1. Ana Sayfa
  2. Sözler

Güzellik ve Çirkinlik Sözleri: İçsel Değerlerin Dışavurumu


Güzellik ve Çirkinlik Sözleri Her insanın güzellik ve çirkinlik kavramları üzerinde kendi algıları ve değerlendirmeleri vardır. Bu algılar, kişinin yetiştirildiği kültür, çevre, ve kişisel deneyimlerine dayanır. Ancak genel olarak, toplumlar genellikle neyin güzel ve neyin çirkin olduğu konusunda belirli standartlara sahip olmuşlardır.

Fakat unutmayalım ki, güzellik ve çirkinlik sadece dış görünüşle ilgili değildir. Aslında, bu kavramlar çok daha karmaşıktır ve genellikle bir kişinin karakteri, değerleri ve iç dünyasıyla bağlantılıdır. İşte bu nedenle, bu yazıda güzellik ve çirkinlik hakkındaki geleneksel anlayışımızı genişleteceğiz.

Güzellik kavramı genellikle dış görünüşle ilgili olmasına rağmen, aslında bu kavramın çok daha geniş bir anlamı vardır. Güzellik, bir kişinin içinden gelen bir özelliktir ve bu genellikle nezaket, dürüstlük, iyimserlik ve diğer olumlu nitelikler şeklinde kendini gösterir. Bu nedenle, gerçek güzellik dış görünüşten çok daha fazlasını ifade eder.

Çirkinlik kavramı genellikle olumsuz bir nitelik olarak algılanır. Ancak, bu kavramın da içsel bir yönü vardır. Çirkinlik, genellikle kıskançlık, kötümserlik, kötü niyet ve diğer olumsuz niteliklerle bağlantılıdır. Bu nitelikler, bir kişinin dış görünüşünü çirkinleştirebilir, hatta en güzel görünen kişiyi bile çirkin gösterebilir.

Bu nedenle, güzellik ve çirkinlik kavramları üzerinde düşünürken, sadece dış görünüşe odaklanmak yerine, bir kişinin iç dünyasına ve karakterine odaklanmak önemlidir. Gerçek güzellik ve çirkinlik, bir kişinin eylemlerinden, tutumundan ve karakterinden kaynaklanır.

Güzellik ve çirkinlik hakkında düşünürken, toplumun belirlediği standartların ötesine geçmeliyiz. Güzellik ve çirkinliğin gerçek tanımları, bir kişinin dış görünüşünün ötesine geçer ve içsel değerlerine, karakterine ve ruhuna dayanır. Bu bakış açısı, güzellik ve çirkinlik kavramlarına daha geniş ve kapsamlı bir anlayış getirir.

Sonuç olarak, güzellik ve çirkinlik hakkındaki anlayışımızı genişletmeli ve bu kavramların yalnızca dış görünüşle ilgili olmadığını, aslında bir kişinin içsel değerlerinin ve karakterinin dışavurumu olduğunu anlamalıyız. Bu şekilde, güzellik ve çirkinlik kavramlarına daha derin ve anlamlı bir anlayış getirebiliriz.

Güzellik ve çirkinliğin bu geniş çerçevesini kavradığımızda, çevremizdeki dünyayı ve insanları yeni bir gözle değerlendirmeye başlarız. Bu geniş çerçeve, dış görünüşten daha çok içsel değerlere odaklanmayı gerektirir. Çünkü gerçekten güzel olan, bir kişinin ruhundaki iyilik, anlayış ve empati kapasitesidir. Çirkinlik ise kıskançlık, kin, nefret ve bencillik gibi içsel negatif özelliklerle belirginleşir.

Toplum olarak, güzelliğin ve çirkinliğin yüzeydeki özelliklerden çok daha fazlası olduğunu kabul etmeli ve bu kavramları dış görünüşlerden çok, insanların karakteri ve ruh halleri üzerinden değerlendirmeliyiz. Bu, bireysel ve toplumsal düzeyde daha derin bir anlayış ve kabulü sağlar.

