1. Anasayfa
 2. Nedir

Ekolojik Denge Nedir? Örnekleri Nelerdir? Nasıl Korunur?


0

Ekolojik Denge

Ekolojik dengenin amacı, mümkün olduğu kadar çok türün neslinin tükenmesini korumaktır. İnsanların, daha fazla geri dönüşüm yaparak, daha az su ve elektrik kullanarak ve vahşi yaşam habitatlarına zarar veren kirliliği azaltarak içinde yaşadıkları doğal dünyaya özen göstermeleri gerekir.

Ekolojik
Ekolojik Denge Nedir? Örnekleri Nelerdir? Nasıl Korunur?

Ekolojik Denge Nedir?

Ekoloji, toplu olarak ekosistemler olarak adlandırılan çevresel sistemler ve bu sistemler içinde yaşayan organizmaların incelenmesinde uzmanlaşmış bir bilim alanıdır. Ekolojik denge veya ekolojik denge, ekosistemlerin dinamik bir denge veya denge durumunda nasıl var olduğunu tanımlayan ekolojik bir kavramdır.

Dinamik denge, doğal veya antropojenik (insan kaynaklı) olabilecek rahatsızlıklara rağmen, dengeli bir ekosistemin sabit kaldığı, çünkü sürekli bir akış halinde olduğu ve değişiklikleri sürekli olarak telafi ettiği anlamına gelir. Basitçe söylemek gerekirse, dengeli bir ekosistem, farklı türlerin birbirleriyle ve çevreleriyle sürdürülebilir bir şekilde etkileşime girdiği dinamik bir istikrar durumundadır.

Bir Ekosistemde Dengeyi Ne Sağlar?

Bir ekosistemde dengeyi korumak, hiyerarşik organizasyonları, biyojeokimyasal döngüleri ve diğer dengeleyici faktörleri içerir. Bir ekosistemi dengede tutan şey, enerji döngüsü, geri besleme döngüleri, tür çeşitliliği, kilit taşı türleri ve besin ağları gibi faktörleri içerir.

Ek olarak, bir ekosistemdeki bozulmalar, organizmaların bir birey, popülasyon veya topluluk ölçeğinde etkilenip etkilenmediğine bağlı olarak farklı etkilere sahip olabilir. Ekosistem istikrarını sağlamak için gereken ana bileşenlerin neler olduğu ve ekosistem istikrarının korunmasında farklı faktörlerin oynadığı rol hakkında daha fazla açıklama bu dersin geri kalan bölümlerinde tartışılacaktır.

Enerji Döngüsü

Ekosistemler, enerji ve malzeme geri dönüşüm sistemleridir. Bu enerji döngüsü sistemleri biyojeokimyasal döngüler biyolojik (biyo), jeolojik (jeo) ve kimyasal bileşenleri ve süreçleri içerdikleri için Ekosistemlerdeki iki biyojeokimyasal sistem örneği, karbon döngüsü ve azot döngüsüdür.

Enerji döngüsünün bir ekosistemde dengeyi korumak için önemli olmasının nedeni, sistemi sürdürülebilir kılmasıdır. Biyojeokimyasal döngüler, enerji ve maddenin bir ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasında sürekli olarak kullanılmasını, yeniden kullanılmasını ve karıştırılmasını sağlar. Bu şekilde, yaşamı sürdürmek için gerekli kimyasal ve malzeme bileşenleri asla tükenmez, tersine dönüştürülür ve geri dönüştürülür.

Karbon Döngüsü

Karbon döngüsü, küresel olarak canlı organizmalarda, derin dünyada ve atmosferde karbon atomlarını döngüler ve tecrit eder. Karbon, en küçük bakterilerden en büyük ağaca kadar tüm canlı organizmaların birincil yapısal bileşenidir. Gıda, deoksiribonükleik asit (DNA) ve hücreleri ve dokuları oluşturan proteinlerin tümü karbondan yapılır. Bitkiler güneş ışığından enerji üretmek için karbondioksite ihtiyaç duyar. Karbon olmadan yaşam olamazdı.

