1. Anasayfa
 2. Nedir

Bilgi Türleri Nelerdir? Bilgi Türlerinin Özellikleri?


0

Bilgi hayatımızın en önemli parçalarından birisi olmakla beraber farklı türlere göre sınıflandırılabilir.

Bilgi hayatımızın en önemli parçalarından birisi olmakla beraber farklı türlere göre sınıflandırılabilir. Gündelik bilgi ile felsefe bilgisi arasında çok bariz farklar olabileceği gibi bilimsel bilgi ile dini bilgi arasında da net farklılıklara rastlanabilir. 

Bilgi
Bilgi Türleri Nelerdir? Bilgi Türlerinin Özellikleri?

Bilgi çeşitleri arasında en bilinenleri gündelik bilgi, dini bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi, felsefe bilgisi, bilimsel bilgidir. 

 • Gündelik Bilgi 

Temel kaynağı deneyim olan ve çoğunlukla duyu ile yayılan bu bilgiler aslında herhangi bir sisteme dayalı değildir. Ki bununla beraber sonuçlarının kesin olduğundan emin olmak tecrübe etmeden mümkün olmayacaktır. Fakat çok büyük bir çoğunluğunun faydalı olması ve hayatı kolaylaştırması popülerleşmesini sağlar. 

 • Teknik Bilgi 

İnsan hayatındaki karmaşayı kolay hale getirmeyi amaçlayan bilgilerdir. Mutlak suretle bir amaç taşırlar ve kesin olarak bu amaca hizmet ederler. Doğada bulunan nesneleri, malzemeleri, maddeleri bir araca dönüştüren bilgilerin bütünüdür.

 • Dini Bilgi 

Temelinde iman olan bu bilgiler yaratıcı tarafından insanlara sunulmuş ve peygamber aracılığıyla lütfedilmiş her şeyi içerir. Kökünde inanç olduğu için teorik olarak inançlı insanlar tarafından kesin olarak kabul görür. Toplumsal yaşama, insanın benliğine, kurallara ve hatta bazı coğrafyalarda kanunlara kadar belirleyici olabilir. İbadet türlerini, inanç sistemini ve aynı zamanda kutsal değerleri belirleyen unsurlardır.

 • Bilimsel Bilgi

Her zaman düzenli bir gelişim gösteren, sorgulama odaklı yapısıyla insanlara yol gösteren bilgi türüdür. Bilhassa deneye dayalı bir yapısının olması, her zaman bir üst noktaya ulaşmak için çalışmaların sürdürülmesi ve aynı zamanda akla e gözleme dayalı olması genel kanının doğru kabul etmesini sağlar. 

 • Sanat Bilgisi

Bir sanatçının gerek duyularıyla gerekse duygularıyla bir nesneye yönelmesi ve bunun sonucunda ortaya koyduğu dışavurumdan ortaya çıkan bilgi çeşididir. 

 • Felsefi Bilgi
İlginizi Çekebilir;  Kethüda Ne Demektir?

Felsefe bilgisi doğaya, hayvana, bitkiye, insana, dünyaya, evrene ve hatta her şeye yönelik bir düşünce yapısının ortaya koyduğu bilgilerdir. Gözleme dayanarak düşünme sonucunda elde edilen ve niteliği odaklayan bilgi türüdür. 

Aynı zamanda bilgi türleri özne ve nesne arasındaki bağa göre de sınıflandırılabilir. Ki bu öznelliğini ve nesnelliğini her bilgi türü için farklı şekilde konumlandırabilir. 

Bilgi türü Özne ile nesne arasındaki ilişki / bağ Öznellik / Nesnellik

Gündelik bilgi Sezgi ve deneyim Kısmen öznel ve nesnel

Dini bilgi İnanç / İman Öznel

Teknik bilgi Yetenek ve beceri Nesnel

Sanat bilgisi Hayal gücü ve sezgi Öznel

Teknik bilgi Gözlem ve deney Nesnel

Felsefi bilgi Akıl yürütme Öznel

Bu İçeriği Nasıl Buldunuz ?
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  k_t_
  Kötü