1. Anasayfa
 2. Nedir

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması


0

Ekonomik Faaliyetler

İnsanların geçmişten günümüze hayatlarını sürdürmek için birçok uğraşı yaptıkları görülmektedir. Bu uğraşıların zamanla ve gelişen teknoloji ile değişmesi ile ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması ihtiyacı doğmuştur. Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması ile ilgili tüm bilgileri sizler için hazırladık.

Ekonomik
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

En eski çağlarda insanlar yaşamalarını sürdürebilmek için avcılık ve toplayıcılıkla uğraşmışlardır. Daha sonra keşifler yaparak toprağı işlemeye başlamış tarımla uğraşmışlar, bazı madenleri keşfettikten sonra da madencilikle uğraşmışlardır. Bunların ardından yaşanan gelişmeler insanların ticaretle de uğraşmasını sağlamıştır. Böylelikle ekonomik olarak yaşamını idame ettirmek zorunda kalan insanlar farklı faaliyetlere yönelmişlerdir.

Ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ve bir ülkede hangi tür faaliyetlerin daha çok yapıldığının bilinmesi ile o ülkenin gelişmişliği öğrenilebilmektedir. Gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman daha çok hizmet ve sanayi sektörlerinin faaliyetlerinin arttığı gözlenmektedir. Buna karşın geri kalmış ülkelerde daha çok tarım sektörünün öne çıktığı bilinmektedir.

İnsanların ekonomik faaliyetleri üç grupta incelenmektedir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür.

Birincil Faaliyetler

Birincil ekonomik faaliyetler geçmişte en yaygın faaliyetler olarak da kabul edilmektedir. Bunlar doğadan doğrudan elde edilen ve sanayiye hammadde sunan faaliyetleri kapsamaktadır. Bunlara örnek olarak Çiftçilik-Ormancılık-Hayvancılık-Balıkçılık-Madencilik-Avcılık-Toplayıcılık faaliyetleri sayılabilmektedir.

 1. Çiftçilik ve tarım faaliyetleri ilk faaliyetler arasında olup toprağı ekip biçme faaliyetidir. En önemli elde edilen mamuller ise tahıl, baklagiller, sanayi bitkileri, yağ bitkileri, sebzecilik, meyvecilik, zeytincilik, bağcılık ile elde edilen ürünlerdir.
 2. Hayvancılık, en eski faaliyetler arasında yer almakta insanların hayvansal besinlerden faydalanmak için hayvanları evcilleştirerek yetiştirmesi sonucu yapılan faaliyet olarak kabul edilmektedir. Hayvancılık çeşitleri arasında büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık, su ürünleri hay­vancılık çeşitleri bulunmaktadır.
 1. Ormancılık, orman ürünlerinin varlığına dayanan ekonomik faaliyetlerdir. Orman ürünlerinin tamamından faydalanarak oluşturulan ekonomik faaliyetlerdir.
 1. D) Madencilik, maden ürünleri ile geliştirilen faaliyetlerdendir. Ekonomik olarak enerji üretimi için kullanılmaktadır.
İlginizi Çekebilir;  Yıldız Böceği Hangisinin Diğer Adıdır?

2. İkincil Faaliyetler

İkincil faaliyetler kapsamında yeni bir ürün imal etmek, insanların kullanımına sunma faaliyetleri kullanılmaktadır. Bunlar daha çok küçük el sanatlarından enerji üretimine kadar bütün hammaddelerin işletimi bu faaliyetler arasındadır. İkincil faaliyetleri şöyle sıralamak mümkündür.

Mobilyacı-Dokuma-Demirci-Deri, giyim sanayi-Fırıncı-Makine sanayi-Besin sanayi-Kimya sanayi-Çimento-İnşaat-Cam-Enerji üretimi-Seramik sanayi-Maden sanayi-Otomotiv-Elektrikli aletler üretimi faaliyetleri. İkincil faaliyetler üretimin büyüklüğüne ve üretimin niteliğine göre iki bölüme ayrılmaktadır. Bunlar;

Üretimin Büyüklüğüne Göre

Ağır Sanayi: Üretim hacminin büyük çalışan sayısı ve kullanılan hammaddenin fazla olduğu sanayi kollarıdır.

Ağır sanayiye:

Petro – Kimya Sanayi

Demir – Çelik Sanayi

Çimento Sanayi

Gemi inşa Sanayi

Makine Sanayi

Cam – Seramik Sanayi

Otomobil Sanayi alanları örnek olarak verilebilir.

Hafif Sanayi: Küçük makinelerle az miktarda hammadde kullanarak yapılan faaliyetlerdir.

Hafif sanayiye;

Tekstil sanayi

Mobilya sanayi

Elektronik sanayi

Beyaz eşya alanları örnek olarak verilebilir.

Üretimin niteliğine göre

Üretimin niteliğine göre, sanayi faaliyetlerini sınıf­landırabiliriz. Tüketim mallarına doğrudan insanların kullanımına sunulan gıda ve giyim ürünleri, mobilya­lar, beyaz eşyalar örnek verilirken üretim mallarına yeni bir üretim yapmayı sağlayan çeşitli makineler, tezgahlar, örnek olarak verilebilmektedir.