Bununla birlikte, herkesin güzellik ve çirkinlik kavramlarına dair kendi anlayışları ve yorumları olacaktır. Bu yüzden, bir kişiye çirkin gelen bir başkasına güzel gelebilir. Asıl önemli olan, güzelliğin ve çirkinliğin göreceli olduğunu anlamak ve bu konudaki çeşitliliği kabul etmektir.

Dış görünüşteki güzellik geçicidir ve zamanla değişir, ancak içsel güzellik kalıcıdır ve zamanla daha da güçlenir. Aynı şekilde, çirkinlik de genellikle kişinin negatif davranışları ve tutumları nedeniyle ortaya çıkar. Ancak bu durum, insanın kendini geliştirebileceği ve değiştirebileceği anlamına gelir.

Öyleyse, güzellik ve çirkinlik kavramları hakkında düşünürken, bu kavramları yüzeydeki anlamlarının ötesinde görmeye çalışalım. Güzellik ve çirkinlik, bir kişinin iç dünyasının ve karakterinin dışa vurumlarıdır. Bu nedenle, bir kişinin gerçekten güzel veya çirkin olup olmadığını değerlendirirken, onun dış görünüşüne değil, onun karakterine ve iç dünyasına bakmamız gerekmektedir.

Sonuç olarak, güzellik ve çirkinlik hakkındaki geleneksel anlayışımızı genişletmeli, bu kavramların çok daha derin ve karmaşık olduğunu anlamalıyız. Güzellik ve çirkinlik, bir kişinin içsel değerlerinin, karakterinin ve ruhunun dışavurumlarıdır. Bu kavramları bu şekilde anladığımızda, insanları ve dünyayı daha geniş bir perspektiften değerlendirebiliriz.

Güzellik ve Çirkinlik Sözleri: İçsel Değerlerin Dışavurumu
Güzellik ve Çirkinlik Sözleri: İçsel Değerlerin Dışavurumu

Güzellik ve Çirkinlik Sözleri

“Güzellik gözde değil, gözü sevendedir.” – William Shakespeare

İlginizi Çekebilir;  Aşkın Dilinde Edebi Sözler: Romantik ve İlham Verici

“Gerçek güzellik içeriden gelir ve yüzeyde parlar.” – Charlotte Brontë

“Güzellik, içimizdeki sevgiye yansıyan bir ışıktır.” – Khalil Gibran

“Güzellik, iç dünyamızın yansımasıdır.” – Ralph Waldo Emerson

“Güzellik, izleyenin gözünde yatan bir derinliktir.” – Marty Rubin

“Gerçek güzellik, kalbin doğallığında saklıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, sadece dış görünüşte değil, kötü niyetin bir yansımasıdır.” – Charles Bukowski

“Gerçek çirkinlik, iç dünyada gizlenen kötülüklerdir.” – Victor Hugo

“Çirkinlik, sevgisizlikten doğan bir karanlıktır.” – Johann Wolfgang von Goethe

“Güzellik göze, çirkinlik ise kalbe hitap eder.” – Albert Einstein

“Güzellik, gözlerin içindeki parıltıdır.” – Lao Tzu

“Güzellik; sevgi, nezaket ve içtenlikle birleştiğinde en güçlü hâline dönüşür.” – Audrey Hepburn

“Çirkinlik, sevginin yoksun olduğu bir kalbin aynasıdır.” – Paulo Coelho

“Güzellik, iç huzurun dışarıya yansımasıdır.” – Ralph Waldo Emerson

“Çirkinlik, sadece yüzeysel bir değerlendirmeyle anlaşılamaz.” – Unknown

“Güzellik, mükemmelliğin değil, farklılığın içinde gizlidir.” – Unknown

“Çirkinlik, kendi kendini beğenmişliğin bir ifadesidir.” – Aldous Huxley

“Güzellik, gözlerin görebildiği kadarıyla değil, kalbin hissedebildiği kadarıyla anlaşılır.” – Unknown

“Çirkinlik, iç dünyadaki çirkin düşüncelerin bir yansımasıdır.” – Fyodor Dostoyevsky

