1. Ana Sayfa
  2. Sözler

Gevezelik Sözleri: İletişim Gücünüzü Artıran Alıntılar


Gevezelik Sözleri pek çok kültürde negatif bir özellik olarak kabul edilir. Ancak, bu, sözlerin gücünü ve etkili bir iletişim aracı olarak dilin önemini küçümsememiz gerektiği anlamına gelmez. Aksine, gevezelik de dahil olmak üzere farklı iletişim biçimlerini anlamak, dilin farklı yönlerini keşfetmemizi ve daha iyi bir iletişimci olmamızı sağlar. İşte bu noktada, gevezelik sözleri devreye girer.

Gevezelik sözleri, genellikle olumsuz bir ifade şekli olan gevezeliği, olumlu bir dönüşüm aracına dönüştürür. Sözlerin gücü ile dilin zenginliğini birleştirerek, bireylerin daha etkili bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur. Bu sözler, herkesin kendine özgü bir dil geliştirmesine ve diğerleriyle daha etkili bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olur.

Bir kişinin sözlerindeki etkinin, sadece söyledikleri anlamı taşımadığı aşikardır. Sözcüklerin seçimi, ton, vücut dili ve daha fazlası, mesajın nasıl algılandığını belirler. Gevezelik sözleri, bu unsurları birleştirerek, dilin ne kadar güçlü bir araç olabileceğini vurgular. Özellikle, bu tür sözler genellikle düşüncelerin ve duyguların ifade edilmesine yardımcı olur ve empati kurmayı ve anlaşılır olmayı teşvik eder.

Dil, kültürler ve toplumlar arasında iletişim kurmak için kullanılan en önemli araçtır. Her dilin kendine özgü bir yapısı, kuralları ve ifade biçimleri vardır. Ancak, tüm dillerin ortak bir özelliği, insanların birbirleriyle bağlantı kurmak ve düşüncelerini, hislerini ve fikirlerini ifade etmek için kullandıkları bir araç olmalarıdır. Bu nedenle, gevezelik sözleri, insanların daha etkili bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayarak, bu temel ihtiyacı karşılar.

Sonuç olarak, gevezelik sözleri, insanların iletişim becerilerini geliştiren ve düşüncelerini, duygularını ve fikirlerini daha etkili bir şekilde ifade etmelerini sağlayan güçlü bir araçtır. Ayrıca, bu sözler, dilin zenginliğini ve gücünü anlamamızı ve değerlendirmemizi sağlar. Bu yüzden, gevezelikten kaçınmak yerine, onu güçlü bir iletişim aracı olarak kullanmayı öğrenmeli ve bu süreçte dilimizin zenginliğini ve gücünü keşfetmeliyiz.

Dil, insanlar arasındaki en eski ve en etkili bağlantıdır. Gevezelik sözleri, dilin bu güçlü yönünü daha da derinleştirir ve genişletir. Onlar, konuşmanın özünde yatan etkileyici ve dinamik doğayı ifade ederler. Birçok kişi gevezeliği anlamsız veya gereksiz konuşma olarak görse de, gevezelik sözleri bu olguya farklı bir bakış açısı sunar. Onlar, konuşmanın bir sanat olduğunu ve onunla doğru şekilde nasıl ilerleyeceğimizi öğretir.

Bazı insanlar doğuştan iyi birer konuşmacı olabilirler, ancak bu, herkesin etkili bir iletişimci olma yeteneğini geliştiremeyeceği anlamına gelmez. Gevezelik sözleri, bu gelişimi teşvik eder. Birçok insan, konuşma sırasında anlaşılmaz veya zayıf bir dil kullanma eğilimindedir. Gevezelik sözleri, bu konuda farkındalığı artırır ve daha etkileyici ve anlamlı bir dil kullanmayı teşvik eder.

Örneğin, “Dilinizi kullanma yeteneğiniz, düşüncelerinizi ve fikirlerinizi başkalarına aktarma yeteneğinizdir” diyen bir gevezelik sözü, dilin ne kadar güçlü bir araç olduğunu vurgular. Dil sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir düşünce ifade aracıdır. Etkili bir iletişimci olmak, düşüncelerinizi ve hislerinizi açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek demektir.

