Dört Heceli Kelimeler Nelerdir?

dort-heceli-kelimeler-nedir

Dört Heceli Kelimeler

Kelimeler hecelerden, heceler ise harflerden oluşur. Buna bağlı olarak Türkçe dilinde hece sayılarına göre kelimeleri kategorize etmek mümkündür. Dört heceli kelimeler ise ortaöğretim sürecinde öğretilen bir konudur. Kelimeleri hecelemek ağzımızdan çıkan yapısına bağlı olarak uygulanmaktadır. Oldukça zengin ve eklemeli bir dilimiz olduğu için heceli kelimeler konusu son derece keyiflidir. Hemen aşağıda da dört heceli kelime örnekleri görülebilir. 

Dört Heceli Kelimeler Nelerdir?
 • Eğ-len-ce-li
 • Ça-lış-ma-mak
 • Ka-ra-de-niz
 • Bey-pa-za-rı
 • Kap-lum-ba-ğa
 • Ar-ka-daş-lar
 • Ka-ra-si-nek
 • Ge-mi-ci-ler
 • Te-le-viz-yon
 • Ce-vap-la-mak
 • De-ğir-men-ci
 • O-to-mo-tiv
 • O-yun-cu-luk
 • Ö-ğret-men-lik
 • Rad-yo-lo-ji
 • Ran-dı-man-sız
 • Rek-lam-cı-lık
 • Rüz-gâr-gü-lü
 • Sa-la-ta-lık
 • Şe-ker-le-me
 • Ta-be-la-cı
 • Ta-ham-mül-süz
 • Ta-ran-tu-la
 • Te-ker-le-me
 • Te-kno-lo-ji
 • Te-le-viz-yon
 • Tı-mar-ha-ne
 • Tor-na-vi-da
 • T-su-na-mi
 • Tur-şu-cu-luk
 • U-nut-kan-lık
 • U-tan-maz-lık
 • Uy-ku-suz-luk
 • U-yum-suz-luk
 • U-yur-ge-zer
 • Ür-kü-tü-cü
 • Ü-zün-tü-lü
 • Za-ma-nın-da
 • İç-ten-lik-le
 • İh-ti-yar-lık
 • İ-le-ti-şim
 • İm-pa-ra-tor
 • İm-za-la-mak
 • İn-di-rim-li
 • İn-gi-liz-ce
 • İn-san-cıl-lık
 • İn-sa-ni-yet
 • İs-pi-yon-cu
 • İs-ta-tis-tik
 • İş-tah-sız-lık
 • Ka-la-ba-lık
 • Ka-lo-ri-fer
 • Kap-lum-ba-ğa
 • Ka-pu-çi-no
 • Ka-ra-buğ-day
 • Ka-ri-ka-tür
 • Kar-ton-pi-yer
 • Ka-yın-pe-der
 • Ker-ten-ke-le
 • Ku-ra-bi-ye
 • Kü-tüp-ha-ne
 • La-van-ta-lık
 • Le-va-zım-cı
 • Lo-ga-rit-ma
 • Lo-kan-ta-cı
 • Lo-ko-mo-tif
 • Ma-te-ma-tik
 • Me-de-ni-yet
 • Mer-se-ri-ze
 • Mu-a-ye-ne
 • Mü-na-ka-şa
 • Nak-li-ye-ci
 • Nok-ta-la-ma

Örnek 4 Heceli Kelime Listesi

Hadi şimdi bunlarıda sen ayır ;

 1. Anlayış
 2. Merdiven
 3. Kalpazan
 4. Görüşmek
 5. Yayınlamak
 6. Bilgisayar
 7. Arabesk
 8. Üniversite
 9. Müzikhol
 10. Telefonla
 11. ziyaretçi
 12. Elektrik
 13. Hikayeler
 14. Karikatür
 15. Matematik
 16. İstatistik
 17. Harikalar
 18. Müfredat
 19. Fotoğraf
 20. Dinlenmek
 21. Akvaryum
 22. Bilinçaltı
 23. Mandalina
 24. Polisaj
 25. Mutfakta
 26. Koleksiyon
 27. Televizyon
 28. Ekosistem
 29. İletişim
 30. Orkestra
 31. Enerjik
 32. Kırılgan
 33. Saygısız
 34. Tereddüt
 35. Yaratıcı
 36. Mücadele
 37. Denizaltı
 38. Sürprizler
 39. Hakikaten
 40. Motivasyon
 41. Aforizma
 42. Entegrasyon
 43. İmza günü
 44. Komiserlik
 45. Lokomotif
 46. Misafirhane
 47. Navigasyon
 48. Otoriter
 49. Progresif
 50. Refleksiyon
 51. Adaptasyon
 52. Konfigürasyon
 53. Perspektif
 54. Repertuvar
 55. Kolektif
 56. Manipülasyon
 57. Demokrasi
 58. Konservatuvar
 59. Motivasyon
 60. Spekülasyon
 61. Alfabemik
 62. İletişim
 63. Kategorik
 64. Mekanizma
 65. Operetler
 66. Panoramik
 67. Rehabilitasyon
 68. Sivilizasyon
 69. Teoriksel
 70. Vizyonerler
 71. tronomi
 72. İdarecilik
 73. Komplikasyon
 74. Manifesto
 75. Nostaljik
 76. Optimizasyon
 77. Pazarlama
 78. Rezilasyon (nadiren kullanılan bir kelime, genellikle “rezil olma durumu” anlamında yaratıcı yazımda görülebilir)
 79. Sentetik
 80. Turistik

Yazı gezinmesi

Mobil sürümden çık