“Güzellik, ruhun parıltısıdır.” – Khalil Gibran

“Çirkinlik, yüzdeki çizgilerde değil, ruhun karanlık köşelerinde gizlidir.” – Victor Hugo

“Güzellik, bir insanın karakterinden doğar.” – Audrey Hepburn

“Çirkinlik, yüzeysel bir mesele değildir, kalpte saklıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, sevgisizlikten doğan bir maskeye benzer.” – Paulo Coelho

“Güzellik, sadece dış görünüşte değil, ruhun aydınlığında parlar.” – Unknown

“Çirkinlik, güzellikten yoksunluktur, ancak sevgiden mahrum kalmak daha büyük bir çirkinliktir.” – Mahatma Gandhi

“Güzellik, içten gelen bir gülen yüzdür.” – Khalil Gibran

“Çirkinlik, içimizdeki korkuların ve yargıların bir sonucudur.” – Unknown

“Güzellik, kendi kendini kabul etmek ve sevmekle başlar.” – Unknown

“Güzellik, dış görünüşteki mükemmellik değil, içten gelen bir ışıktır.” – Unknown

Güzel çirkin ile ilgili cümleler

“Çirkinlik, kalpteki sevgisizliğin dışa yansımasıdır.” – Leo Tolstoy

“Güzellik, kalbin saflığından doğar ve ruhu aydınlatır.” – Unknown

“Çirkinlik, iç huzursuzluğun bir yansımasıdır.” – Mahatma Gandhi

“Güzellik, zihnin pozitifliği ve sevginin izlerini taşıyan bir yüzde kendini gösterir.” – Unknown

“Çirkinlik, kendi kendine yeterli olmanın ve başkalarını küçümsemenin bir ifadesidir.” – Unknown

“Güzellik, insanın iç dünyasının derinliklerinde gizlenmiş bir hazinedir.” – Ralph Waldo Emerson

“Çirkinlik, kıskançlık, kin ve nefretin bir yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, bir insanın benzersizliğiyle parlar.” – Unknown

“Çirkinlik, karanlık düşüncelerin bir maskeye bürünmüş hâlidir.” – Unknown

“Güzellik, dışarıdan değil, içeriden gelir ve kalıcıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, içimizdeki karanlığın yansımasıdır, aydınlıkla savaşır.” – Unknown

“Güzellik, yaşamı sevgiyle kucaklamaktır.” – Unknown

“Çirkinlik, sevgi eksikliğinin bir ifadesidir.” – Unknown

“Güzellik, özgüvenin ve kabullenmenin bir ifadesidir.” – Unknown

“Çirkinlik, sevgi ve anlayıştan yoksun olmanın bir sonucudur.” – Unknown

“Güzellik, iç huzurun yansımasıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, yargıların, önyargıların ve kinin bir göstergesidir.” – Unknown

“Güzellik, iç dünyada barınan bir sırdır.” – Unknown

“Çirkinlik, sevgisizlikle beslenen bir kara deliktir.” – Unknown

“Güzellik, sevgiyle beslenen bir zihin ve kalbin birleşimidir.” – Unknown

“Çirkinlik, ruhun karanlık köşelerinden süzülen bir gölgedir.” – Unknown

“Güzellik, içimizdeki sevginin yansımasıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, içimizdeki korkuların ve şüphelerin bir yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, bir insanın karakterinde, davranışlarında ve tutumunda görülebilir.” – Unknown

“Çirkinlik, negatif düşüncelerin ve kötü niyetin bir ifadesidir.” – Unknown

“Güzellik, kendi benliğimize olan inancımızın bir yansımasıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, insanın iç dünyasındaki boşlukların bir göstergesidir.” – Unknown

“Güzellik, içimizdeki sevgiyle dışarıya taşar.” – Unknown

“Çirkinlik, sevgi eksikliğinin bir sonucu ve yürekten yoksunluğun bir belirtisidir.” – Unknown

“Güzellik, iç huzurun ve kabullenmenin bir ifadesidir.” – Unknown

“Çirkinlik, kalpte saklanan kırgınlıkların bir dışavurumudur.” – Unknown

Güzel çirkin ile ilgili mesajlar

“Güzellik, insanın kendini olduğu gibi kabul etmesi ve sevmesiyle ortaya çıkar.” – Unknown