Bir başka gevezelik sözü, “Konuşma sanatı, anlaşılmak için değil, etkilemek içindir” der. Bu, etkileyici bir konuşmanın, dinleyicinin duygularına ve düşüncelerine dokunma yeteneğine sahip olduğunu vurgular. Etkili bir iletişim, dinleyicinin duygusal ve zihinsel tepkilerini tetiklemekle ilgilidir. Bu tür bir etkileşim, bir mesajın daha kalıcı ve anlamlı olmasını sağlar.

Gevezelik sözleri, dilin bir iletişim aracı olarak gücünü anlamamızı sağlar. Onlar, konuşmanın sadece bir diyalog yolu değil, aynı zamanda bir düşünce ve duygu ifade aracı olduğunu hatırlatır. Gevezelik, gereksiz veya boş konuşma olarak algılanabilir, ancak doğru yönlendirildiğinde ve stratejik olarak kullanıldığında, insanlar arasındaki bağlantıları güçlendirir ve daha derin bir anlayışa yol açar. Bu yüzden, gevezelik sözlerini değerli bir öğrenme kaynağı olarak görmeli ve onları, iletişim becerilerimizi geliştirmek ve daha etkili bir konuşmacı olmak için kullanmalıyız.

İlginizi Çekebilir;  Ankara'nın Başkent Olma Süreci: İzlenimler ve Nedenler
Gevezelik Sözleri: İletişim Gücünüzü Artıran Alıntılar
Gevezelik Sözleri: İletişim Gücünüzü Artıran Alıntılar

Gevezelik Sözleri

“Geveze kişinin evi, sözleriyle dolar, dışarıda hükümsüz kalır.”

“Geveze olanın aklı diliyle, dili aklıyla gider.”

“Gevezeliğin çözümü, dilin kilidine sarılmaktır.”

“Suskunluğun padişahı, gevezeliğin dilidir.”

“Gevezenin bir demde söylediği, suskunun bir ömür boyu anlatamayacağıdır.”

“Geveze dilsizin dostudur.”

“Geveze dili, kendisini yolun başında bırakır.”

“Geveze adamın evi, sözlerle dolar, suskun adamın evi huzurla dolar.”

“Gevezeliğe düşenin, dostu kaçar.”

“Gevezenin dili, kendi hırsını döker.”

“Geveze adamın malı, dili kadar bol olur.”

“Gevezeliğin ömrü, dostluğun sonudur.”

“Geveze başını, dost eli kestirir.”

“Geveze adamın yeri, pazara değil sohbet kahvesine yakışır.”

“Geveze adam, bir çuval inciri berbat eder.”

“Gevezeliğin şifası, dilin kökünü kesmektedir.”

“Geveze dil, dostluğun düşmanıdır.”

“Gevezeliğin bedeli, pişmanlıktır.”

“Gevezeliğe bir çift söz yetmez, bin çift söz kâfi gelmez.”

“Gevezenin kalbi, sözlerle dolar, samimiyetten yoksun kalır.”

“Gevezeliğin arkası, pişmanlıktır.”

“Geveze adamın kulağı, başkasının sözüne yapışır.”

“Gevezelik, boş tencereye benzer, içi boştur.”

“Geveze dil, kuyuyu kazanınca suyu çıkmaz.”

“Gevezelik, sırrın düşmanıdır.”

“Gevezeliğin temeli, ağızdan çıkan kelimeye dayanır.”

“Gevezenin gözü, kulaklarındadır.”

Gevezelik Sözleri Kısa

“Gevezenin dostu, sözleriyle gelir, sözleriyle gider.”

“Geveze başının kebabı, ağzının içinde kalır.”

“Geveze dil, düşman kazanmanın anahtarıdır.”

“Geveze dil, düşmanlık körüğüdür.”

“Gevezeliğin tohumu, kulaktan kulağa yayılır.”

“Geveze adamın dostu, diliyle kavgadır.”

“Gevezeliğin meyvesi, samimiyetsizlik ve dedikodu olur.”

“Geveze kişinin ağzı, yalancı tanığıdır.”

“Geveze dili, kendi mezarını kazanınca susar.”

“Gevezenin ağzı, dostlarını yıkar.”

“Geveze adamın sözü, kulağında patlar.”

“Gevezelik, düşüncesizliğin simgesidir.”

“Gevezenin dili, dostluğun düşmanıdır.”

“Geveze dil, yalancının gölgesidir.”

“Gevezeliğin peşinden gitmek, zarara uğramaktır.”