Üçüncül faaliyetler

Üçüncül faaliyetler arasında hizmet üretimi yer almaktadır. Bunlar sırasıyla şöyle örneklendirilir.

Eğitim-Pazarlama-Sağlık-Muhasabe-Turizm-Bankacılık-Ulaşım-Ticaret-İletişim-Eğlence-Hukuk-Güvenlik-Giyim-Gıda

Üçüncül faaliyetler ülkelerin gelişmişlik düzeyini etkilemektedir. Daha fazla Üçüncül faaliyetleri olan ülkelerin gelişmiş ülkeler olduğu görülmektedir. Bunlar ticari faaliyetlerin yanında tüm hizmete dayalı sektörlerin bulunduğu faaliyetlerdir.

Dördüncül Faaliyetler

İnsan yaşantısının değişmesi ve gelişmesi ile beraber ekonomik faaliyetlerde de değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişimin bir sonucu olarak üçüncül ekonomik faaaliyetler, dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyet alanları ortaya çıkmıştır.

Dördüncül ekonomik faaliyetler daha çok uzmanlık gerektiren faaliyet alanlarıdır. Örnek olarak bilginin toplanması, yayılması, işlenmesi, işletme ve kurumların kontrol ve yönetimi alanlarında çalışılmaktadır.

İlginizi Çekebilir;  İnsiyatif Mi Yoksa İnisiyatif Mi? Nasıl Doğru Yazılır?

Dördüncül faaliyetlere örnek olarak beyaz yakalılar denilen, hizmet faaliyetleri örnek verilebilmektedir.

Eğitim-İşletme-Bilgi işleme-Araştırma hizmetleri-Donanım – Yazılım hizmetleri-Reklamcılık-Grafik tasarımcılığı-İnternet hizmetleri dördüncül ekonomik faaliyetlere örnek olarak verilebilir.

Beşincil Ekonomik Faaliyetler

Beşincil ekonomik faaliyetler kamu ve özel sektörde, büyük organizasyon ve işletmelerde üst düzey karar verme ve yönetim faaliyetlerinde görevlidirler. Beşincil ekonomik faaliyetler büyüyen ülkelerin ve ekonomilerin yönetilmesi ve yönlendirilmesi ihtiyacından ortaya çıkmaktadır. Bu faaliyetlerde gelişmişlik ölçütü olarak değerlendirilmektedir.

Beşincil ekonomik faaliyetlere örnek olarak kamu ve özel sektörlerdeki yöneticilikler belirtilebilmektedir.

Ekonomik Faaliyetler Ve Gelişmişlik Arasındaki İlişki

Ekonomik faaliyetler sınıflandırılırken verilen örneklerde de görüldüğü gibi faaliyetler ülkelerin gelişmişliği ile doğru orantılı değişmektedir. Örneğin tarım faaliyetleri ilk çağlarda daha çok gelişmişliği sağlarken günümüzde geri kalmışlığın göstergesi olabilmektedir.

Faaliyet sınıflandırılması ile ülkelerde hangi faaliyetlerin daha fazla yapıldığı ekonomik olarak hangi gerekliliklerin daha fazla olduğu ve çalışan insan nüfusunun hangi işleri yaptığını da göstermektedir. Gelişmiş ülkeler daha çok hizmet sektöründe çalışanları bulunan ülkeleri kapsamaktadır. Bunların dışında olan Latin Amerika, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Doğu Asya, Güney Asya, Sahra Altı Afrika gibi az gelişmiş ülkelerde insanlar daha çok birincil faaliyetlerde çalışmaktadır.

Hizmet sektörü gibi sektörlerin artması ile gelişmişlik düzeyi artan ülkeler Kanada, Amerika, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Japonya ve Güney Pasifik gibi gelişmiş ülkelerde ikincil ve üçüncül faaliyetlerde çalışanların oranı daha fazla olmaktadır.

Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri

 • Kişi başına düşen milli gelir yüksektir.
 • Doğum oranı azdır.
 • Ortalama ömür uzundur.
 • Kentleşme oranı yüksektir.
 • Halkın çoğu ikincil ve üçüncül faaliyetler de çalışır.
 • Enerji tüketimi çoktur.
 • Okur – yazar oranı yüksektir.
 • Ulaşım, iletişim gelişmiştir.
 • Hammadde ithal eder, sanayi ürünleri ihraç eder.
 • Yaş bağımlılık oranı düşüktür.
İlginizi Çekebilir;  Gökkuşağı Nasıl Oluşuyor?

Gelişmemiş Ülkelerin Özellikleri

 • Kişi başına düşen milli gelir azdır.
 • Doğum oranı fazladır.
 • Ortalama ömür kısadır.
 • Kentleşme oranı düşüktür.
 • Halkın çoğu birincil faaliyetlerde çalışır.
 • Enerji tüketimi düşüktür.
 • Ulaşım – iletişim gelişmemiştir.
 • Okur – yazar oranı azdır.
 • Hammadde ihraç eder, sanayi ürünleri ithal eder.
 • Yaş bağımlılık oranı yüksektir.

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  k_t_
  Kötü