İlginizi Çekebilir;  Sokak Çocuğu Sözleri: Gerçeklerle Yüzleşme Zamanı

“Çirkinlik, içsel sıkıntıların, öfkenin ve kinin bir dışa vurumudur.” – Unknown

“Güzellik, sevgi ve nezaketle örülü bir kişilikte kendini gösterir.” – Unknown

“Çirkinlik, yüzeysel değerlendirmelerin ardında yatan derin bir yetersizliktir.” – Unknown

“Güzellik, içimizdeki iyiliğin, cömertliğin ve sevginin bir yansımasıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, iç dünyadaki çözülmemiş sorunların bir dışavurumudur.” – Unknown

“Güzellik, kendini olduğu gibi kabul etme ve başkalarına sevgiyle yaklaşma gücüdür.” – Unknown

“Çirkinlik, iç dünyamızdaki karanlığı ve acıyı dışarıya taşıyan bir maske gibidir.” – Unknown

“Güzellik, insanın iç dünyasında gizlenmiş olan bir hazine gibidir.” – Unknown

“Çirkinlik, sevgi eksikliğinin bir dışavurumudur ve kalpte saklı olan acıyı yansıtır.” – Unknown

“Güzellik, yaşamın renklerinin birleşiminden doğan bir sanattır.” – Unknown

“Çirkinlik, içsel huzursuzlukların ve negatif enerjilerin bir dışa vurumudur.” – Unknown

“Güzellik, iç dünyadaki pozitif düşüncelerin dışarıya yansımasıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, ruhun karanlık köşelerinde gizlenen bir hayalettir.” – Unknown

“Güzellik, nezaketle giyinmiş bir ruhtur.” – Unknown

“Çirkinlik, iç dünyadaki kinin, öfkenin ve kıskançlığın bir ifadesidir.” – Unknown

“Güzellik, içten gelen bir tebessümün yüzümüze yansımasıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, sevgisizlikle beslenen bir gölgedir.” – Unknown

“Güzellik, insanın kendine olan saygısının ve kendini sevmesinin bir göstergesidir.” – Unknown

“Çirkinlik, iç dünyamızdaki yaraların bir dışa vurumudur.” – Unknown

“Güzellik, ruhun ışığıyla parlayan bir gülüştedir.” – Unknown

“Çirkinlik, içimizdeki karanlık düşüncelerin dışarıya yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, iç dünyadaki sevgi ve nezaketin dışarıya yansımasıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, kibir, bencillik ve sevgisizliğin bir ifadesidir.” – Unknown

“Güzellik, ruhun aydınlığının dışarıya taşmasıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, iç dünyadaki çözülememiş travmaların bir yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, kendini olduğu gibi kabul etme ve sevgiyle büyüme sürecidir.” – Unknown

“Çirkinlik, sevgi eksikliğinin ve korkunun bir yüzüdür.” – Unknown

“Gerçek çirkinlik, kalpte ve ruhta saklı olan kötü niyetlerin bir yansımasıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, içimizdeki karanlık düşüncelerin dışarıya yansımasından ibarettir.” – Unknown

Güzel çirkin ile ilgili yazılar

“Çirkinlik, yüzdeki çizgilerde değil, kalbin tutumunda gizlidir.” – Unknown

“Çirkinlik, sevgisizliğin ve nefretin bir ifadesidir.” – Unknown

“Gerçek çirkinlik, karakterde ve davranışlarda gizlenmiş olan kötülüklerin bir tezahürüdür.” – Unknown

“Çirkinlik, iç dünyadaki karmaşanın dışavurumudur.” – Unknown

“Çirkinlik, yüzeysel bir mesele değildir, kalpte saklıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, negatif düşüncelerin ve karanlık duyguların bir yansımasıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, sevgiden yoksun bir ruhun maskesidir.” – Unknown

“Gerçek çirkinlik, iç dünyadaki çirkin düşüncelerin ve tutumların bir sonucudur.” – Unknown

