinin Resûlüne isyan ettiler, o da onları şiddetli bir azapla cezalandırdı. 
 • Biz (Nuh Tufanı’nın) suyu taştığı zaman sizi (insanları) yüzen gemide taşıdık. 
 • Onu sizin için öğretici bir olay kılalım ve kulaklar onun hafızasını korusun diye. 
 • Sonra bir üflemeyle (birincisi) sûra üfürüleceği zaman, 
 • Yer ve dağlar yükseltildikten sonra sadece bir darbeyle ezildiğinde, 
 • O gün o şüphe götürmez olay vuku bulacaktır; 
 • Ve gök yarılacak. O gün gök çok çelimsiz olacaktır. 
 • Melekler yanlarındadır ve sekizi o gün Rabbinin arşını onların üstünde tutar. 
 • Gün Kıyamete götürüleceksiniz, sizden hiçbir sır gizlenmeyecektir. 
 • Sonra kitabı sağ tarafından verilene gelince, der ki: Alın, kitabımı okuyun! 
 • Hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. 
 • O zaman mutlu bir durumda olacak 
 • yüce bir bahçede, 
 • Cennet ehlinin meyveleri yetişsin diye salkımları sarkacak. 
 • ‘Geçmiş günlerde yaptıklarınızın karşılığı olarak gönlünüzce yiyip için’ denilir. 
 • Defteri sol tarafından verilene gelince: Ah, keşke kitabım bana verilmeseydi, der. 
 • Ve ben hesabımı fark etmemiştim! 
 • Keşke benim sonum ölüm olsaydı! 
 • Servetim bana fayda vermedi, 
 • Gücüm benden gitti. 
 • Emir verilir: Onu yakalayın ve kelepçeleyin. 
 • Sonra onu alevli ateşe atın. 
 • sonra onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincirle bağla. 
 • Muhakkak ki O, büyük olan Allah’a inanmazdı. 
 • açları doyurmayı asla teşvik etmedi, 
 • yani bugün burada gerçek bir arkadaşı yok, 
 • ve sahip olduğu tek yiyecek pislik 
 • Günahkarlardan başkası yemez. 
 • Gördüğün her şey üzerine yemin ederim ki, 
 • Ve görmediğin her şey 
 • Ki o, gerçekten şanlı bir elçinin sözüdür. 
 • bir şairin sözleri değil – ne kadar az inanıyorsun! 
 • ne de bir falcının sözleri – ne kadar az şey düşünüyorsun! 
 • Bu Kur’an, Âlemlerin Rabbinden indirilen bir mesajdır: 
 • Ve (Muhammed (sav), Bize (Allah’a) karşı yalan bir söz uydurmuş olsaydı, 
 • Biz onu mutlaka sağ elinden yakalardık. 
 • Ve muhakkak onun kalbinin damarını kesmeliyiz: 
 • Ve hiçbiriniz Bizi ondan alıkoyamazdınız. 
 • Şüphesiz o, Allah’tan korkanlar için güzel bir öğüttür. 
 • Andolsun ki, içinizden bir kısmının onu yalanlayacağını biliyoruz. 
 • Bu, kâfirler için büyük bir pişmanlık kaynağı olacaktır. 
 • Ve gerçekten o, kesin olan bir gerçektir. 
 • O halde En Büyük Rabbinin adını tesbih et. 
İlginizi Çekebilir;  Ava Giden Avlanır Atasözünün Anlamı

Hakka Suresi Faziletleri ve Sırları

Resulullah (s.a.v) bir rivayette Hakka suresini okuyanın günahlarının yükünün hafifleyeceğini bildirmektedir.  Başka bir yerde kutsallığı diyor ki, Kim Hakka suresinin tamamını okursa, vücudunun her yeri nur olur. 

İmam Bakır’dan (a.s) bir başka rivayette, Müslümanlara Hakka suresini sık sık okumaları tavsiye edilmiştir, çünkü bu surenin farz ve nafile namazlarda okunması, onların Allah’a ve Resulüne (s.a.v) olan inançlarının bir göstergesidir. Rabbine kavuşuncaya kadar imanı sağlamdır.

Ayrıca Hakkâ suresinin, hamile kadının karnında taşıdığı çocuğunu korumaya yardımcı olduğu ve onu akıllı hale getirdiği de zikredilmiştir. Düşmanlardan koruma gibi faziletleri ve faydaları da vardır.

Hakka Suresi Tefsiri Konusu

 • Kıyamet Günü ve Kıyamet Günü’nün Tanımı.
 • Salih insanlar ve mükafatları.
 • Günahkar insanlar ve cezaları.
 • Kur’an, Peygamber’in değil, Allah’ın sözüdür ve Allah’tan korkanlar için bir öğüttür.

Birinci bölüm ahiret hakkında, ikinci bölüm ise Kuran’ın Allah’tan bir vahiy olduğu ve Peygamber’in Allah’ın gerçek bir Resulü olduğu hakkındadır. Birinci bölüm, Kıyametin gelişinin ve ahiretin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olarak gerçekleşmesi gereken bir hakikat olduğu iddiasıyla açılır. Allah’ın insanlara dünya hayatından sonra ikinci bir hayat vermesinin asıl amacı, tüm insanların Rablerinin huzuruna çıkacakları, hiçbir sırrının gizli kalmadığı ve her insanın defterinin kıyamet gününden bir sahne ile anlatılmaktadır. 

 Bir gün Rableri katında yaptıklarının hesabını vereceklerini idrak ederek dünyada hayatlarını geçirenler, dünyada salih amel işleyenler ve ahirette de afiyetlerini önceden temin edenler, sevinecekleri zaman sevineceklerdir. Beraat ettiklerini ve sonsuz cennet saadetine kavuştuklarını görürler. Bilakis, Allah’ın hakkını tanımayan ve insanların hakkını yemeyenleri Allah’ın azabından kurtaracak kimsesi yoktur ve cehenneme atılırlar.

İkinci bölümde Mekkeli kâfirlere hitaben şöyle denilmektedir: “Siz bu Kur’an’ı bir şairin ya da falcının sözü sanıyorsunuz, oysa o Allah’ın indirdiği ve O’nun yüce Resulü tarafından takdim edilen bir Vahiydir. Ona tek başına bir kelime eklemeye veya silmeye gücü yetmez. Eğer ona kendi aklından bir şey uydurursa, şah damarını keseriz.”

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?