“Geveze dil, dostluğun düşmanıdır.”

“Geveze adamın evi, dedikoduya gebe olur.”

“Gevezeliğin anahtarı, kulakları kapatmaktır.”

“Gevezenin malı, dili kadar değerlidir.”

“Gevezenin sözleri, rüzgar gibi savrulur.”

“Gevezeliğin sırrı, susmaktır.”

“Gevezenin dili, kendi ipini çeker.”

“Geveze adamın bilgisi, kulaktan dolmadır.”

“Gevezelik, bilgi gibi değerli bir şeyi söylerken de düşüncesizce harcamaktır.”

“Dilin, aklın elçisidir; gevezelik ise elçinin aklını çalar.”

“Gevezeliğin gözü, kulağından daha hızlı çalışır.”

Gevezelik ile ilgili sözler

“Gevezelik, düşüncesizliğin göstergesidir ve bir gönül kırıcıdır.”

“Gevezelik, hikayenin büyüsünü bozan gereksiz bir ara sıradır.”

“Sözün büyüsü, az ve öz olanında gizlidir; gevezelik ise büyüyü bozar.”

“Dilini iyi kullanmayan, kendini kötü sonuçlara mahkum eder; gevezelik ise bu kötü sonuçların başlıca sebebidir.”

“Gevezelik, boş zamanı gereksiz sözlerle doldurmak, boş bir elbise giymek gibidir.”

“Düşünceli insanların sözleri, geveze insanların gürültüsüne karşı aydınlığı temsil eder.”

“Gevezeliğin yeri, huzurun ve sükûnetin değil, kargaşanın olduğu yerdir.”

“Gevezeliğin sükûnete faydası yoktur; sessizlik ise bazen en değerli cevaptır.”

“Düşüncelerinizi bir elmas gibi keskinleştirin, çünkü gevezelik, değerli taşların parladığı yerde toz bulutu yaratır.”

“Gevezelik, akıllı insanın düşüncesiz anılarıdır.”

“Biraz sessizlik, sözleri değerli kılar; fazla gevezelik ise sözleri değersizleştirir.”

“Gevezeliğin gölgesi, samimiyetin güneşini örter.”

“Gevezeliğin kaynağı, düşüncesizliğin kuyusudur.”

“Bilge kişi, sessizliğiyle etkileyicidir; geveze ise sadece gürültü yapar.”

“Sözün büyüsünü bozan gevezelik, sessizliğin dokunduğu yeri yaralar.”

“Gevezeliğin bedeli, boş zamanın değerini ödetir.”

“Dilini tutan, hikayelerini güzelleştirir; geveze ise hikayeleriyle kendini çirkinleştirir.”

“Gevezelik, bilgelik maskesini takan cehalettir.”

“Gevezelik, düşüncesizce harcanan zamanın en büyük düşmanıdır.”

“Söz gümüşse, susmak altındır; gevezelik ise değersiz bir madeni paraya dönüşür.”

“Sözler, ölçülü ve düşünceli bir şekilde kullanıldığında güç kazanır; gevezelik ise gücünü yitirir.”

“Gevezelik, samimiyeti zedeler ve güvenin temellerini sarsar.”

“Gevezeliğin öğrenmekle ilgisi yoktur; dinlemekle ilgisi vardır.”

“Susmak, anlamaktır; gevezelik ise anlam karmaşasına yol açar.”

“Gevezeliğin bacası tüterken, samimiyetin ateşi sönüyor olabilir.”

“Bir kişi ne kadar çok konuşursa, o kadar az dinlenir; gevezelik, insanın kendi sesine aşık olmasıdır.”

“Gevezelik, sözlerin değerini düşürür; sessizlik ise onlara anlam katar.”

İlginizi Çekebilir;  Turgut Uyar'ın Unutulmaz Sözleri: Derinlik, Aşk ve Şiir

“Gevezelik, düşüncesiz sözlerin krallığıdır; susmak ise akıllı sözlerin tacıdır.”

“Geveze insanlar, konuşarak boş zamanlarını doldurur; bilge insanlar ise sessizlikle içini doldurur.”

“Gevezeliğin sonsuzluğu, anlamsız sözlerin sınırsızlığıdır.”

“Gevezelik, sessizlikle savaşır ve sessizlik her zaman zafer kazanır.”