“Çirkinlik, sevgisizlik ve hoşgörüsüzlüğün dışavurumudur.” – Unknown

“Çirkinlik, iç dünyadaki karanlık düşüncelerin yansımasıdır, aydınlıkla savaşır.” – Unknown

“Gerçek çirkinlik, kalpte saklanan kötü niyetlerin dışarıya yansımasıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, insanın iç dünyasındaki karanlık düşüncelerin dışarıya yansımasıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, sevgi eksikliğinin ve hoşgörüsüzlüğün bir ifadesidir.” – Unknown

“Gerçek çirkinlik, kalp ve ruhun karanlık köşelerinde saklanır.” – Unknown

“Çirkinlik, içimizdeki korku ve nefretin dışarıya yansımasından ibarettir.” – Unknown

“Çirkinlik, negatif düşüncelerin ve kötü niyetlerin dışavurumudur.” – Unknown

“Çirkinlik, iç dünyadaki çözülmemiş sorunların bir yansımasıdır.” – Unknown

“Gerçek çirkinlik, karakterde ve tutumlarda gizlenmiş olan kötülüklerin bir tezahürüdür.” – Unknown

“Çirkinlik, sevgi eksikliğinin ve içsel karanlığın bir dışavurumudur.” – Unknown

“Gerçek çirkinlik, iç dünyadaki çirkin düşüncelerin dışarıya yansımasıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, kinin, öfkenin ve nefretin bir yüzüdür.” – Unknown

“Çirkinlik, kötü niyetin ve sevgisizliğin bir ifadesidir.” – Unknown

“Çirkinlik, ruhun karanlık köşelerinden yansıyan bir gölgedir.” – Unknown

“Gerçek çirkinlik, kalpte saklı olan acının yüzeyde belirmesidir.” – Unknown

“Çirkinlik, iç dünyadaki yaraların ve çözülememiş travmaların bir dışa vurumudur.” – Unknown

“Çirkinlik, negatif düşüncelerin ve kötü niyetlerin bir yansımasıdır.” – Unknown

“Çirkinlik, sevgisizliğin ve hoşgörüsüzlüğün bir ifadesidir.” – Unknown

“Gerçek çirkinlik, karakterde gizlenmiş olan içsel kusurların bir tezahürüdür.” – Unknown

“Güzellik, iç dünyanın ışığıdır.” – Johann Wolfgang von Goethe

İlginizi Çekebilir;  Nasreddin Hoca'nın Eşsiz Sözleri ve Bilgeliği

Güzel çirkin ile ilgili kısa sözler

“Güzellik, gözlerin içinde parlayan bir ışıktır.” – Khalil Gibran

“Gerçek güzellik, sevgiyle beslenen bir kalbin yansımasıdır.” – Audrey Hepburn

“Güzellik, iç huzurun dışa vurumudur.” – Unknown

“Güzellik, herkesin görebildiği bir şey değil, hissedebildiği bir şeydir.” – Unknown

“Güzellik, farklılıkları kabul etme ve kutlama yeteneğidir.” – Unknown

“Güzellik, kendini olduğun gibi kabul etmek ve sevmekle başlar.” – Unknown

“Güzellik, ruhun aydınlığıyla parlar.” – Unknown

“Güzellik, iç dünyadaki sevginin dışa yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, sevgiyle dokunulan bir yüzdür.” – Unknown

“Güzellik, kendini ifade edebilme özgürlüğüdür.” – Unknown

“Güzellik, ruhun derinliklerinde saklı olan bir hazine gibidir.” – Unknown

“Güzellik, sevgi dolu bir gülümsemede saklıdır.” – Unknown

“Güzellik, yaşamı sevgiyle kucaklayabilme yeteneğidir.” – Unknown

“Güzellik, iç dünyadaki nezaket ve zarafetin dışarıya yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, iç huzur ve kabullenmeyle birlikte gelir.” – Unknown

“Güzellik, herkesin içinde bulunan özel bir parlaklıktır.” – Unknown

“Güzellik, sevgiyle dolu bir kalbin yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, iç dünyadaki iyilik ve cömertliğin dışa vurumudur.” – Unknown

