1. Anasayfa
 2. Nedir

Darul Kurra, Darul Hadis, Beytül Hikme, Rasathane, Fıkıh ve Tefsir Tanımlarının Anlamları?


0

Özellikle dini kaynaklarda çok sık karşımıza çıkan ve dolayısıyla merak duygusu uyandıran bazı kelimeler var.

Özellikle dini kaynaklarda çok sık karşımıza çıkan ve dolayısıyla merak duygusu uyandıran bazı kelimeler var. Bunlar arasında Daru’l Kurra ve Daru’l Hadis ilk sırada gelebilir. Aynı şekilde dini kaynaklarda Beytü’l Hikme çok sık rastlanan bir tanımdır. 

Darul
Darul Kurra, Darul Hadis, Beytül Hikme, Rasathane, Fıkıh ve Tefsir Tanımlarının Anlamları?

Daha genel bir kullanımda rasathane sözcüğüne şu sıralar daha fazla rastlıyoruz. Yine tefsir ve fıkıh anlam olarak neyi ifade ediyor pek çok kişi merak ediyor. 

Daru’l Kurra Ne Demek?

Daru’l Kurra kelimesinin anlamına bakarken kök yapılarına inmek önemlidir. Burada birinci kelimenin kökü olan ‘’Dâr’’ anlam olarak ev ya da bir mekân olarak kullanılıyor. İkinci kelimede yer alan ‘’Kurrâ’’ ise aslında okuyan anlamına gelen ‘’Kâri’’ kelimesinin çoğulu olarak nitelendirilebilir. Buna göre Daru’l Kurra aslında Kuran-ı Kerim okunan yer, Kuran-ı Kerim öğretilen mekân anlamlarında kullanılmaktadır. Yine kıraat için kullanılan yerlere de bu şekilde bir tanımlama yapılabilmektedir. İçerisinde Kuran öğretilen yerlere Daru’l Kurra dışında Daru’l Kur’an ya da Daru’l Haffâz da denilebilir. 

Daru’l Hadis Ne Demek?

Daru’l Hadis direkt anlam olarak hadis yurdu olarak çevrilebilir. Eskiden beri içerisinde peygamber efendimizin hadislerinin temel alındığı eğitimin verildiği medreseler için kullanılan bir tabirdir. 

Beytü’l Hikme Ne Demek?

Bir tercüme evi olan ve aynı zamanda kütüphane olarak kullanılan yerdir. İlk olarak Abbasiler zamanında açılmıştır. 

Rasathane Ne Demek?

Rasathane bir inceleme üssüdür. Rasat kelimesinin anlamı gözlem iken hane ev, mekân ve yer olarak kullanılır. Dolayısıyla gözlemevi tanımı günümüzde çok yaygın iken bunun geçmişte karşılığı rasathanedir. Rasathaneler tıpkı bugünün gözlemevleri gibi uzayı incelemek, yıldızları gözlemek, faaliyetleri takip etmek için kullanılan mekânlardı. 

İlginizi Çekebilir;  10 Tane Deyim Anlamı Ve Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Fıkıh Ne Demek?

Çoğu kişi fıkhi açıdan ya da fıkıh olarak gibi tanımlamalara rastlamıştır. Bu anlayış tarzı, üslup, bir şeyin derinliği gibi anlamlarda kullanılabilir. Genellikle İslami literatürde var olan bir kanunu, teoriyi ya da bilgiyi hem teoride hem de pratikte uygulama çalışmalarının genel tanımı olarak kullanılır. 

Tefsir Ne Demek?

Tefsir köküne inildiğinde ‘’Fesr’’ sözcüğünden türemiştir. Fesr ise anlam olarak açıklamak ya da beyan etmek şeklinde çevriliyor. Zamanla Tefsir olarak aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Aynı zamanda açıklamak dışında kelimelerin gizemini ortaya koymak, sözün kapalı anlamını ortaya çıkarmak gibi anlamlarda da kullanılabilir. Bu yüzden Kuran-ı Kerim tefsiri denilir. Bir başka açıdan ise Tefsir kelimesinin ‘’Sefr’’ kökünden geldiği düşünülüyor. Kelime anlamı olarak ‘’Sefr’’ bir kadının yüzünü açması, bir kişinin sarığını çıkararak başını açması, sabahın dünyayı aydınlatması gibi daha manasal bir yapıya sahip. Dolayısıyla yine bir şeyi aydınlatmak, açıklamak, açığa çıkarmak gibi temel anlamlara sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaman içerisinde Kuran-ı Kerim Fesri, Kuran-ı Kerim Tefsire şeklinde kullanımlarına rastlansa da Tefsir en yaygın kullanım olmuştur. 

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  k_t_
  Kötü