“Gevezelik, düşünmeden söz söylemenin maskesidir; sessizlik ise düşünerek konuşmanın göstergesidir.”

“Gevezeliğin gölgesinde saklanan gerçeklik, sadece sessizlikle aydınlanır.”

“Gevezeliğin zekâsı, aklın yanıltıcı oyunlarıdır; sessizlik ise gerçeğin sakin sesidir.”

“Gevezelik, düşüncesizce dökülen sözlerin müziğidir; sessizlik ise anlamlı bir melodi sunar.”

“Gevezelik, boş zamanların kırılgan bir yapıtıdır; sessizlik ise ruhun güçlü bir sığınağıdır.”

Gevezelik ile ilgili cümleler

“Gevezelik, yüzlerce sözcük içeren boş bir kitaptır; sessizlik ise en derin anlamları barındıran gizli bir hazinedir.”

“Gevezelik, dinlemek için değil, kendi sesini duymak içindir.”

“Söz, zamanında ve ölçülü söylenmelidir; gevezelik ise zamansız ve gereksiz konuşmanın ürünüdür.”

“Gevezelik, düşünceye değer vermeden konuşmanın kanatlarıdır.”

“Dilin kontrolsüz at koşusu, gevezeliğin gösterisidir.”

“Gevezeliğin çiçekleri, samimiyetin bahçesinde solgun kalır.”

“Söyleyecek bir şeyi olanlar konuşur, söyleyecek bir şeyi olmayanlar ise gevezelik yapar.”

“Gevezelik, içi boş sözcüklerin sahnesidir.”

“Sessizlik, düşüncelerin dans ettiği sessiz bir tiyatrodur; gevezelik ise anlamsız bir komedinin provasıdır.”

“Bilge kişi, geveze dilin esiri olmaktansa sessizlikte huzur bulur.”

“Gevezelik, boş bir şelale gibidir; güzelliği sadece görüntüsüdür, anlamı yoktur.”

“Gevezelik, düşüncenin yetersizliğinin sesidir.”

“Gevezelik, sessizliğin düşmanıdır; sessizlik ise bilgeliğin dostudur.”

“Gevezelik, sözleri olmayan bir hikayecidir.”

“Söyleyecek sözün yoksa, sessiz kalmanın inceliğini öğrenmelisin; çünkü gevezelik, sözsüz düşüncelerin arasına sızar.”

“Gevezelik, iletişimin hacmini artırırken, anlamı azaltır.”

“Gevezelik, sözcüklerin gösterişli dansıdır; sessizlik ise anlamlı bir sükûnettir.”

“Dilini tutan, aklını açar; gevezelik ise aklını bağlar.”

“Sözün değeri, düşünceli ve ölçülü konuşmakla artar; gevezelik ise sözcüklerin anlamsız bir yağmuru haline gelir.”

“Gevezelik, gürültülü bir suskunluktur; sessizlik ise sessiz bir konuşmadır.”

“Sessizlik, düşünceye yer açar; gevezelik ise düşüncesizliği besler.”

        “Dilinizi düşüncenize hizmet etmek için kullanın; gevezelik ise düşüncesizce sözlerin uçuştuğu bir alanı doldurur.”

“Sözlerinizin anlamını ve değerini korumak için konuşmanızın sınırlarını bilin; gevezelik ise sınırlarını aşan sözlerin çığlığıdır.”

“Sözlerinizin etkisini artırmak için sessizliğinizi kullanın; çünkü gevezelik, etkisiz sözlerin selidir.”

“Gevezelik, bilgelikle birleştiğinde sessizlikle konuşur.”

“Sözcüklerin gücünü sessizliğinizle birleştirin; çünkü gevezelik, gücü zayıflatan bir söz şelalesidir.”

“Gevezelik, boş zamanı hırsızlarla paylaşmaktır; sessizlik ise değerli anları korumaktır.”

“Söyleyecek sözünüz yoksa sessiz kalmanızı bilinçli bir seçim olarak yapın; çünkü gevezelik, boş sözcüklerin gürültülü çığırtkanlığıdır.”

“Bilge insanlar düşüncelerini sadece gerekli olduğunda paylaşır; gevezelik ise sözleri olmadığında bile konuşanın gösterişidir.”

“Sözcüklerinizle insanlara anlam katın; çünkü gevezelik, anlamsızlığın çırpınışıdır.”