“Güzellik, farklılıkları birleştiren ve ortak insanlık değerlerini yansıtan bir kavramdır.” – Unknown

“Güzellik, iç dünyada saklı olan bir sanattır.” – Ralph Waldo Emerson

“Güzellik, kendine olan inancın ve kabullenmenin bir ifadesidir.” – Unknown

“Güzellik, sevgi ve nezaketin dışarıya yansıyan bir ışıltısıdır.” – Unknown

“Güzellik, kendini olduğun gibi kabul etmenin ve özgürce parlamanın bir sonucudur.” – Unknown

“Güzellik, iç dünyada barınan bir huzurun ve mutluluğun yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, kalpteki sevginin ve iyiliğin yüzeyde açığa çıkmasıdır.” – Unknown

“Güzellik, her anı sevgiyle kucaklamanın ve şükretmenin bir ifadesidir.” – Unknown

“Güzellik, iç dünyadaki neşe ve umudun dışarıya yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, içten gelen bir tebessümün ve sevgi dolu bir bakışın yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, hayatta minnettarlıkla ve coşkuyla var olmanın bir göstergesidir.” – Unknown

“Güzellik, kendine olan saygıyı ve diğerlerine duyulan sevgiyi içinde barındırır.” – Unknown

“Güzellik, iç dünyada barınan bir cesaretin ve özgürlüğün dışarıya yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, kendini ifade etmenin ve yaratıcılığın bir ifadesidir.” – Unknown

“Güzellik, kendine özgünlüğün ve farkındalığın yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, iç dünyadaki sevgi ve barışın dışarıya yansıyan bir yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, ruhunun parlaklığını dışarıya yansıtan bir aynadır.” – Unknown

“Güzellik, iç dünyadaki iyilik ve merhametin dışa vurulmasıdır.” – Unknown

“Güzellik, hayatta sevgiyle bağlantı kurmanın ve derin anlamlar keşfetmenin bir yoludur.” – Unknown

“Güzellik, içsel bir denge ve uyumun dışarıya yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, kalp ve ruhun eşsiz bir dansının dışarıya yansıyan izleridir.” – Unknown

“Güzellik, kendine güvenen bir ruhun ve özgün bir kişiliğin dışarıya parlamasıdır.” – Unknown

“Güzellik, iç dünyadaki sevgi, hoşgörü ve iyilik dolu bir kalbin yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, hayatta şükran duymanın ve küçük anların değerini takdir etmenin bir ifadesidir.” – Unknown

“Güzellik, içsel bir aydınlığın ve pozitif enerjinin dışarıya yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, kendi benliğini keşfetmenin ve gerçek potansiyelini ortaya çıkarmanın bir yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, sevgi dolu bir kalbin, neşeli bir zihnin ve sakin bir ruhun birleşimidir.” – Unknown

“Güzellik, doğada gizli olan büyüyü fark etmenin ve onunla bağlantı kurmanın bir yoludur.” – Unknown

“Güzellik, kalpten gelen bir coşkuyla yaşamanın ve başkalarına ilham vermenin bir ifadesidir.” – Unknown

“Güzellik, içsel bir derinlik ve anlam arayışının dışa vurulmasıdır.” – Unknown

“Güzellik, kendini ve dünyayı sevgiyle doldurmanın bir sonucudur.” – Unknown

“Güzellik, kırılganlığın, cesaretin ve direncin birleşimidir.” – Unknown

“Güzellik, iç dünyada barınan bir umudun, tutkunun ve heyecanın dışarıya yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, anı yaşamanın, o anın büyüsüne kapılmanın bir ifadesidir.” – Unknown

“Güzellik, iç huzurun, denge ve uyumun dışarıya yansımasıdır.” – Unknown

“Güzellik, kendini ifade etmenin ve özgürce hayal kurmanın bir yolu olarak kullanılır.” – Unknown

“Güzellik, sevgiyle sarılmış bir düşünce, bir dokunuş ve bir bakıştır.” – Unknown

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?