1. Anasayfa
 2. Nedir

Fecr-i Ati Şiirinin Genel Özellikleri


0

Dilde ve edebiyatta yenilik yapılması gerekliliğiyle ortaya çıkan Edebiyatı Cedideciler dilde Osmanlıca içerik ve üslupta ise batı yöntemlerini benimsemişlerdir. O dönemde yayınlanan Serveti Fünun dergisi etrafında toplanan yazarlar ve sanatçılar daha sonra bu derginin kapatılmasıyla ve kendi aralarında oluşan görüş ayrılıklarıyla bir araya gelmemişlerdir. Bu dönemden sonra oluşan Fecr-i Ati topluluğu ise kendisinden önce dağılan Edebiyatı Cedidecileri daha da ileri getirerek batı edebiyatında daha farklı bir tarz oluşturmayı hedeflemişlerdir. 

Bu topluluk kendilerine Fecr-i Ati yani geleceğin aydınlığı, ışığı adını vermişlerdir. Böylelikle gelecek edebiyatta olmasını istedikleri yöntem ve tarzları uygulayarak farklı bir edebi anlayış benimseme yoluna gitmişlerdir. 

Fecr-i Ati topluluğunun diğer bir anlamı ise geleceğin şafağı olarak benimsenmiştir. Fecr-i Ati topluluğunun kurucuları arasında Ahmet Haşim, Aka Gündüz, Yakup Kadri, Refik Halit, Fuat Köprülü, Şababettin Süleyman, Celal Sahir ve Tahsin Nahit gibi isimler bulunmaktadır.

Fecr-i Ati topluluğuna daha sonra birçok isim de katılmış ve bir süre sonra bu topluluk da dağılmış ve buradaki bazı sanatçıların milli edebiyat akımına geçtiği görülmüştür. 

Fecr-i Ati Temsilcileri olan yazarlar ve sanatçılar şunlardır: Ahmet Haşim, Celal Sahir, Ali Canip Yöntem, Tahsin Nahit, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, M. Fuat köprülü, Aka Gündüz, Refik Halit Karay,  İzzettin Melih, Müfit Ratip, Faik Ali, Şahabettin Süleyman, Emin Bülent Serdaroğlu gibi dönemin ünlü yazarlarıdır. 

Daha sonra bu sanatçılar Fecriati Topluluğu dağılmasıyla Milli Edebiyat topluluğuna katılmıştır. Milli edebiyatçılara katılanlar ise şunlardır: M. Fuat Köprülü, Hamdullah Suphi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ali Canip Yöntem, Şahabettin Süleyman, Refik Halit Karay. 

Fecr-i Ati Edebiyatının Genel Özellikleri 

 • Edebiyatta beyanname yayınlayarak kendi fikirlerini ve amaçlarını ortaya koyan ilk topluluk olmaktadır. 
 • Fecr-i Ati edebiyatı edebiyatta yenilik yapılması gerektiği düşüncesiyle ortaya çıkmış ve bu düşünce ile o dönemdeki eserlerde yenilik uygulamaları yapılmıştır. 
 • Fecr-i Ati şiirlerine daha ağır bir dil kullanılmış ve Arapça ve Farsça sözler ve tamlamalar sıklıkla yer almıştır. 
 • Bu dönemin konuları arasında aşk ve tabiat konuları daha yoğun işlenmiştir. 
 • Roman yazımında Realizim ve Empresyonüzm ve Naturalizm etkileri görülmektedir. 
 • Şiirlerde daha çok sembolizim etkileri yer almaktadır. 
 • Fecr-i Ati topluluğu zamanla dağıldığı için bu topluluk bir tek Ahmet Haşim ile anılır hale gelmiştir. 
İlginizi Çekebilir;  Alegori nedir? Özellikleri, türleri ve örnekleri

Fecr-i Ati Temsilcilerinden Ahmet Haşim Ve Eserleri 

Ahmet Haşim dönemin en önde gelen temsilcileri arasında bulunmaktadır. Eserlerinde dönemin özelliklerine önem vermiştir. Özellikle şiirlerinde söyleyiş önem verdiği şiiri musikiye yakın bir tür olarak gördüğü bilinmektedir. 