“Sessizlik, anlamlı sözlerin yeşerdiği bir bahçedir; gevezelik ise boş sözcüklerin kurak toprağıdır.”

Ünlülerden Gevezelikle ilgili sözler

“Gevezelik, düşüncesizce harcanan kelimelerin kutsal mabedidir.” – Ralph Waldo Emerson

“Geveze dil, sakin düşüncelerin en büyük düşmanıdır.” – Confucius

“Gevezelik, sessizliğin içinde kaybolan anlamsız bir gürültüdür.” – Khalil Gibran

“Gevezelik, düşüncesizliğin ateşidir, sessizlik ise bilgeliğin ocağıdır.” – Benjamin Franklin

“Gevezelik, boş vakitleri doldurmanın gürültülü bir yoludur.” – John Wooden

“Gevezelik, içi boş sözcüklerle süslenen bir maskaralıktır.” – William Shakespeare

“Gevezelik, düşüncelerin yerini alırken sessizlik, anlamın koruyucusudur.” – Lao Tzu

“Gevezelik, düşüncenin gölgesidir; sessizlik ise düşüncenin aydınlığıdır.” – Victor Hugo

“Gevezelik, boş sözcüklerin dansıdır, sessizlik ise anlamın sessiz şarkısıdır.” – Socrates

“Gevezelik, düşüncesizce dökülen sözcüklerin bulutudur; sessizlik ise anlamlı bir gökyüzüdür.” – Khalil Gibran

“Gevezeliğin gürültüsü, sessizliğin şarkısını boğar.” – Kahlil Gibran

“Gevezelik, anlamın gölgesinde kaybolan bir kargaşadır.” – Albert Camus

“Gevezelik, düşüncesizce harcanan kelimelerin çöplüğüdür.” – Mark Twain

“Geveze diller, gerçek anlamın yüzünü örter.” – Friedrich Nietzsche

“Gevezelik, sığ düşüncelerin bir gösterisi haline gelir.” – Ernest Hemingway

“Sessizlik, düşüncelerin dans ettiği sessiz bir salondur; gevezelik ise düşüncesiz sözcüklerin çığlığıdır.” – Edgar Allan Poe

İlginizi Çekebilir;  Emile Zola Sözleri: Hayata Bakışta Farklı Bir Perspektif

“Gevezelik, suskunlukta gizlenen anlamın düşmanıdır.” – Plato

“Gevezelik, düşüncelerin değil, sözlerin egemenliğidir.” – Søren Kierkegaard

“Gevezelik, anlamın hızlı bir şekilde tükendiği bir zihin fırtınasıdır.” – Bertrand Russell

“Gevezelik, düşüncenin sustuğu yerde konuşanın gürültüsüdür.” – Thomas Carly

        21    “Sessizlik, düşüncelerin gözleri; gevezelik ise dillerin kör olduğu yerdir.” – Victor Hugo

“Gevezelik, zihnin boşluğunda dolaşan gereksiz sözcüklerin hikayesidir.” – Paulo Coelho

“Sözlerinizi seçerken özenli olun; çünkü gevezelik, düşüncesizce dökülen sözcüklerin fırtınasıdır.” – Rumi

“Sessizlik, düşüncelerin ağırlığına dayanır; gevezelik ise düşüncesizce atılan sözcüklerin yüküyle ezilir.” – Khalil Gibran

“Gevezelik, içi boş bir kutunun yankısıdır; sessizlik ise içinde hazine barındıran bir sandıktır.” – Confucius

“Gevezelik, düşüncesizce söylenen sözcüklerin gösterişidir.” – Leo Tolstoy

“Sessizlik, anlamın şekillendiği bir seramik atölyesidir; gevezelik ise kırılan seramiklerin yığıldığı bir enkazdır.” – Anaïs Nin

“Gevezelik, boş bir tencerenin kaynamasıdır; sessizlik ise içindeki lezzetin korunmasıdır.” – Lao Tzu

“Sessizlik, düşüncenin en etkili silahıdır; gevezelik ise sığ bir söylevdir.” – Johann Wolfgang von Goethe

“Gevezelik, kelimelerin değil, anlamlı sessizliklerin efendisidir.” – Friedrich Schiller

“Gevezelik, boş bir pınarın sularının sızdığı yerdir.” – William Wordsworth

“Sessizlik, düşüncelerin anlamla dans ettiği sessiz bir sahnedir; gevezelik ise anlamın kargaşaya dönüştüğü bir tiyatrodur.” – Friedrich Nietzsche