İlginizi Çekebilir;  Sol Ayağım Kitabının Özeti ve Karakterleri

Atmosferik karbondioksit konsantrasyonu aynı zamanda Dünya’nın sıcaklığını düzenleyen bir termostat görevi görür. Bununla birlikte, aşırı atmosferik karbondioksit sorunludur, bu nedenle karbon döngüsü canlı organizmalarda, şeyl gibi kayalarda ve tortularda ve yerkabuğundaki fosil yakıtlarda karbonu tecrit ettiğinde ekolojik dengeyi destekler. Çok fazla karbondioksit ve Dünya aşırı derecede ısınır; çok az ve Dünya bir buzul çağına giriyor. Karbon döngüsü, herhangi bir zamanda karbonun nerede ve hangi biçimde mevcut olduğunu kontrol ederek ekosistemleri dengede tutar.

Azot Döngüsü

Azot döngüsü, azot atomlarının atmosfer, toprak ve canlı organizmalar arasında dönüştürüldüğü ve çevrildiği bir besin geri dönüşüm sistemidir. Karbon gibi, nitrojen de DNA ve proteinlerin yapısını içeren yaşamın gerekli bir bileşenidir. Bununla birlikte, atmosferik azot, bol olmasına rağmen, çoğu canlı organizma için erişilemez. Azot döngüsünde, toprak mikroorganizmaları atmosferik azotu bitkiler ve diğer organizmalar için kullanılabilir formlara dönüştürür veya sabitler. Azot daha sonra yaşamı sürdürdüğü ekosistem boyunca dağıtılabilir. Canlı organizmalar öldüğünde, nitrojenleri tekrar kullanıldığı veya tekrar dönüştürüldüğü toprağa geri döner ve atmosfere geri verilebilir.

Avcılar ve Av

Besin ağları, üreticilerin ve tüketicilerin hiyerarşik organizasyon sistemleridir. Üreticiler, kimyasallardan veya enerjiden kendi besinlerini üreten organizmalardır, yani güneş ışığından enerji üreten bitkilerdir. Tüketiciler, bitkileri tüketen otoburları, diğer hayvanları tüketen etoburları ve hem bitki hem de hayvanları yiyecek olarak tüketen omnivorları içerir. Besin ağları, bir ekosistem içindeki hayvan, bitki ve mikroorganizma popülasyonlarını kontrol altında tutan dengeli enerji transfer sistemleridir.

Doğanın Ekolojik Dengesi

Doğanın dengesi, ekolojik sistemlerin genellikle istikrarlı bir dengede olduğunu öne sürer. Teori, küçük bir değişikliğin (belirli bir popülasyonun büyüklüğü) olumsuz geri besleme ile düzeltileceğini söylüyor. Teori, ekosistemler, atmosfer ve dünyanın hava durumu arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılmıştır.

Genellikle kolayca bozulabilen ve hassas olarak tasvir edilirken, diğer zamanlarda dengesizlikleri kendi kendine düzeltebilecek kadar güçlü olarak tasvir edilir. Kavram, teleolojik olduğu kadar normatif olarak da tanımlanır. Bununla birlikte, kaotik ve dinamik değişikliklere yol açan sürekli bozulmaların doğada norm olduğunu keşfettiği için ekolojide çalışan bilim adamları tarafından büyük ölçüde itibarsızlaştırıldı.

İlginizi Çekebilir;  Kuran'da Kaç Peygamberin Adı Geçiyor? Adı Geçen Peygamberler Kimler?

Ekolojik denge, canlılar ve onların (cansız) çevreleri arasındaki ilişkileri ve karşılıklı bağımlılıkları içerir. Bu, canlı organizmalar ve cansız ortamlar arasındaki ilişkileri içerir.