Sanat sanat içindir anlayışına sahiptir. Şiir, gezi yazısı, sohbet ve fıkra türünde eserleri bulunmaktadır. 

Eserleri; Piyale, Göl Saatleri, Frankfurt Seyahatnamesi, Bize Göre, Gutabahane-i Laklakan 

Şahabettin Süleyman Ve Eserleri 

Eserleri edebiyat eleştirileri ve edebiyat tarihine ışık tutan konulardan oluşmasının yanında aşk da temaları arasında yer almıştır. 

Eserleri; Karun, Avdet, Aziz Katil, Fırtına, Kül ve Burgu, Yeni İzdivaçlarda, Çıkmaz Sokak 

Emin Bülent Serdaroğlu Ve Eserleri 

Emin Bülent Serdaroğlu aynı zamanda o dönemin Galatasaray takımının kurucu ve kaptanı olarak da bilinmektedir. Fecr-i Ati döneminde eserlerinde destansı özellikler görülmektedir. 

Şiirlerinde benzetmelerden oldukça fazla yararlandığı görülmektedir. Victor Hugo eseri olan Mavi Gözlü Yunan Çocuğu eserine karşı Kin adında eser yazmış ve bu şiirle tanınmıştır. 

Tahsin Nahit Ve Eserleri 

Tahsin Nahit bu dönemin tanınmış oyun yazarı ve şairlerindendir. Şiirlerinde Ahmet Haşim etkisi görülmekte ve sanatsal açıdan bu nedenle güçlü şiirler yazmadığı şeklinde eleştirilmektedir. 

Fecr-i Ati topluluğunun diğer sanatçıları gibi o da aşk ve kadın temaları işlemiştir. Tiyatro dalında daha çok eserler vermiştir. 

Eserleri; Ruh-i Bikayd, Jön Türk, Aşkımız, Ben Başka, Kırık Muhafaza, Hicranlar, Firar, Sanatkârlar, Osman Sani, Talak, Kösem Sultan 

Müfit Ratip Ve Eserleri 

Fecr-i Ati döneminin en başarılı tiyatro eserleri veren sanatçısı olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde tiyatro dalında en iyi eserleri vermekle kalmayıp aynı zamanda tiyatro ile İlgili eleştirilerde de başarılı olmuştur.

Eserleri; Zincir, Bir Buhran, Kadın Pençesi, Sayfiyede 

Fazıl Ahmet Aykaç Ve Eserleri 

Bu dönemde mizah dalında eserler veren sanatçılar arasında bulunan Fazıl Ahmet Aykaç eserlerinde alaycı bir yön bulundurmuştur. 

İlginizi Çekebilir;  Dinleme Türleri Nelerdir? Aktif, Pasif, Yaratıcı ve Etkili Dinlenme

Eserleri; Harman Sonu, Divançe-i Fazıl, Kırpıntı, Tarih Dersi, Şeytan Diyor ki 

Cemil Süleyman Alyanakoğlu Ve Eserleri 

Eserlerinde özellikle romanlarında yapmış olduğu psikolojik incelemelerde başarılı olduğu görülmesinin yanında kullandığı teknik kusurlu bulunmaktadır. Genellikle hikayelerinde halk arasında bulunan tiplemelere yer vermesiyle tanınmıştır. 

Eserleri; Ukde, Timsali Aşk, Kadın Ruhu, Siyah Gözler, İnhizam

İzzet Melih Ve Eserleri 

Bu dönemin öykü ve roman yazarı olarak bilinmektedir. 

Eserleri; Hüzün Ve Tebessüm, Tezad, Leyla, Sermed

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  k_t_
  Kötü