“Gevezelik, anlamın küçüldüğü bir dünyadır; sessizlik ise anlamın sonsuzluğuna açılan bir kapıdır.” – Henry David Thoreau

“Gevezelik, düşüncesizce dökülen sözcüklerin gölgesidir.” – Edgar Allan Poe

“Sessizlik, düşüncelerin en güçlü ifadesidir; gevezelik ise anlamın boğulduğu bir gürültüdür.” – Albert Einstein

“Gevezelik, düşüncelerin anlamını zayıflatır; sessizlik ise ona derinlik katar.” – Antoine de Saint-Exupéry

“Sözcüklerinizi seçerken sessizliği dinleyin; çünkü gevezelik, sessizliğin üstünü örten bir perdedir.” – Mark Twain

“Gevezelik, düşüncelerin karmaşasına yol açar; sessizlik ise onları sakinleştirir.” – Blaise Pascal

“Gevezelik, boş bir kuyunun susuz çığlığıdır; sessizlik ise suyun saklı şarkısıdır.” – Rabindranath Tagore

“Sessizlik, düşüncelerin en iyi arkadaşıdır; gevezelik ise düşüncesizce atılan bir düşmandır.” – George Bernard Shaw

“Gevezelik, anlamın boşlukta kaybolduğu bir yolculuktur.” – Khalil Gibran

“Sessizlik, düşüncelerin gücünü korur; gevezelik ise onu dağıtır.” – Eckhart Tolle

“Gevezelik, düşünmek yerine konuşmanın gölgesidir.” – Friedrich Schiller

“Sessizlik, anlamlı bir sözün beklediği sessiz bir bekçidir; gevezelik ise o bekçiyi uyandıran bir gürültüdür.” – J.R.R. Tolkien

“Gevezelik, düşüncesizce harcanan sözcüklerin çölünde kaybolmaktır.” – Victor Hugo

“Sessizlik, anlamlı bir konuşmanın çekirdeğidir; gevezelik ise o çekirdeği boşaltan bir kabuk gibidir.” – Anaïs Nin

“Gevezelik, düşüncesizce dökülen sözcüklerin gürültülü bir selidir.” – Leo Buscaglia

“Sessizlik, düşüncelerin soluk alıp verdiği sessiz bir odadır; gevezelik ise o odayı dolduran gereksiz sözlerin kalabalığıdır.” – Henry Wadsworth Longfellow

“Gevezelik, sözlerin anlamını sulandıran bir yağmurdur.” – Ralph Waldo Emerson

“Sessizlik, düşüncelerin en yüksek notalarda dans ettiği sessiz bir senfonidir; gevezelik ise o notaları boğan bir gürültüdür.” – Rumi

“Gevezelik, düşüncesizce söylenen sözcüklerin yankısından ibarettir.” – Mahatma Gandhi

“Sessizlik, düşüncelerin en saf haliyle ifade bulduğu sessiz bir göl gibidir; gevezelik ise o gölü dalgalandıran bir rüzgar gibidir.” – Leo Tolstoy

“Gevezelik, düşüncesizce atılan sözcüklerin anlamını gömmektir.” – Antoine de Saint-Exupéry

“Sessizlik, düşüncelerin en derin okyanusudur; gevezelik ise o okyanusun dalgalarıdır.” – Victor Hugo

“Gevezelik, düşüncesizce söylenen sözcüklerin gölgeleridir.” – Maya Angelou

“Sessizlik, düşüncelerin dingin sığınaklarıdır; gevezelik ise o sığınakları istila eden bir gürültüdür.” – Khalil Gibran

“Gevezelik, boş bir çölün fısıltılarıdır; sessizlik ise o çöldeki birkaç nadir çiçeğin sessiz şarkısıdır.” – Paulo Coelho

“Sessizlik, anlamın sessiz bir dansıdır; gevezelik ise o dansı bozan bir gürültüdür.” – Rumi

“Gevezelik, düşüncesizce dökülen sözcüklerin ölümsüzleşme çabasıdır.” – Søren Kierkegaard

“Sessizlik, düşüncelerin en samimi itiraflarını barındıran sessiz bir yoldur; gevezelik ise o yolda kaybolan bir yolcu gibidir.” – Victor Hugo

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?