Bir Tür Ekolojik Dengeyi Etkileyebilir

Bir ekosistemdeki tüm türlerin her biri, ekosistemin sorunsuz çalışmasını sağlamada önemli bir rol oynar. Ekosistemleri, her kartın farklı bir türü temsil ettiği bir kart evi gibi düşünebilirsiniz. Bir ekosistem dengeli olsa bile, bu hiçbir değişiklik olmadığı anlamına gelmez.

İyi haber şu ki, bir ekosistem bir rahatsızlık meydana geldikten sonra tipik olarak dengeli bir duruma geri dönecek, ancak ekosistemde her zaman bir fırtına veya avlanan bir avcı gibi bir rahatsızlık olacak, bir kuraklık gıda kaynaklarının mevcudiyetini azaltacak. Bir rahatsızlık, bir türün ortadan kaldırılması gibi, sadece bireylerde değil, tüm ekosistemde zincirleme reaksiyona neden olabilir.

Ekolojik Denge Örnekleri

Doğanın dengesi güzel bir şey. Etrafımızda bulunabilir ve yeterince yakından bakarsak, en olası olmayan yerlerde var olduğunu görürüz. Ekolojik dengenin dünyada pek çok örneği vardır. Herhangi bir ekosistemi bozmamak için birbirine yakın çeşitli farklı ekosistem türlerine ihtiyacımız var. Ekolojik dengenin bir başka yönü, avcı ve av veya otçullar ve etoburlar gibi her ekosistemde her şeyin dengelenmesi gerektiği kavramıdır.

Ekolojik dengenin bir örneği, Wyoming’deki Yellowstone Ulusal Parkı’nda yer almaktadır. Yellowstone Milli Parkı’nda ekosistemi dengede tutan önemli bir ipti. 1920’lerde hükümet boz kurdun yok edilmesine izin verdi.

Bu, geyik popülasyonlarının hızla büyümesiyle sonuçlandı ve birincil avcıları olmadan, diğer hayvanların gelişmesi için ihtiyaç duyduğumuz kavak ve söğüt ağaçlarında şiddetli aşırı otlatma vardı. Bu, yeni yırtıcılar ortaya çıktıkça ve çeşitli türler geyiğin aşırı popülasyonundan muzdarip olduğundan, diğer hayvanlarda zincirleme reaksiyona neden oldu. Gri kurt popülasyonu azaldığında, yerel ekosistem çözülmeye ve dengesizleşmeye başladı.

1995 yılında, ekolojistler ve korumacılar, boz kurdu ekosistemden çıkarmanın ekolojik dengedeki zararlı etkilerini fark ettiler ve Şimdi, Yellowstone Milli Parkı’nın biyolojik çeşitliliği, tüm bitki ve hayvanların gelişebildiği bu dengeli ekosistem tarafından zenginleştiriliyor.

İklim Değişikliği ve Ekolojik Denge

İklim değişikliğinin ekolojik dengenin korunması ve istikrarı üzerinde şiddetli ve zararlı bir etkisi vardır. Aslında, 2011 yılındaki iklim değişikliği üzerine NASA endüstriyel kirliliğin bir sonucu olarak insan tarafından üretilen sera gazlarından, bitki örtüsü, organizmalar, bitkiler ve hayvanların, iklim değişikliğinin art arda gelmesiyle hayatta kalmak için artan rekabete tabi olduğunu öngördü.

Çalışmadan elde edilen veriler, Dünya’nın buz veya çölle kaplı olmayan topraklarının çoğunun, bitki örtüsünde en az yüzde 30’luk bir değişime maruz kalacağı tahmin ediliyor. İnsanların, hayvanların uyum sağlamasını ve sıklıkla yer değiştirmesini gerektirecek değişiklikler olabilir. Dünyadaki çeşitli ekosistemlerin istikrarındaki bu bozulma nedeniyle, yalnızca ekosistemlerin sağlığı değil, aynı zamanda çeşitlilik de zarar görmektedir.

İlginizi Çekebilir;  Sodyum Karbonat Nedir? Asit mi Baz mı? Kullanım Alanları Nelerdir?

Ekolojik Dengeyi Korumak İçin Nasıl Çalışabiliriz?

Pek çok insan ekolojik dengenin hayatımızda oynadığı önemi bilmiyor. Hayatta kalmak için tamamen doğal kaynaklara bağımlı bir toplumda yaşıyoruz, ancak onları her zaman koruyamıyoruz. Bir dengesizliğe katkıda bulunan birçok şey var ve biz bu makalede bunlardan bazıları hakkında konuşmak istiyoruz. Peki, ekolojik dengeyi korumak için nasıl çalışabiliriz? Dünyayı ekolojik olarak daha dengeli bir yer haline getirmeye yardımcı olmanın bazı yolları var!

Ekosistemlerdeki Ekolojik Denge

Kanalizasyon ve tarımsal akış, göllerde ve akarsularda yosun oluşumuna neden olabilir. Alglerin büyümesi güneş ışığını engeller, sudaki oksijeni tüketir ve üzerinde yemek yiyen hayvanları öldürür. Ulusal Bilim ve Politika Enstitüsü (NSPI) ve Dünya Çevre Araştırmaları Enstitüsü’ne göre, sokaklar ve çiftlikler gibi noktasal olmayan kaynaklardan kaynaklanan kirliliği azaltmak için adımlar atmak ekosistemlerin dengesini korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, yaşam için gerekli olan bu kaynağı daha da kötüleştirmemek için sahip olduğumuz temiz suyun korunması önemlidir.

Aşırı avlanma ve habitat tahribi biyolojik çeşitlilik kaybına neden olur. Mineraller, fosil yakıtlar ve diğer doğal kaynaklar endişe verici bir oranda yok oluyor. Bu habitatların aşırı kullanımı veya yok edilmesi, türlerin neslinin tükenmesiyle tehdit etmektedir. Deniz ekoloğu ve yazar John Defterios, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanma çabalarının ekolojik dengeyi korumaya ve sürdürmeye yardımcı olacağını yazıyor.

Kontrol Etme İhtiyacı Nüfusu Ekolojik Dengeyi Sağlamak

1927 ve 1987 senelerinde Dünya’nın nüfusu 5 milyara kadar çıktı. 1999’da toplam nüfus 6 milyar olmuştu, 2022’de 8 milyara yakın nüfusumuz var ve 2050’de Dünya’da yaklaşık 9 milyar insanın yaşayacağı tahmin ediliyor. Tıpkı çok fazla balığın akvaryumunuzu kirletmesi gibi, gezegendeki çok fazla insan da ekolojik dengeyi bozabilir.

Doğum kontrolü ve aile planlaması yoluyla doğum oranını kontrol etmek, insanların gıda ve su gibi doğal kaynakları tüketme oranını azaltarak ekosistem üzerindeki yükü azaltacaktır. Doğada, yırtıcılar türlerin aşırı çoğalmasını engeller; insanların popülasyonu kontrol edecek doğal yırtıcıları yoktur. Bu sorun, konuyla ilgili duygusal, kültürel veya dini duyarlılığa rağmen önemlidir.

Ekolojik Dengeyi Sağlamak

Ekolojik dengenin korunması, dünyanın canlılığı için gereklidir. Bir ekosistemde tek bir küçücük bozulma, ekosistemin uyumuna zarar vererek ciddi değişikliklere neden olabilir. Özellikle küresel ısınmanın ardından dünya çapında ekolojik dengeyi korumak için harekete geçmek gerekir.

Ekolojik denge hassas bir şeydir ve Dünya’nın ekosistemleri kırılgandır. Gezegenimizi sağlıklı tutan bir dengeyi sürdürmek için birlikte çalışmalıyız, hem kendimiz hem de gelecek nesiller için bunu yapmak zorundayız.

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  k_t_
  Kötü